HELSENORGE

Erfaringsformidling/foredragsholdere

Foredragsholdere med erfaring innen psykisk helse og/eller avhengighet kan spørres om oppdrag direkte eller via kontaktinformasjonen til Forsknings- og undervisningsenheten nederst på siden . 

For mer informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, se under.

Kontakt

Forsknings- og undervisningsenheten for psykisk helse og avhengighet er ansvarlig for oversikten og oppdatering av erfaringsformidlere som er tilgjengelige. 

Kontaktpersoner i Forsknings- og undervisningsenheten:

Honorar

​Honorar og reiseutgifter avtales skriftlig og direkte med den enkelte foredragsholder. Når Stavanger Universitetssykehus (SUS) bruker erfaringsformidlere internt i egen undervisning har vi fastsatte honorar. Ta kontakt med ingvil.trana@sus.no for mer informasjon.

​Oversikt over erfaringsformidlere/foredragsholdere

Dag Lieungh

Foto: Dag Lieungh
Erfaringsformidler, utdannelse innen sosiologi, sosialantropologi, sosialmedisin ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, uføre/yrkesskadetrygd. Yrkeserfaring som offiser i forsvaret med krigserfaring i utenlandstjeneste, yrkessjåfør tungtransport og buss, saksbehandler ved sosialkontor, attføringssekretær, avd. leder ved rusverninstitusjon, leder asylmottak. Har vært leder av brukerråd ved Sola DPS og Ryfylke DPS, avd. Strand. Har vært brukerrepresentant i Kontrollkommisjonen, Psykiatrisk divisjon, og styremedlem for Mental Helse i Strand og i Rogaland fylke.

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling i voksenpsykiatrien fra 1994 til i dag.


Tema for foredrag: Pasienterfaring innen PTSD etter utenlandstjeneste for Forsvaret, depresjoner, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, psykoser, selvmordsproblematikk, fuguetilstander. Medisinering, både feilmedisinering og medisinering med god effekt. Kognitiv terapi, aktiv traume-bearbeiding, ECT-behandlinger, samt fysisk opptrening på egen initiativ.

Tittel på noen av tema han har presentert på bla. nyansattkurs for alle faggrupper:

"Se meg!" - holdninger og relasjoner i møte med helsetjenesten​​ (fast på nyansattkurs på SUS og også holdt for Statsforvalteren)

"Møt meg, se meg!"  (for alt helsepersonell i Hjelmeland kommune og også på VID-høyskole)

"Medborgerskap og samhandling"  (for masterstudenter ved VID-høyskole i Sandnes/Stavanger)

Gruppesamtaler med ergoterapi- og vernepleier studenter, VID-høyskole.

Opptatt av: Gode holdninger må følges av konkrete handlinger. Aksept for brukeres kompetanse på det å være pasient. Brukers eierskap til egen sykdom, behandling og tilfriskning (recovery).

Utgivelser: Forfatter av boken «Humper i veien – en reise gjennom psykiatrien i Rogaland». Boken blir brukt som pensum på masterstudiet i relasjonsterapi ved Universitetet i Stavanger.


Telefon: 91 31 57 79
Bosted: Rogaland
E-post: dag.lieungh@lyse.net 

Anne Helene Prestemon

Foto: anne helene kvamme erfaringsformidler (2).jpg
Erfaringsformidler, utdannelse innen sosialt arbeid. Uføretrygdet, arbeidserfaring som veileder i Nav, attføringskonsulent og omsorgsbolig

Erfaring: Bipolar 2 lidelse, barndomstraumer,utreding, medisinering, poliklinisk behandling, terapi, erfaring fra begge sider av bordet i Nav systemet, pårørende til to barn med bipolar lidelse. Adoptert og gjenforent med biologisk familie som voksen.
Tema til foredrag: Å leve med ubehandlet og behandlet bipolar lidelse, når forelder og barn blir hverandres pårørende, annerkjennelse av pårørendes erfaringskompetanse i møte med psykiatrien. Ptsd, generalisert angst. Adopsjon og gjenforening med biologiske foreldre og søsken/betydningen av å vite hvor man kommer fra i et helsemessig og personlig perspektiv.

