HELSENORGE

CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og unge

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

For å delta på kurs må barna /ungdommene ha en bekreftet diagnose.

Vi trenger vi henvisning fra spesialist eller fastlege. 

Dere får skriftlig bekreftelse om plass
Foreldre kan søke opplæringspenger fra NAV og tar kontakt med arbeidsgiver for å høre om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel for de som har barn over 16 år
(frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr 100,- pr. dag, faktura ettersendes

Innhold på kurset:

  • Erfaringsinnlegg
  • Hva skjer med kroppen og hvorfor?
  • Aktivitetsavpasning
  • Skole og undervisning - gode muligheter
  • Å forholde seg til hjelpeapparatet-  Rettigheter og plikter
  • Hvordan ta vare på seg selv som foreldre - og på hele familien?
  • Samtale i grupper 
  • Informasjon om ME-foreningen Oppfølgning ved fysioterapeut.ppt