HELSENORGE

Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru har vært et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

På grunn av den pågående smittesituasjonen vil ikke Vårguru bli arrangert våren 2021. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Good clinical practiceshttps://www.ahus.no/arrangementer/good-clinical-practicesGood clinical practicesPå dette kurset får du innføring i og kunnskap om "Good Clinical Practice" og gjeldende lovverk som er nødvendig for å arbeide med kliniske legemiddelstudier på mennesker. På dette kurset får du innføring i og kunnskap om "Good Clinical Practice" og gjeldende lovverk som er nødvendig for å arbeide med kliniske legemiddelstudier på mennesker. 09.12.2022 08:00:00Akershus universitetssykehus
Landskonferanse om barn med spise- og ernæringsvanskerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/landskonferanse-om-barn-med-spise-og-erneringsvanskerLandskonferanse om barn med spise- og ernæringsvanskerVelkommen til landskonferansen, et nasjonalt samarbeidsforum for fagmiljøer som arbeider med barn med spise- og ernæringsvansker.Velkommen til landskonferansen, et nasjonalt samarbeidsforum for fagmiljøer som arbeider med barn med spise- og ernæringsvansker.09.12.2022 09:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 9. desemberhttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styremote-7-desemberStyremøte 9. desemberStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.09.12.2022 09:00:00Betanien sykehus
Ekstraordinært møte Regionalt brukerutvalg 9. desemberhttps://helse-nord.no/arrangementer/ekstraordinert-mote-regionalt-brukerutvalg-9-desemberEkstraordinært møte Regionalt brukerutvalg 9. desember09.12.2022 12:30:00Helse Nord RHF
Mestring av hverdagen med en sjelden diagnosehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring-av-hverdagen-med-en-sjelden-diagnoseMestring av hverdagen med en sjelden diagnose– Læring, mestring og helsekompetanse– Læring, mestring og helsekompetanse11.12.2022 23:00:00Sunnaas sykehus
Styremøte 12. desember 2022https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-12-desember-2022Styremøte 12. desember 202212.12.2022 12:00:00Sykehuset Østfold
Styremøte i Nordlandssykehuset 13. desember 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-13-desember-2022Styremøte i Nordlandssykehuset 13. desember 2022Sakene 108-114Sakspapirer legges ut når de er klare.13.12.2022 11:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 13. desember 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-13-desember-2022Styremøte 13. desember 202213.12.2022 14:00:00Helgelandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 14. og 15. desember 2022https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-og-15-desember-2022Brukerutvalgsmøte 14. og 15. desember 202213.12.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 14. desember 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-14-desember-2022Styremøte 14. desember 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.13.12.2022 23:00:00Sykehuspartner
Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-14-desember-2022Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 202214.12.2022 07:30:00Helse Nord RHF
Styremøte 14.12.2022https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-14122021Styremøte 14.12.202214.12.2022 08:00:00Sykehuset Telemark
Styremøte 14. desember 2022https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-14-desember-2022Styremøte 14. desember 202214.12.2022 08:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Styremøte 14.12.2022https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-15122022Styremøte 14.12.2022Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes onsdag 14. desember klokka 09.30-15.00.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres en uke før møtet.14.12.2022 08:30:00Sykehuset Innlandet
Styremøte i desember 2022https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-desember-2022Styremøte i desember 202215.12.2022 08:00:00Sørlandet sykehus
Styremøte i Helse Nord IKT 15. desember 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-15-desember-2022Styremøte i Helse Nord IKT 15. desember 202215.12.2022 11:00:00Helse Nord IKT
Styremøte 16. desember 2022https://helse-sorost.no/arrangementer/styremote-16-desember-2022Styremøte 16. desember 202215.12.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i sykehusapotek Nord 16. desember 2022https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-16-desember-2022Styremøte i sykehusapotek Nord 16. desember 202215.12.2022 23:00:00Sykehusapotekene i nord
Kunnskapsgrunnlag nyfødtintensivhttps://sykehusbygg.no/arrangementer/kunnskapsoppsummering-nyfodtintensivKunnskapsgrunnlag nyfødtintensiv16.12.2022 07:00:00Sykehusbygg
Styremøte 16. desember 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-16-desember-2022Styremøte 16. desember 2022Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes ved Grev Wedels plass 7 i Oslo.Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes ved Grev Wedels plass 7 i Oslo.16.12.2022 08:00:00Sykehusinnkjøp
Styremøte 16. desember 2022https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-16-desember-2022Styremøte 16. desember 2022Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.16.12.2022 08:30:00Sunnaas sykehus
