HELSENORGE

Smertemestringskurs

Kursdeltakerne skal få god kunnskap om hvordan en kan arbeide aktivt med å mestre smerter og derved oppnå høyere livskvalitet og funksjon, til tross for smerter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege.
Alle blir innkalt til en forsamtale.

Kurset passer for deltagere som;

 • Er motivert for og interessert i å  delta i et aktivt, gruppebasert rehabiliteringsopplegg
 • Er over 18 år
 • Ikke har alvorlig tilleggslidelse (eks. kreft, kognitiv svikt, alvorlig psykisk sykdom med bevissthetsforstyrrelser)
 • Er i stand til å formidle seg skriftlig og muntlig på norsk
 • Er medisinsk utredet og ferdig behandlet, slik at man ikke risikerer å maskere bakenforliggende sykdom

 • Kurset koster en egenandel, pluss kursmateriell kr 200,-
 • Det blir lett servering – alle betaler kr. 100.- pr dag

 

Innhold
 • Hva er langvarige smerter
 • Mestring av hverdagen
 • Fysisk aktivitet og avspenning
 • Selvbilde
 • Nettverk
 • Kommunikasjon
 • Veien videre etter endt kurs
 • Erfaringsutveksling 
 • Hjemmeoppgaver, skriftlig og praktiskFant du det du lette etter?