Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru er et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

Faglig ansvarlige for Vårguru-seminarene er:

  • Liss Gøril Anda-Ågotnes, undervisningsansvarlig psykolog PhD i FoU-enheten for psykisk helse
  • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.  

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

vårguru 2020 - forside.png

Vårguru 2020 arrangeres 23. april ved Stavanger Universitetssjukehus.

Denne gang har vi invitert den italienske psykiater og psykoterapeut Giancarlo Dimaggio til å snakke om på metakognitiv interpersonlig terapi (MIT) med særlig fokus på unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Mer informasjon og påmelding til Vårguru 2020.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Pasient- og pårørendeopplæring 2020, HABU - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/pasient-og-parorendeopplering-2020-habu-kristiansund-2020-01-01Pasient- og pårørendeopplæring 2020, HABU - Kristiansund Oversikt for Habilitering barn og ungdom - Kristiansund, 2020. Les mer i vedlagt årskalender! Oversikt for Habilitering barn og ungdom - Kristiansund, 2020. Les mer i vedlagt årskalender!31.12.2019 23:00:00KursKristiansund sjukehusHelse Møre og Romsdal
Kursoversikt for LMS (høsten 2020)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kursoversikt-for-lms-hosten-2020-2020-01-01Kursoversikt for LMS (høsten 2020)Kurstilbud fra Lærings- og mestringssenteret høsten 2020.Kurstilbud fra Lærings- og mestringssenteret høsten 2020.31.12.2019 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFysisk helse SteinerudDiakonveien 18, 0370 OsloDiakonhjemmet Sykehus
Pasient- og pårørendepplæring 2020, Poliklinikk - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/pasient-og-parorendepplering-2020-poliklinikk-kristiansund-2020-03-11Pasient- og pårørendepplæring 2020, Poliklinikk - Kristiansund Oversikt kurs 2020 ved Poliklinikk og sengepost barn og ungdom. Ved Kristiansund sjukehus. Se vedlagt oversikt! Oversikt kurs 2020 ved Poliklinikk og sengepost barn og ungdom, samt habilitering. Ved Kristiansund sjukehus. Se vedlagt oversikt!10.03.2020 23:00:00KursKristiansund sjukehusHelse Møre og Romsdal
Søvn - Kurs i mestring av søvnproblemerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/sovn-kurs-i-mestring-av-sovnproblemer-2020-05-12Søvn - Kurs i mestring av søvnproblemerKurs i mestring av søvnproblemer (insomni) er et tilbud til pasienter med samtidig psykisk lidelse som går i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.Kurs i mestring av søvnproblemer (insomni) er et tilbud til pasienter med samtidig psykisk lidelse som går i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.11.05.2020 22:00:00KursPsykisk helse VinderenDiakonhjemmet Sykehus
Opphold for barn og ungdom med TRPS og Leri- Weills syndromhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/opphold-for-barn-og-ungdom-med-trps-og-leri-weills-syndrom-2020-06-17Opphold for barn og ungdom med TRPS og Leri- Weills syndromBeitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS sommeropphold for barn og ungdom med TRPS og Leri- Weills syndrom. Beitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS sommeropphold for barn og ungdom med TRPS og Leri- Weills syndrom. 16.06.2020 22:00:00Gruppeopphold Beitostølen Helsesportsenter Sentervegen 4 2953 BeitostølenSunnaas sykehus
Brain Camp Yng Sommer 2020https://www.sunnaas.no/arrangementer/brain-camp-yng-sommer-2020-2020-08-03Brain Camp Yng Sommer 2020På Brain Camp Yng Sommer lærer du å finne motivasjon og nye mestringsstrategier til å mestre livet igjen etter hjerneskaden, med idrett og aktivitet som virkemidler. På Brain Camp Yng Sommer lærer du å finne motivasjon og nye mestringsstrategier til å mestre livet igjen etter hjerneskaden, med idrett og aktivitet som virkemidler. 02.08.2020 22:00:00GruppeoppholdVestre Kjærnes gård i Våler i Østfold Sunnaas sykehus
Samarbeidssekreteriatethttps://saman.no/arrangementer/samarbeidssekreteriatet/14-08-2020Samarbeidssekreteriatet13.08.2020 22:00:00SamarbeidssekretariatetHer står det hvor det arrangeres.Saman
CFS/ME, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/cfsme-lerings-og-mestringskurs-2020-08-18CFS/ME, lærings- og mestringskursCFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.18.08.2020 10:00:00GruppeopplæringNevro østKurslokalet er i underetasjen i Nevro Øst. Følg skilting.St. Olavs hospital
Styremøte 19. august 2020 - tentativ datohttps://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-19-august-2020-tentativ-dato-2020-08-19Styremøte 19. august 2020 - tentativ datoStyremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.18.08.2020 22:00:00StyremøteSykehuspartner SkøyenSykehuspartner