Styremøte 16. desemberhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-16-desemberStyremøte 16. desember16.12.2022 09:00:00Helse Stavanger
Innspillskonferanse - behovsvurdering for behandling av spiseforstyrrelserhttps://helse-sorost.no/arrangementer/innspillskonferanse-behovsvurdering-for-behandling-av-spiseforstyrrelserInnspillskonferanse - behovsvurdering for behandling av spiseforstyrrelserHelse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å gjennomføre en behovsvurdering innen behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å gjennomføre en behovsvurdering innen behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. 16.12.2022 11:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte UNN 19. desember 2022https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-19-desember-2022Styremøte UNN 19. desember 2022Saksdokumenter er vedlagt.Saksdokumenter er vedlagt.18.12.2022 23:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Samfunnssikkerhetskonferansen 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/samfunnssikkerhetskonferansen-2023Samfunnssikkerhetskonferansen 2023Samfunnssikkerhetskonferansen er tilbake som januarkonferanse – start året med faglig påfyll av det siste innen samfunnssikkerhet!Samfunnssikkerhetskonferansen er tilbake som januarkonferanse – start året med faglig påfyll av det siste innen samfunnssikkerhet!03.01.2023 08:00:00Helse Stavanger
Invitasjon til fagdag om autismespekterforstyrrelser 10. januar 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/invitasjon-til-fagdager-om-autismespekterforstyrrelser-10-januar-2023Invitasjon til fagdag om autismespekterforstyrrelser 10. januar 2023Velkommen til fagdag om autismespekterforstyrrelser Velkommen til fagdag om autismespekterforstyrrelser 10.01.2023 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 10. januarhttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styremote-10-januarStyremøte 10. januarStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.10.01.2023 08:00:00Betanien sykehus
Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Øst 11.-12. januar 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/regional-samling-for-palliative-teamsentra-i-helse-sor-ost-11-12-januar-2023Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Øst 11.-12. januar 202310.01.2023 23:00:00Oslo universitetssykehus
Erfaringer fra pandemihttps://sykehusbygg.no/arrangementer/erfaringer-fra-pandemiErfaringer fra pandemi13.01.2023 07:00:00Sykehusbygg
Akuttbehandling og oppfølging etter overdosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akuttbehandling-og-oppfolging-etter-overdoseAkuttbehandling og oppfølging etter overdoseHvordan går det med utviklingen av akutte tjenester i TSB – ett år etter at nasjonalt pasientforløp for TSB fikk et nytt kapittel om akuttbehandling og oppfølging etter overdose? Velkommen til digitalt nettverksmøte!Velkommen til dialogmøte på nett, der vi deler erfaringer om ansettelse og bruk av erfaringskonsulenter i TSB. Målgruppen for møtet er ledere, klinikere og erfaringskonsulenter. 13.01.2023 08:00:00Oslo universitetssykehus
Lunsjwebinar om behandling med Kaftrio og Kalydeco ved cystisk fibrose 13.01.2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lunsjwebinar-om-behandling-med-kaftrio-og-kalydeco-ved-cystisk-fibrose-13012023Lunsjwebinar om behandling med Kaftrio og Kalydeco ved cystisk fibrose 13.01.2023Norsk senter for cystisk fibrose arrangerer webinar for tverrfaglig helsepersonell som jobber med cystisk fibrose.Norsk senter for cystisk fibrose arrangerer webinar for tverrfaglig helsepersonell som jobber med cystisk fibrose.13.01.2023 11:00:00Oslo universitetssykehus
Brukerutvalgsmøte 17. og 18. januar 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-17-og-18-januar-2023Brukerutvalgsmøte 17. og 18. januar 202316.01.2023 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Hospitering VR/Robotikkhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-vrrobotikkHospitering VR/RobotikkVelkommen til hospiteringsdag om VR/RobotikkVelkommen til hospiteringsdag om VR/Robotikk17.01.2023 08:15:00Sunnaas sykehus
Kurs i basal laparoskopi (uke 3)https://stolav.no/arrangementer/kurs-i-basal-laparoskopi-uke-3Kurs i basal laparoskopi (uke 3)Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)18.01.2023 07:30:00St. Olavs hospital
Lidelser i muskel- og skjelettapparatet 2023https://www.martinahansen.no/arrangementer/lidelser-i-muskel-skjelettapparatet-2023Lidelser i muskel- og skjelettapparatet 2023Martina Hansens Hospital holder årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennleger. Kurset holdes i midten av januar, og det legges opp til en dag med revmatologi og en dag med ortopedisk kirurgi. Martina Hansens Hospital holder årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennleger. Kurset holdes i midten av januar, og det legges opp til en dag med revmatologi og en dag med ortopedisk kirurgi. Kurset inneholder oppdaterte foredrag 19.01.2023 07:00:00Martina Hansens Hospital
IMSH 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/imsh-2023IMSH 2023Hva er nytt på simuleringsfronten - The International Meeting on Simulation in Healthcare - Society for Simulation in HealthcareHva er nytt på simuleringsfronten - The International Meeting on Simulation in Healthcare - Society for Simulation in Healthcare20.01.2023 23:00:00Helse Stavanger
