Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru har vært et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

På grunn av den pågående smittesituasjonen vil ikke Vårguru bli arrangert våren 2021. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/bipolar-lidelse-kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-2021Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. 09.03.2021 12:15:00Diakonhjemmet Sykehus
Livsstyrketrening -meistre livet og- jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-meistre-livet-og-jobben-2020-09-07Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 14.04.2021 08:00:00Helse Førde sine lokaler Sunnfjord medisinske senter 2 etgHelse Førde
Digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/digitalt-kurs-for-foreldre-til-barn-0-4-ar-med-osofagusatresiDigitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresiSenter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt kurs for foreldre som har barn med øsofagusatresi.Senter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt kurs for foreldre som har barn med øsofagusatresi.18.05.2021 22:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 19.05.2021https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-19052021Styremøte 19.05.202119.05.2021 06:00:00Sykehuset Telemark
EndNote innføringskurs (digitalt) 19. maihttps://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-19-maiEndNote innføringskurs (digitalt) 19. maiInnføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.19.05.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2021https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-20-mai-2021Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 202120.05.2021 06:30:00Helse Nord RHF
Brukerutvalgsmøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-maiBrukerutvalgsmøteBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.20.05.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Fagdag for Lofotleger, Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fagdag-for-lofotleger-svolverFagdag for Lofotleger, SvolværSamhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset inviterer i nært samarbeid med legetjenesten i Lofotkommunene til felles fagdag.Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset inviterer i nært samarbeid med legetjenesten i Lofotkommunene til felles fagdag.20.05.2021 12:00:00Nordlandssykehuset
Møte i Ungdomsrådet 20. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-20-mai-2021Møte i Ungdomsrådet 20. mai 2021Sakene 16-20Sakene legges ut når de er klar.20.05.2021 16:00:00Nordlandssykehuset
Webinar: IKT, risiko og nødrutinerhttps://sykehusapotekene.no/arrangementer/webinar-ikt-risiko-og-nodrutinerWebinar: IKT, risiko og nødrutinerDelta på webinar om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus. Delta på webinar om Helsetilsynets kartlegging av risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid i 17 sykehus. 21.05.2021 06:30:00Sykehusapotekene
Nettseminar om helsespråkhttps://www.helse-sorost.no/arrangementer/nettseminar-om-helsesprakNettseminar om helsespråkEt godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.21.05.2021 08:00:00Helse Sør-Øst RHF
Nettseminar om helsespråkhttps://helse-nord.no/arrangementer/nettseminar-om-helsesprakNettseminar om helsespråkEt godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.21.05.2021 08:00:00Helse Nord RHF
Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-mai-2021Brukerutvalgsmøte 21. mai 202121.05.2021 08:30:00Helgelandssykehuset
Psykosehttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/psykosePsykoseTIPS Innlandet inviterer foreldre/foresatte, søsken, familie og andre nære personer til seminar om psykose. TIPS Innlandet inviterer foreldre/foresatte, søsken, familie og andre nære personer til seminar om psykose. 21.05.2021 11:00:00Sykehuset Innlandet
Ekstraordinært styremøte 21. mai 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-21-mai-2021Ekstraordinært styremøte 21. mai 2021Styret for Sunnaas sykehus HF avholder ekstraordinært styremøte. Saksliste- og dokumenter er publisert her.Styret for Sunnaas sykehus HF avholder ekstraordinært styremøte. Saksliste- og dokumenter er publisert her.21.05.2021 11:00:00Sunnaas sykehus
Møte i Fastlegerådet, 24. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-24-mai-2021Møte i Fastlegerådet, 24. mai 202124.05.2021 09:00:00Nordlandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 25. mai 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-mai-2021Brukerutvalgsmøte 25. mai 202124.05.2021 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-25-mai-2021Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2021Sakspapirer legges ut når de er klar.Sakspapirer legges ut når de er klar.25.05.2021 07:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 26. maihttps://www.ahus.no/arrangementer/styremote-26-maiStyremøte 26. maiStyret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.26.05.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-mai-2021Styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 202126.05.2021 07:30:00Helse Nord RHF
Styremøte https://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-26-maiStyremøte AltaInnkalling og sakspapirer legges ut her når de er klare. 26.05.2021 08:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte 26.maihttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-26maiStyremøte 26.maiTeamsTeams26.05.2021 08:00:00Finnmarkssykehuset
Møte i OSO 27. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-27-mai-2021Møte i OSO 27. mai 2021Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Helgeland.Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Helgeland.26.05.2021 22:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte 27. mai 2021https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-27-mai-2021Styremøte 27. mai 202127.05.2021 07:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Styremøte 27. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-27-mai-2021Styremøte 27. mai 202127.05.2021 11:00:00Helgelandssykehuset