Gruppeopphold for voksne med OIhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-voksne-med-oi-2020-08-19Gruppeopphold for voksne med OII samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, har Hauglandsenteret utarbeidet et rehabiliteringstilbud for voksne med diagnosen OI. I samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, har Hauglandsenteret utarbeidet et rehabiliteringstilbud for voksne med diagnosen OI. 18.08.2020 22:00:00GruppeoppholdRøde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Hauglandsvegen 308 6968 FlekkeSunnaas sykehus
Styremøte 20. august 2020https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-20-august-2020-2020-08-20Styremøte 20. august 202019.08.2020 22:00:00StyremøteHelse Sør-Øst RHF
Møte i Regionalt brukarutvalhttps://helse-vest.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukarutval/20-08-2020-21-08-2020Møte i Regionalt brukarutvalMøte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring én veke før styremøta i Helse Vest.19.08.2020 22:00:00Møte i regionalt brukarutvalHelse Vest RHF Nådlandskroken 11 Forus, Stavanger Helse Vest RHF
Hjerterehabilitering https://helse-forde.no/arrangementer/hjerterehabilitering-2020-08-24Hjerterehabilitering Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. 24.08.2020 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid. Helse Førde
Prostatakreft - stråleforberedende kurs - Kristiansandhttps://sshf.no/arrangementer/prostatakreft-straleforberedende-kurs-kristiansand-2020-08-25Prostatakreft - stråleforberedende kurs - KristiansandVelkommen til to-dagers stråleforberedende kursVelkommen til to-dagers stråleforberedende kurs25.08.2020 10:00:00KursEgsveien 100, bygg 8Lærings- og mestringssenteret Undervisningssenteret Sørlandet sykehus
Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2020https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-august-2020-2020-08-26Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 202025.08.2020 22:00:00StyremøteHelse Nord RHF
Administrativt kontaktmøtehttps://saman.no/arrangementer/administrativt-kontaktmote/26-08-2020Administrativt kontaktmøteHer er ingressen som forteller fort om hva dette er for et møte.Her er ingressen som forteller fort om hva dette er for et møte.25.08.2020 22:00:00Administrativt kontaktmøteHer er det du finner kurset.Saman
Styremøte 27. august 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-27-august-2020-2020-08-27Styremøte 27. august 202026.08.2020 22:00:00StyremøteSandnessjøenHelgelandssykehuset
Kunst- og uttrykksterapi https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kunst-og-uttrykksterapi-/27-08-2020-15-10-2020Kunst- og uttrykksterapi Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.26.08.2020 22:00:00KursPsykisk helse VinderenDiakonhjemmet Sykehus
Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler - Arendalhttps://sshf.no/arrangementer/kurs-for-parorende-som-er-berort-av-andres-bruk-eller-avhengighet-av-rusmidler-arendal-2020-08-31Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler - ArendalVelkommen til mestringskurs for pårørende. Velkommen til mestringskurs for pårørende. 31.08.2020 10:00:00KursSykehusveien 4, bygg 110Lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus
Ukentlige webinarer om utviklingshemming og psykisk helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ukentlige-webinarer-om-utviklingshemming-og-psykisk-helse-2020-09-01Ukentlige webinarer om utviklingshemming og psykisk helseFra 1. september arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ukentlige webinarer. Tilbudet er gratis og åpent for alle.Fra 1. september arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ukentlige webinarer. Tilbudet er gratis og åpent for alle.01.09.2020 13:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Styremøtehttps://helse-vest.no/arrangementer/styremote/02-09-2020StyremøteAlle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum01.09.2020 22:00:00StyremøteHelse Vest RHF
SPARKi sykepleieinnovasjon 2020https://stolav.no/arrangementer/sparki-sykepleieinnovasjon-2020-2020-09-02SPARKi sykepleieinnovasjon 2020 AVLYST på grunn av koronapandemien! En kongress av sykepleiere, for sykepleiere. Sykepleiere må i takt med tiden utvikle faget sitt, og utfordringene krever at vi er kreative, nyskapende og tenker løsninger gjennom innovasjon og forbedring.En kongress av sykepleiere, for sykepleiere. Sykepleiere må i takt med tiden utvikle faget sitt, og utfordringene krever at vi er kreative, nyskapende og tenker løsninger gjennom innovasjon og forbedring.02.09.2020 07:00:00KongressBritannia HotellSt. Olavs hospital