Styremøte 25.01.2023https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-25012023Styremøte 25.01.2023Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.24.01.2023 23:00:00Sykehuset Innlandet
Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?https://helse-bergen.no/arrangementer/nesten-voksen-med-nevroutviklingsforstyrrelser-hva-ser-vi-og-hva-gjor-viNesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?Felleskonferansen 2023Felleskonferansen 202326.01.2023 08:00:00Helse Bergen
Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - 26. januar 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nesten-voksen-med-nevroutviklingsforstyrrelser-26-januar-2023Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - 26. januar 2023Vi følger opp suksessen fra fjorårets konferanse om kvinner med nevroutviklingsforstyrrelser. I 2023 er temaet «Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?» Vi følger opp suksessen fra fjorårets konferanse om kvinner med nevroutviklingsforstyrrelser. I 2023 er temaet «Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?» 26.01.2023 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 26. januar 2023https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-26-januar-2023Styremøte 26. januar 2023Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Oslo, Grev Wedels plass 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Oslo, Grev Wedels plass 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.26.01.2023 08:00:00Sykehusinnkjøp
Hjerte- og lungetransplantert, lærings – og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplantert-lerings-og-mestringskursHjerte- og lungetransplantert, lærings – og mestringskursMange pasienter som er hjerte- eller lungetransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon. Mange pasienter som er hjerte- eller lungetransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen og å møte andre i samme situasjon. 26.01.2023 09:00:00Oslo universitetssykehus
God psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemminghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/god-psykisk-helse-for-alle-psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-med-autisme-eller-utviklingshemmingGod psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemmingPsykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst presenterer en rapport om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.Psykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst presenterer en rapport om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.31.01.2023 11:00:00Oslo universitetssykehus
Foreldrekurs ADHDhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/foreldrekurs-adhdForeldrekurs ADHDDette kurset er for foreldre/foresatte til barn med en ADHD-diagnose. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er ADHD/ADD, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter. Dette kurset er for deg som er foreldre/foresatte til et barn med en ADHD- diagnose. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er ADHD/ADD, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter. 01.02.2023 07:30:00Sykehuset Østfold
Rollelek og språk - Kartlegging, opplæringsprogrammer og opplæringsprosedyrer 1. februar 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rollelek-og-sprak-kartlegging-oppleringsprogrammer-og-oppleringsprosedyrer-1-februar-2023Rollelek og språk - Kartlegging, opplæringsprogrammer og opplæringsprosedyrer 1. februar 2023Et grunnleggende og praktisk foredrag for lærere, foreldre, støttepersonell og veiledere - Nancy Champlin – ACI Learning CentersEt grunnleggende og praktisk foredrag for lærere, foreldre, støttepersonell og veiledere - Nancy Champlin – ACI Learning Centers01.02.2023 13:00:00Oslo universitetssykehus
Konferanse med Nancy Champlin 1. februar 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/konferanse-med-nancy-champlin-1-februar-2023Konferanse med Nancy Champlin 1. februar 202301.02.2023 13:00:00Oslo universitetssykehus
Kurs til foreldre: Nesten voksenhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/nesten-voksen-kurs-for-foresatteKurs til foreldre: Nesten voksenKurs for foresatte til ungdommer med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte lærevansker i alderen 14-18 år som får oppfølging ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU). Kursdeltakere får informasjon om aktuelle tema ved overgang til voksenlivet.Foresatte til ungdom i alderen 15 – 18 år med sammensatte vansker som får oppfølging ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU).02.02.2023 07:30:00Helse Stavanger
Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommerhttps://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer07.02.2023 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSt. Svithun Hotell, StavangerSt. Olavs hospital
Brukerutvalgsmøte 8. og 9. februar 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-8-og-9-februar-2023Brukerutvalgsmøte 8. og 9. februar 202307.02.2023 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Avansert laparoskopikurshttps://stolav.no/arrangementer/avansert-laparoskopikursAvansert laparoskopikursAnbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi.Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi.07.02.2023 23:00:00St. Olavs hospital
