Temakafe for alle som er berørt av kreft

Aktivitet, Hver onsdag på dag- eller kveldstid , Vardesenteret

Her kan du møte noen å dele tanker, følelser og erfaringer med. Vi har også foredrag og muligheter for å stille spørsmål.

Dagtid: kl. 11:00–13:00
påmelding enten per telefon: 51512990 eller
epost: sus@vardesenteret.no

30. august: Hvordan ta vare på seg selv sompårørende?
v/ Unn Birkeland,daglig leder, Pårørendesenteret

27. september: Når livet blir berørt av kreft– om sykdom og relasjoner
v/ Solveig Fridheim Torp, kreftsykepleier/sexolog og Laila Beate Helvig, sykepleier/familieterapeut, Kreftomsorg Rogaland

25. oktober: Å mestre hverdagen med kreft
v/ Eldbjørg Sande Spanne, kreftkoordinator, Randaberg kommune

2. november: Hvordan påvirker trening og kosthold fatigue?
v/ Eivind Tolo Engebretsen, fysioterapeut og Baktash Shahrestani, klinisk ernæringsfysiolog, SUS

29. november: Hvordan leve bedre medf atigue?
v/ Else Beth Bårdsen, kreftkoordinator, Eigersund kommune

Kveldstid: kl. 17:00 - 20:00

13. september: Hvilke rettigheter har kreftsyke barn og unge?
v/ Camilla Fosse, advokatfullmektig og SynnøveVedde Fjærestad, advokat  fra Kreftforeningen

18.oktober: Livsstyrke – hvordan håndtere stress og hverdagens utfordringer
v/ Asne Gro Sandvik, psykiatrisk sykepleier, Sola Frisklivssentral og Borghild Aa. Myhre, spesialfysioterapeut og veileder Klepp frisklivssentral

8. november: Menn og kreft
– en kveld med dialog, debatt og faglig innlegg

Når og hvor

Tid
Hver onsdag på dag- eller kveldstid
Sted
Vardesenteret
  
Arrangør
Vardesenteret
I samarbeid med Kreftforeningen 
Kontakt
For mer informasjon, kontakt Margaret Telfer i Kreftforeningen