HELSENORGE

Smertemestringskurs

Kursdeltakerne skal få god kunnskap om hvordan en kan arbeide aktivt med å mestre smerter og dermed oppnå høyere livskvalitet og funksjon, til tross for smerter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege.
Alle blir innkalt til en forsamtale.

Kurset passer for deltagere som;

 • Er motivert for og interessert i å delta i et aktivt, gruppebasert rehabiliteringsopplegg
 • Er over 18 år
 • Det er avklart at det ikke foreligger noe malignt
 • Ikke hatt rehabilitering i løpet av de siste 2-3 år
 • Bruker ikke døgndose morfin over 100 mg
 • Er i stand til å formidle seg skriftlig og muntlig på norsk
 • Pasienter med fibromyalgi kan henvises av fastlege
 • Alle andre skal i utgangspunktet være avklart hos smerteklinikken og henvises fra dem
 • Pasienter som blir henvist til kurs grunnet avklaring ift. NAV vil bli avvist

 • Kurset koster en egenandel, pluss kursmateriell kr 200,-
 • Det blir lett servering. Alle betaler kr. 100.- pr dag

 

Innhold
 • Hva er langvarige smerter
 • Mestring av hverdagen
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Selvbilde
 • Nettverk
 • Kommunikasjon
 • Veien videre etter endt kurs
 • Erfaringsutveksling 
 • Hjemmeoppgaver, skriftlig og praktisk

Fant du det du lette etter?