Osteoporose - Moldehttps://helse-mr.no/arrangementer/osteoporose-molde-2020-09-02Osteoporose - MoldeFor pasienter med osteoporose og deres pårørende.For pasienter med osteoporose og deres pårørende.02.09.2020 07:00:00GruppeopplæringMolde sjukehusFestsalenHelse Møre og Romsdal
SEPREP Tverrfaglig to-årig utdanningsprogramhttps://www.sthf.no/arrangementer/seprep-tverrfaglig-to-arig-utdanningsprogram-2020-09-03SEPREP Tverrfaglig to-årig utdanningsprogramPlanlagt oppstart er 3.-4. september 2020. Planlagt oppstart er 3.-4. september 2020 ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.02.09.2020 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSykehuset Telemark
Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/utmattelse-mestring-av-vedvarende-utmattelse/04-09-2020-09-10-2020Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelseKurset er et behandlingsopplegg i gruppe med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. 03.09.2020 22:00:00KursFysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus
Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. september 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-4-september-2020-2020-09-04Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. september 202004.09.2020 09:30:00StyremøteHelse Nord IKT
3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøkhttps://unn.no/arrangementer/3-dagers-introduksjonskurs-i-randomiserte-kontrollerte-forsok-2020-09-073-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøkI uke 37, 7-9. september 2020, tilbys et 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk (RCT). Kurset er beregnet på forskere, Ph.d.-studenter og helsearbeidere som ønsker å lære mer om kliniske studier og RCT-er.I uke 37, 7-9. september 2020, tilbys et 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk (RCT). Kurset er beregnet på forskere, Ph.d.-studenter og helsearbeidere som ønsker å lære mer om kliniske studier og RCT-er. 07.09.2020 06:45:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellKurset gis fra UiT ved bruk av Teams. Universitetssykehuset Nord-Norge
Pasientkurs: Psoriasisartritthttps://hsr.as/arrangementer/pasientkurs-psoriasisartritt/08-09-2020Pasientkurs: PsoriasisartrittMålet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for personer med sikker diagnose Psoriasisartritt (PsA).Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for personer med sikker diagnose Psoriasisartritt (PsA).07.09.2020 22:00:00KursRevmatismesykehusetHaugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Nettkurs for foreldre til barn med dysmelihttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nettkurs-for-foreldre-til-barn-med-dysmeli-2020-09-08Nettkurs for foreldre til barn med dysmeliTRS arrangerer kurs for foreldre til barn mellom 0 -2 år med dysmeli. Kurset vil denne gangen foregå elektronisk på grunn av den pågående koronasituasjonen. TRS arrangerer kurs for foreldre til barn mellom 0 -2 år med dysmeli. Kurset vil denne gangen foregå elektronisk på grunn av den pågående koronasituasjonen.07.09.2020 22:00:00KursElektronisk kursSunnaas sykehus
Å leve med Sjøgrens syndromhttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-sjogrens-syndrom-2020-09-08Å leve med Sjøgrens syndromKurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”08.09.2020 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeBetanien HospitalLærings og Mestringsrommet i 4. etg.Betanien Hospital
Mestringskurset Tankevirushttps://helse-stavanger.no/arrangementer/mestringskurset-tankevirus-2020-09-08Mestringskurset TankevirusKom og lær litt om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Arbeidsmåten er filmsnutter og dialog. Kursledere er Lærings- og mestringssenteret, SUSKom og lær litt om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Arbeidsmåten er filmsnutter og dialog. Kursledere er Lærings- og mestringssenteret, SUS08.09.2020 09:30:00KursVardesenteretHelse Stavanger
Å leve med nyresvikthttps://www.sthf.no/arrangementer/a-leve-med-nyresvikt-2020-09-08Å leve med nyresviktKurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.Kurset vil være aktuelt og nyttig for personer med redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset går over 4 tirsdager.08.09.2020 09:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienKonferansesenteret - møterom UlefossSykehuset Telemark