Styremøte i Sykehusapotek Nord 9. februar 2023https://sykehusapotek-nord.no/om-oss/styremoter/styremote-i-sykehusapotek-nord-9-februar-2023Styremøte i Sykehusapotek Nord 9. februar 202308.02.2023 23:00:00StyremøteSykehusapotekene i nord

Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Søvnskole, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/sovnskole-e-leringskursSøvnskole, e-læringskursSøvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Bruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-inhalasjonsmedisiner-e-leringskursBruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskursKurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Kurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Vestre Viken
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helsepedagogikkhttps://helse-mr.no/arrangement/helsepedagogikkHelsepedagogikkLærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar. Neste kurs vert våren 2023.Lærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar.Helse Møre og Romsdal
Introduksjonsseminarerhttps://jdps.no/arrangementer/introduksjonsseminarerIntroduksjonsseminarerIntroduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Å leve med Sjøgrens syndrom https://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-sjogrens-syndrom-2020-09-08Å leve med Sjøgrens syndrom Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Betanien Hospital
Å leve med RA eller psoriasisartitthttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-ra-eller-psoriasisartitt-2020-10-14Å leve med RA eller psoriasisartittKurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Kurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Betanien Hospital
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Parkinsons sykdom, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/parkinsons-sykdom-mosjoenParkinsons sykdom, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinsons sykdom, og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Hjerneslag, Mo i Rana - Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/hjerneslag-mo-i-rana-sandnessjoenHjerneslag, Mo i Rana - SandnessjøenLærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Helgelandssykehuset
Lungerehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/lungerehabiliteringLungerehabiliteringKurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Kurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Sykehuset Østfold
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Helse og arbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helse-og-arbeidHelse og arbeidKurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut.Kurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut. Sykehuset Østfold
Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/cfsme-kurs-for-foresatte-til-barn-og-ungeCFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungeKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Lærings og mestringskurs for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha en bekreftet diagnose. Helse Stavanger
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Resertifisering av petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/resertifisering-av-petroleumslegerResertifisering av petroleumslegerFor å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.Helse Bergen
Grunnkurs for petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-petroleumslegerGrunnkurs for petroleumslegerKurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Helse Bergen
Grunnkurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-sjomannslegerGrunnkurs for sjømannslegerDette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Helse Bergen
Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-alvorlege-psykiske-lidingar-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-angst-og-depresjon-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Helse Bergen
Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/psykiske-lidingar-hos-vaksne-med-utviklingshemmingPsykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Repetisjonskurs for dykkerleger https://helse-bergen.no/arrangementer/repetisjonskurs-for-dykkerleger-Repetisjonskurs for dykkerleger Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Helse Bergen
Repetisjonskurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/repetisjonskurs-for-sjomannsleger-Repetisjonskurs for sjømannslegerFor å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. Helse Bergen
MAP - Møte med AggresjonsProblematikkhttps://helse-bergen.no/arrangementer/map-mote-med-aggresjonsproblematikkMAP - Møte med AggresjonsProblematikkMAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.Helse Bergen
Trening og rekreasjon for foresattehttps://helse-bergen.no/arrangementer/trening-og-rekreasjon-for-foresatteTrening og rekreasjon for foresattePårørande av barn og unge innlagd på sjukehuset er velkomne til ein pause styrkerommet på Energisenteret for barn og unge.Dette er eit tilbod til deg som har barn eller unge innlagd på sjukehuset. De er velkomne i svømmehallen og til styrketrening i Energisenteret for barn og unge.Helse Bergen
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smertehttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-akutt-og-postoperativ-smerteMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerteMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonSt. Olavs hospital

Fant du det du lette etter?