Smertemestringskurs

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.

Tidspunkt:

Kurs 2020

Kurs 1: oppstart mandag 13.01.20

Kurs 2: oppstart mandag 09.03.20

Kurs 3: oppstart mandag 04.05.20 - Utsatt

Kurs 4: oppstart mandag 24.08.20

Kurs 5: oppstart mandag 19.10.20

Det arrangeres 5 kurs pr år over 6 ganger à 1 dag pr. uke fra kl. 09.00 - 14.30

Opplegget er utarbeidet av et tverrfaglig team ved Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger. Kurset bygger på forskning og har dokumentert langtidseffekt.

Kurshefte smertemestring

Pårørendesamling

Vi har pårørendesamling for pårørende til kursdeltakere på smertemestringskursene 2 ganger årlig.
En samling om våren og en samling om høsten:

Onsdag 25.03.20 kl. 18 – 21 Utsatt på grunn av koronapandemien
Onsdag 14.10.20 kl.18 – 21

Tidspunkt: kl:18.00 - 21:00

Sted: Lærings- og mestringssenteret.

Påmelding:
Du kan nå oss på telefon 51513082 eller mail: lms@sus.no
Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege. Henvisningen må blant annet inneholde følgende punkter:

  • Er motivert for og interessert i å delta i et aktivt, gruppebasert rehabiliteringsopplegg
  • Er mellom 20 og 70 år
  • Ikke alvorlig tilleggslidelse (eks. kreft, alvorlig psykisk sykdom med bevissthetsforstyrrelse)
  • Er i stand til å formidle seg skriftlig og muntlig på norsk
  • Er medisinsk utredet og ferdig behandlet, slik at man ikke risikerer å maskere bakenforligende sykdom
  • Er vurdert egnet for gruppedeltakelse

Henvisningen sendes:

Stavanger universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
PB 8100
4068 Stavanger

Når og hvor

Sted
Lærings- og mestringssenteret
Stavanger Universitetssjukehus
inngang 16
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
i samarbeid med Smerteklinikken 
Kontaktinformasjon
For informasjon kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no
Telefon 51513082
 

Kursinnhold

Kurset består av fysisk aktivitet, undervisning, samtalegruppe, samt hjemmeoppgaver.
Sentrale tema er fysisk aktivitet, avspenning, mestring, selvbilde, nettverk, selvhjelp, kommunikasjon og kosthold. Opplegget krever stor grad av egenaktivitet.
Målet er å gi deg kunnskaper om hvordan du selv kan arbeide aktivt med å mestre smerter, og derved oppnå høyere livskvalitet og funksjon, til tross for smerter.

Viktige opplysninger

Som kursdeltaker er du en viktig ressurs i gruppen. Fremmøte er derfor obligatorisk og evt. fravær må meldes.
Utgifter til kurset blir kursmateriell kr. 200 + en egenandel.
Kaffe, te, frukt og lunsj kr 100.- pr gang.

Fant du det du lette etter?