Barn og unge med epilepsihttps://helse-mr.no/arrangementer/barn-og-unge-med-epilepsi-2020-09-09Barn og unge med epilepsiKurs for foreldre til barn og unge med epilepsi og aktuelle fagpersonerKurs for foreldre til barn og unge med epilepsi og aktuelle fagpersoner08.09.2020 22:00:00GruppeopplæringKristiansund sjukehusAuditorietHelse Møre og Romsdal
Velvære- og sminkekurs for kreftpasienter https://helse-stavanger.no/arrangementer/velvere-og-sminkekurs-for-kreftpasienter-/09-09-2020Velvære- og sminkekurs for kreftpasienter På dette totimerskurset lærer du sminketeknikker. En kreftbehandling kan gjøre at man endrer utseende, for eksempel kan man miste øyevipper og øyenbryn. På dette totimerskurset lærer du sminketeknikker for å føle deg vel under behandlingen. 08.09.2020 22:00:00KursVardesenteretHelse Stavanger
Venner, kjærester og seksualitethttps://www.ahus.no/arrangementer/venner-kjerester-og-seksualitet-2020-09-09Venner, kjærester og seksualitetVoksenhabilitering inviterer til lærings- og mestringskurs om temaene kropp, kjønn og hygiene, funksjonshemming, følelser, flørting, sjekking, sex, prevensjon, kjønnssykdommer, grensesetting og overgrepsproblematikk. Voksenhabilitering inviterer til lærings- og mestringskurs om temaene kropp, kjønn og hygiene, funksjonshemming, følelser, flørting, sjekking, sex, prevensjon, kjønnssykdommer, grensesetting og overgrepsproblematikk. 09.09.2020 06:00:00KursVoksenhabiliteringAkershus universitetssykehus
Styremøte i Nordlandssykehuset 9. september 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-9-september-2020-2020-09-09Styremøte i Nordlandssykehuset 9. september 2020Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.09.09.2020 07:00:00StyremøteVesterålenNordlandssykehuset
Møte i OSO 09.september 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-09september-2020-2020-09-09Møte i OSO 09.september 2020Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mo i RanaTil medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mo i Rana09.09.2020 07:00:00MøteMo i Rana, nærmere beskrivelse av sted kommerHelgelandssykehuset
Kjærlighet, vennskap og seksualitet. Lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/kjerlighet-vennskap-og-seksualitet-lerings-og-mestringskurs-2020-09-09Kjærlighet, vennskap og seksualitet. Lærings- og mestringskursHabiliteringstjenesten for voksne inviterer til kurs om venner, kjærester, seksualitet og mye mellom. For mennesker med utviklingshemning og andre som kan ha bruk for det. Habiliteringstjenesten for voksne inviterer til kurs om venner, kjærester, seksualitet og mye mellom. For mennesker med utviklingshemning og andre som kan ha bruk for det.09.09.2020 10:15:00KursBrøsetKurset avholdes i Habiliteringstjenesten for voksne sine lokaler. Brøsetveien 100, det hvite hovedhuset i 2. etasje.St. Olavs hospital
TSB-lederkonferansen 2020 (digitalt arrangement)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tsb-lederkonferansen-2020-digitalt-arrangement-2020-09-10TSB-lederkonferansen 2020 (digitalt arrangement)Den fjerde nasjonale TSB-lederkonferansen avholdes digitalt. Hovedtema er: TSB-ledelse i koronaens tid.For fjerde gang inviterer vi til den årlige TSB-lederkonferansen - denne gangen i nye lokaler på Fornebu. 09.09.2020 22:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Diabetes- type 2https://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-2020-09-10Diabetes- type 23 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande. 3 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande. 10.09.2020 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus.Helse Førde
Kurs for helsepersonell: Trening og testing som behandling ved hjerte- og karsykdom og kolshttps://stolav.no/arrangementer/kurs-for-helsepersonell-trening-og-testing-som-behandling-ved-hjerte-og-karsykdom-og-kols-2020-09-10Kurs for helsepersonell: Trening og testing som behandling ved hjerte- og karsykdom og kols10.09.2020 08:00:00KursBevegelsessenteretSt. Olavs hospital 3. etasje: BS31St. Olavs hospital
OSO-møte 10. september 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/oso-mote-10-september-2020-2020-09-10OSO-møte 10. september 2020Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.10.09.2020 08:30:00Overordnet samarbeidsorganBodø sentrumNordlandssykehuset
Foreldre/pårørendekurs ADHD i Stavangerhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/foreldreparorendekurs-adhd-i-stavanger-2020-09-10Foreldre/pårørendekurs ADHD i StavangerForeldre/pårørendekurs tilbys foreldre/foresatte/pårørende med barn og unge som er diagnostisert med ADHD. Foreldre/pårørendekurs tilbys foreldre/foresatte/pårørende med barn og unge som er diagnostisert med ADHD. 10.09.2020 10:00:00KursBUPA-bygget StavangerHelse Stavanger
