CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og unge

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Tid

Kurset avholdes i januar 2020, ev høsten 2019 dersom nok henviste pasienter.
Klokken 09:00-15:00
Kurset arrangeres en gang pr år, over to dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs må ungdommen ha en bekreftet diagnose.

Vi trenger vi henvisning fra spesialist eller fastlege. 

Dere får skriftlig bekreftelse om plass
Foreldre kan søke opplæringspenger fra NAV og tar kontakt med arbeidsgiver for å høre om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Når og hvor

Sted
Armauer Hansensvei 12
Stavanger Universitetssjukehus
Inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken og barne- og ungdomshabilitering HABU  
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 5151 3082
e-post: lms@sus.no, Internett: www.sus.no/lms
 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel for de som har barn over 16 år
(frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr 80 pr. dag, faktura ettersendes

Innhold på kurset:

  • Erfaringsinnlegg
  • Hva skjer med kroppen og hvorfor?
  • Gradert aktivitet 
  • Skole og undervisning - gode muligheter
  • Hjelpeapparat og rettigheter
  • Kognitiv terapi 
  • Familieliv og langvarig sykdom, hvordan støtte hverandre? 
  • Samtale i grupper 
  • Informasjon om ME-foreningen