Grensesetting

I situasjoner hvor foreldrene har behov for støtte, bistår personalet med å regulere barnets atferd innenfor akseptable grenser.

Foresatte/ pårørende vil måtte sette grenser for barnets handlinger og utfoldelse som ledd i oppdragelsen. Ovenfor barnet kan det i visse situasjoner være nødvendig og stoppe, eller fysisk stoppe barnet, for å hindre atferd som kan skade barnet, andre eller ting i barnets nærvær. Fysisk grensesetting hvor en uten å bruke makt stopper barnet og leder det på riktig vei, anses som veiledning i en normal omsorgssituasjon. I situasjoner hvor foreldrene har behov for støtte, bistår personalet med å regulere barnets atferd innenfor akseptable grenser. Miljøterapeutene er godt kvalifisert til å håndtere dette, da de både gjennomgår kurs og trener kontinuerlig på både forståelse av, kommunikasjon,  holdninger og teknikker. Hvor grensene for barnets atferd skal gå må vurderes individuelt. Ved fysisk grensesetting skal det alltid føres inn i tvangsprotokollen. Denne kontrolleres av postoverlege og kontrollkommisjonen, og det fattes enkeltvedtak for de situasjonene det blir aktuelt å gå inn på denne måten.

Tenkerom

Vi kaller vårt skjermingsrom for tenkerom. Tenkerommet blir brukt til fysisk grensesetting og skjerming. I de situasjonene hvor tenkerommet blir tatt i bruk er vi alltid minst to personal til stede.

Atferd som kan resultere i fysisk grensesetting eller skjerming kan være:

  • Overdreven grenseutprøving der pasienten ikke lar seg korrigere i situasjonen.
  • Psykotisk, utflytende atferd der pasienten mister styring over seg selv og ikke klarer å hente seg inn igjen selv.
  • Atferd der pasienten er til skade for seg selv, andre eller inventar.
  • Eget ønske om skjerming.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.