Introduksjonskurs Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS -2, modul 3 og 4 https://helse-bergen.no/arrangementer/introduksjonskurs-autism-diagnostic-observation-schedule-ados-2-modul-3-og-4-2020-09-14Introduksjonskurs Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS -2, modul 3 og 4 Vi inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4. NB. Kurset er utsatt til 14. og15.09.20!Vi inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4.13.09.2020 22:00:00KursScandic Bergen City Hotell, Håkonsgaten 2, BergenHelse Bergen
Welcome to the european conferance on FASD 2020!https://sshf.no/arrangementer/welcome-to-the-european-conferance-on-fasd-2020-2020-09-14Welcome to the european conferance on FASD 2020!The first Competence Center for children with prenatal alcohol/drug exposure in Scandinavia is proud to host the EUFASD 2020 in Arendal, Norway. The 3 day conference from the 14th – 16th of September 2020 will be at the Clarion Tyholmen Hotel, Arendal. The first Competence Center for children with prenatal alcohol/drug exposure in Scandinavia is proud to host the EUFASD 2020 in Arendal, Norway. The 3 day conference from the 14th – 16th of September 2020 will be at the Clarion Tyholmen Hotel, Arendal. 14.09.2020 06:00:00KonferanseConference venue: Tyholmen Hotel, ArendalSørlandet sykehus
Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-med-coliaki-trygghet-i-hverdagen-for-barnet-og-familien-2020-09-14Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagenKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagen14.09.2020 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Brukerutvalgsmøte 14. september 2020https://sykehusapotekene.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-14-september-2020-2020-09-14Brukerutvalgsmøte 14. september 202014.09.2020 08:00:00BrukerutvalgsmøteForetaksadministrasjonenMøtet finner sted i lokalene til hovedadministrasjonen til Sykehusapotekene HF. Sykehusapotekene
Lungeproblematikk - oppfølging av tidligere fagdagerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungeproblematikk-oppfolging-av-tidligere-fagdager-2020-09-14Lungeproblematikk - oppfølging av tidligere fagdagerWebinar om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet. Webinar om lungeproblematikk hos barn og unge med multifunksjonshemming og/eller nevromuskulære sykdommer - dette er en oppfølging av tidligere fagdager om temaet. 14.09.2020 10:00:00WebinarOslo universitetssykehus
SR Voss lokalsjukehusområdehttps://saman.no/arrangementer/sr-voss-lokalsjukehusomrade/15-09-2020SR Voss lokalsjukehusområdeMøte i Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde.Møte i Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde.14.09.2020 22:00:00SR Voss og omegnSaman
Styremøte 16. september 2020https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-16-september-2020-2020-09-16Styremøte 16. september 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.15.09.2020 22:00:00StyremøteSykehuspartner SkøyenSykehuspartner

Slagskolenhttps://www.ahus.no/arrangementer/slagskolenSlagskolenSlagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.Akershus universitetssykehus
Nyrekurshttps://www.ahus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursNyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.Nyrekurset er et undervisnings- og informasjonstilbud til deg med kronisk nyresvikt. Du får økt kunnskap om hva du kan gjøre for å bremse utvikling og forebygge komplikasjonene.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
Avansert kurs i EndNotehttps://www.ahus.no/arrangementer/avansert-kurs-i-endnoteAvansert kurs i EndNoteGjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Akershus universitetssykehus
Veiledning og litteratursøkhttps://www.ahus.no/arrangementer/veiledning-og-litteratursokVeiledning og litteratursøkBiblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Akershus universitetssykehus
Avføringslekkasje, mestringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avforingslekkasje-mestringskursAvføringslekkasje, mestringskursKurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.Akershus universitetssykehus
Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/smertefull-blere-syndrom-bpsic-mestringskursSmertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskursKurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.Akershus universitetssykehus
Prostatakreftkurshttps://www.ahus.no/arrangementer/prostatakreftkursProstatakreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Akershus universitetssykehus
Tarmkreftkurshttps://www.ahus.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