Tittel på noen av tema hun har presentert på Stavanger Universitetssykehus (SUS) bla. nyansattkurs, Rus- og psykisk helse (ROP-kurs): ​ 

«Arv til besvær» - å leve med en bipolar diagnose og være pårørende til tenåringer med samme diagnose  

"Å være pårørende til en sønn med ROP-lidelser" 

«Å leve med leve med bipolar lidelse" (holdt for hjemmesykepleien)

«The power of the pack"  ​ ​(om gruppeterapi og det magiske som blir skapt av dynamikken og relasjonene i gruppen).

Artikler: 

Å bli sett - Adopterte

Familiens mørke hemmelighet: ​www.dagbladet.no/nyheter/fant-familiens-morke-hemmelighet/73733466

Opptatt av: Kunnskap er makt. Pasienter og pårørende må få kunnskap på et så tidlig stadium som mulig. Økt kunnskap og ufarliggjøring av psykiske lidelser i befolkningen generelt. Psykisk helsehjelp bør være like tilgjengelig som fastlegen.


Telefon: 90 11 86 76
E-post: ahprestemon@gmail.com

Anne Naustvik

Foto: Anne Naustvik - erfaringsformidler.jpg
 Erfaringsformidler og student.

Erfaring: Pasienterfaring innen dissosiasjon (DID – dissosiativ identitetslidelse), psykose, depresjon, selvskading- og selvmordsproblematikk. Innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri. Erfaring fra psykiatri i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjeneste og private tjenester. 

 
Opptatt av: Ønsker å kunne være til nytte og hjelp for andre med mine erfaringer. Opptatt av at en blir sett på som et helt menneske, ikke bare med symptomer og diagnoser. At en skal bli tatt på alvor. At det skal være rom for både gode og dårlige dager. Opptatt av at en blir møtt med respekt og omsorg i behandling, og hvordan holdninger påvirker helsepersonellets væremåte og tilnærming. Alltid hold fast i håpet! 
Kultur: Kunstutstillinger av malerier/tegninger. Samt et installasjonsprosjekt i samarbeid med skoleelever med tema psykisk helse. Reportasjer i Rogaland Avis, Sinn&Samfunn, Tv-Vest,  Strandbuen. Kommende bokprosjekt. 
Telefon: 90 11 13 38
Bosted: Rogaland/Stavanger​
E-post: a.naustvik@gmail.com

Maja Bergsaker

Foto: Maja Bergsaker, erfaringsformidler

Erfaringsformidler, utdannet sosionom.
Erfaring: innleggelse på ungdomspsykiatrisk (1992) og flere innleggelser over lengre tid på voksenpsykiatrisk (fra 1997- 2011). 

Tema til foredrag: Pasienterfaring innen selvskadings- og selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelse (destruktive mestringsstrategier), MAP (møte med aggresjonsproblematikk). 

Tittel på noen av tema hun har presentert på kurs på Stavanger universitetssykehus (SUS):  

«Tål meg, og forstå hvorfor jeg gjør som jeg gjør»

"Hva trigger utagering på post"?​

"Miljøterapi ved selvskading"

Opptatt av: At pasienter blir sett på som likeverdige, samarbeid, at det er en årsak til ens atferd, holdninger. Pasienten er ikke diagnosen, det å se mennesket, dens fungering, bygge videre på ressursene (alle har vi ressurser). At det alltid er håp. Årsak til personalets atferd (at en reagerer som en gjør). Åpenhet og kultur for å kunne prate om dette.

Telefon: 97 16 22 10
Epost: maja.bergsaker@outlook.com

Tormod Hvidsten Gjedrem

Tormod Hvidsten Gjedrem, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, deltaker i Dalane DPS brukerråd

Erfaring: Schizofrenidiagnose siden 2002. Rus og Psykoseproblematikk. Mange innleggelser flere steder, men i hovedsak ved Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon.


Tema til foredrag: Rus og energiavhengigheter, psykoser, samhandling, recovery/tilfriskning, pårørende/familie. Medisiner og hvordan ha et sunt forholde til medisiner. Stemmehøring. Polaritet. Sinnet, paradigmeskiftet, rutiner, fysikk og trening.


Opptatt av: Verdighet. Kunne bruke medisiner uten skam. Sosiale saker, politikk, samfunn, verden og livet!


Telefon: 95 42 88 91
Bosted: Rogaland
E-post: tormodhg@gmail.comFant du det du lette etter?