Veien inn i TSB (åpent nettmøte)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/veien-inn-i-tsb-apent-nettmoteVeien inn i TSB (åpent nettmøte)Velkommen til nettmøte om vurderinger til TSB og praksis for rettighetsvurdering.Velkommen til nettmøte om vurderinger til TSB og praksis for rettighetsvurdering.28.05.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 28. maihttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-28-maiStyremøte 28. mai28.05.2021 08:00:00Helse Stavanger
Reprisewebinar - ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusoppholdhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/reprisewebinar-abc-listen-grunnlag-for-vurdering-av-rehabilitering-etter-sykehusoppholdReprisewebinar - ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusoppholdRehabilitering starter allerede når pasienten ankommer sykehus, og det er sentralt å kunne si noe om hvilket type rehabiliteringstilbud pasienter behøver. Rehabilitering starter allerede når pasienten ankommer sykehus, og det er sentralt å kunne si noe om hvilket type rehabiliteringstilbud pasienter behøver. 28.05.2021 11:00:00Sunnaas sykehus
Ekstraordinært styremøte 28. mai 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-28-mai-2021Ekstraordinært styremøte 28. mai 202128.05.2021 13:00:00Helse Sør-Øst RHF
Kurs i litteratursøk - tema 1: enkeltstudierhttps://www.ahus.no/arrangementer/kurs-i-litteratursok-tema-1-enkeltstudierKurs i litteratursøk - tema 1: enkeltstudierModulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på aktuelle databaser for enkeltstudier og hvordan søke systematisk i noen av disse. Avslutningsvis blir det tid til spørsmål.Modulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på aktuelle databaser for enkeltstudier og hvordan søke systematisk i noen av disse. Avslutningsvis blir det tid til spørsmål.01.06.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Kurs i avansert lindrende behandling (nivå C) 1. juni 2021 «Å leve godt mot slutten av livet» https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-avansert-lindrende-behandling-niva-c-1-juni-2021Kurs i avansert lindrende behandling (nivå C) 1. juni 2021 «Å leve godt mot slutten av livet» 01.06.2021 07:30:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 2. juni 2021https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-2-juni-2021-2021-06-02Styremøte 2. juni 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.01.06.2021 22:00:00StyremøteSykehuspartner HF - SkøyenSykehuspartner
Styremøte i Helse Nord IKT HF 02. juni 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-02-juni-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 02. juni 202101.06.2021 22:00:00Helse Nord IKT
ABC grunnkurs traumebehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/abc-grunnkurs-traumebehandlingABC grunnkurs traumebehandlingKurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern; en grunnutdanning som også gir mulighet for videre fordypningskurs.Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern; en grunnutdanning som også gir mulighet for videre fordypningskurs.02.06.2021 07:00:00Sykehuset Innlandet
Styremøte i Sykehusapotek Nord 03. juni 2021https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-03-juni-2021Styremøte i Sykehusapotek Nord 03. juni 2021Styremøte 03.06.21Styremøte 03.06.2102.06.2021 22:00:00Sykehusapotekene i nord
Kurs: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-forstaelse-og-behandling-av-unnvikende-og-emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelseKurs: Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse03.06.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
OSO-møte 3. juni 2021https://unn.no/arrangementer/oso-mote-3-juni-2021OSO-møte 3. juni 202103.06.2021 09:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
EndNote innføringskurs (digitalt) 3. junihttps://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-3-juniEndNote innføringskurs (digitalt) 3. juniInnføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.03.06.2021 10:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte 4. juni 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-4-juni-2021Styremøte 4. juni 2021Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. 04.06.2021 07:30:00Sunnaas sykehus
Ekkokardiografi grunnkurs I - Vår 2021https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ekkokardiografi-grunnkurs-i-var-2021Ekkokardiografi grunnkurs I - Vår 2021Godkjent som valgfritt i gammel ordning i følgende spesialiteter: Se under OBS! Ny dato Kurset er fulltegnet, men vi tar i mot påmeldinger til ventelisteGodkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under07.06.2021 10:00:00Spesialisthelsetjenesten
Møte i Brukerutvalget 7. juni 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-7-juni-2021Møte i Brukerutvalget 7. juni 2021Sakene legges ut når de er klar.Sakene legges ut når de er klar.07.06.2021 10:00:00Nordlandssykehuset
TID kursholderhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/2021-tid-juni-kursholderTID kursholderTID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.08.06.2021 07:00:00Sykehuset Innlandet
Styreseminarhttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styreseminar-8-9-juni-2021StyreseminarStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styrepapir kommer ut ca. en uke i forkant av møtet.08.06.2021 15:00:00Betanien sykehus
Styremøte i juni 2021https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-juni-2021Styremøte i juni 202109.06.2021 07:00:00Sørlandet sykehus
Møte i Brukerutvalget 09.06.2021https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-09062021Møte i Brukerutvalget 09.06.2021Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.09.06.2021 07:30:00Sykehuset Innlandet
Traumebearbeidinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/traumebearbeidingTraumebearbeidingDet finnes mange spesifikke traumebearbeidingsmetoder. Men hva er egentlig de virksomme mekanismene i traumebearbeiding? Hva er generelle og felles prinsipper for bearbeiding?Det finnes mange spesifikke traumebearbeidingsmetoder. Men hva er egentlig de virksomme mekanismene i traumebearbeiding? Hva er generelle og felles prinsipper for bearbeiding?10.06.2021 07:00:00Sykehuset Innlandet
Kurs i litteratursøk - tema 2: systematiske oversikterhttps://www.ahus.no/arrangementer/kurs-systematiske-litteratursok-for-a-finne-systematiske-oversikterKurs i litteratursøk - tema 2: systematiske oversikterModulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på kilder for systematiske oversikter og hvordan søke systematisk i disse. Til slutt blir det anledning til å stille spørsmål.Modulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på kilder for systematiske oversikter og hvordan søke systematisk i disse. Til slutt blir det anledning til å stille spørsmål.10.06.2021 10:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-i-helse-bergen-2021-02-01Styremøte i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 11.06.2021 08:00:00StyremøteVideokonferanse – virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dei som vil følge møtet digitalt kan møte opp i Bikuben konferansesenter der møtet blir vist.Helse Bergen
Brukerutvalgsmøte 15. og 16. juni 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-og-16-juni-2021Brukerutvalgsmøte 15. og 16. juni 202114.06.2021 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 15. juni 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-15-juni-2021Styremøte i Nordlandssykehuset 15. juni 2021Sakspapirer legges ut når de er klar.Sakspapirer legges ut når de er klar.15.06.2021 07:00:00Nordlandssykehuset

Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold
Veiledningssamtale, selvhjelphttps://www.siv.no/arrangementer/veiledningssamtale-selvhjelpVeiledningssamtale, selvhjelpLærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Sykehuset i Vestfold
Brystkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/brystkreftkursBrystkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Søskenkurs - nå er det vår tur!https://www.sthf.no/arrangementer/soskenkurs-na-er-det-var-turSøskenkurs - nå er det vår tur!Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Sykehuset Telemark
Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldrehttps://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-barn-med-cerebral-parese-og-deres-foreldreKurs for barn med cerebral parese og deres foreldreKunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Sykehuset Telemark
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsianfall-og-trygghetstiltak-e-leringskursEpilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskursDu kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Sykehuset Telemark
Fysisk aktivitet og epilepsihttps://www.sthf.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-epilepsiFysisk aktivitet og epilepsiE-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. Sykehuset Telemark
Fødselsforberedende kurshttps://www.ahus.no/arrangementer/fodselsforberedende-kursFødselsforberedende kursVi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Akershus universitetssykehus
Epilepsi og mestring, e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringskurs-norsk-og-engelsk-versjonEpilepsi og mestring, e-læringskursE-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.Sykehuset Telemark
Aldring og helsehttps://www.ahus.no/arrangementer/aldring-og-helseAldring og helseVoksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
Diabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)https://helse-stavanger.no/arrangementer/diabeteskurs-for-eldre-ungdom-2klasse-i-videregaende-skoleDiabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Dagsseminar for ungdom 17/18 år med diabetes, type 1.Helse Stavanger
Rusproblemer - kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/rusproblemer-kurs-for-parorendeRusproblemer - kurs for pårørendePoliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Sykehuset Østfold
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Livslyst – når det røyner på, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/livslyst-nar-det-royner-pa-mo-i-ranaLivslyst – når det røyner på, Mo i RanaTredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Tredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Kurset passer også for etterlatte.Helgelandssykehuset
Parkinsons sykdom, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/parkinsons-sykdom-mosjoenParkinsons sykdom, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson sykdom og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Diabetes - startkurshttps://www.siv.no/arrangementer/diabeteskursDiabetes - startkursKurs for deg med diabetes og dine pårørende. Kurs for deg med diabetes og dine pårørende. Sykehuset i Vestfold
Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barnhttps://www.siv.no/arrangementer/informasjonsdag-overvekt-og-fedme-hos-barnInformasjonsdag: overvekt og fedme hos barnVi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Sykehuset i Vestfold
Smittevern - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/smittevern-e-leringskursSmittevern - e-læringskurse-læringskurs om håndhygiene, basale smittevernrutiner og teknisk desinfeksjon.Sykehuset Telemark
CFS/ME-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/cfsme-kursCFS/ME-kursMålet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.Sykehuset i Vestfold
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Søvnskole, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/sovnskole-e-leringskursSøvnskole, e-læringskursSøvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Akershus universitetssykehus
Kontaktmøter for leger 2021https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kontaktmoter-for-leger-2020Kontaktmøter for leger 2021Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.Diakonhjemmet Sykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus

Fant du det du lette etter?