ICDhttps://nordlandssykehuset.no/arrangementer/icdICDKurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.Kurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.Nordlandssykehuset
Lungekreft - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/lungekreft-alesundLungekreft - ÅlesundKurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta. Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta. Helse Møre og Romsdal
IBS-skulen - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/ibs-skulen-alesundIBS-skulen - ÅlesundIBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm Helse Møre og Romsdal
Diabetes Type 2 - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/diabetes-type-2-kristiansundDiabetes Type 2 - KristiansundHar du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!Har du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!Helse Møre og Romsdal
Astmaskulen - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/astmaskulen-alesundAstmaskulen - ÅlesundMålgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.Helse Møre og Romsdal
Cøliakiskole - i Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/coliakiskole-i-alesundCøliakiskole - i ÅlesundMålgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.Helse Møre og Romsdal
Eksemskule i Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/eksemskule-i-alesundEksemskule i ÅlesundMålgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.Helse Møre og Romsdal
Revmatologi - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/revmatologi-alesundRevmatologi - ÅlesundMålgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.Helse Møre og Romsdal
Sett seksualitet på dagsordenhttps://helse-mr.no/arrangementer/sett-seksualitet-pa-dagsordenSett seksualitet på dagsordenHvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.Helse Møre og Romsdal
Revmatologiske sykdommer - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/revmatologiske-sykdommer-alesundRevmatologiske sykdommer - ÅlesundFor deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). Helse Møre og Romsdal
Prostatakreft - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/prostatakreft-alesundProstatakreft - ÅlesundFørebuing til strålebehandling av prostata. Førebuing til strålebehandling av prostata. Helse Møre og Romsdal
Prostatakreft - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/prostatakreft-kristiansundProstatakreft - KristiansundKurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande. Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande. Helse Møre og Romsdal
Presentasjonsteknikkhttps://helse-mr.no/arrangementer/presentasjonsteknikkPresentasjonsteknikkKurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneskee i en undervisningssituasjon. Helse Møre og Romsdal
Helsepedagogikkhttps://helse-mr.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkLærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.Helse Møre og Romsdal
Spondylartritt - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/spondylartritt-alesundSpondylartritt - ÅlesundFor deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). Helse Møre og Romsdal
Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotterordninger-ved-traumatisk-hjerneskadeOffentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.Sunnaas sykehus
Hverdagslivet etter hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hverdagslivet-etter-hjerneskadeHverdagslivet etter hjerneskadeFor for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.Sunnaas sykehus
Hjerne og hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hjerne-og-hjerneskadeHjerne og hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. Sunnaas sykehus
Når det er hjernen som er blitt sykhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-det-er-hjernen-som-er-blitt-sykNår det er hjernen som er blitt sykFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Sunnaas sykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold
Veiledningssamtale, selvhjelphttps://www.siv.no/arrangementer/veiledningssamtale-selvhjelpVeiledningssamtale, selvhjelpLærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Sykehuset i Vestfold
Brystkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/brystkreftkursBrystkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Telemarksmodellenhttps://www.sthf.no/arrangementer/telemarksmodellenTelemarksmodellenTelemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Telemarksmodellen er en kursrekke med tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker / lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Sykehuset Telemark

Fant du det du lette etter?