Helsenorge

Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru har vært et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

På grunn av den pågående smittesituasjonen vil ikke Vårguru bli arrangert våren 2021. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Kurs: Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF (kun gruppepåmelding)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-utredning-av-personlighetsforstyrrelser-ved-scid-5-pfKurs: Utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-5-PF (kun gruppepåmelding)27.01.2022 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 28.01.2022https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-28012022Styremøte 28.01.2022Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes fredag 28.01.22 fra klokka 09.30 til klokka 15.30.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres en uke før møtet. 28.01.2022 08:30:00Sykehuset Innlandet
Styremøte 31. januar 2022https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-31-januar-2022Styremøte 31. januar 202231.01.2022 09:00:00Sykehuset Østfold
EIBI - det virkerhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/eibi-det-virkerEIBI - det virkerKurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.Kurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.01.02.2022 07:30:00Sykehuset Innlandet
AVLYST! Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommerhttps://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01AVLYST! Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer01.02.2022 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSt. Svithun Hotell StavangerSt. Olavs hospital
Styremøte i Helse Nord RHF 2. februar 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-2-februar-2022Styremøte i Helse Nord RHF 2. februar 202202.02.2022 07:30:00Helse Nord RHF
TID kursholderkurs februarhttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholderkursTID kursholderkurs februarTID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.02.02.2022 08:00:00Sykehuset Innlandet
Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 2. februar 2022https://helse-nord.no/arrangementer/foretaksmote-mellom-helse-nord-rhf-og-helseforetakene-2-februar-2022Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 2. februar 2022Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene. Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene. 02.02.2022 13:00:00Helse Nord RHF
Styremøte i Helse Nord IKT 3. februar 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-3-februar-2022Styremøte i Helse Nord IKT 3. februar 2022..02.02.2022 23:00:00Helse Nord IKT
EndNote innføringskurs (fysisk)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-fysisk-0302EndNote innføringskurs (fysisk)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.03.02.2022 08:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøtehttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styremoteStyremøteStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.03.02.2022 09:00:00Betanien sykehus
Styremøte 4. februar 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-2-februar-2022Styremøte 4. februar 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.03.02.2022 23:00:00Sykehuspartner
Brukerutvalgsmøte 8. og 9. februar 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-8-og-9-februar-2022Brukerutvalgsmøte 8. og 9. februar 202207.02.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Pipelinemøte 8. februar 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/pipelinemote-8-februar-2022Pipelinemøte 8. februar 2022Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler. Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler. 07.02.2022 23:00:00Sykehusinnkjøp
Demenskonferansen 2022https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/demenskonferansen-2022Demenskonferansen 2022Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.08.02.2022 07:00:00Sykehuset Innlandet
Ekstraordinært styremøte 9. februar 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-9-februar-2022Ekstraordinært styremøte 9. februar 202209.02.2022 15:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte i Sykehusapotek Nord 10. februar 2022https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-10-februar-2022Styremøte i Sykehusapotek Nord 10. februar 202209.02.2022 23:00:00Sykehusapotekene i nord
Styremøte 10. februar 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-10-februar-2022Styremøte 10. februar 202209.02.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Møte i Brukerutvalget 10. februar 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-februar-2022Møte i Brukerutvalget 10. februar 2022Sakene legges ut når de er klarSakene legges ut når de er klar10.02.2022 11:00:00Nordlandssykehuset
Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2022Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 2022. Konferansen gjennomføres digitalt. Årets tema er "Å lære av det som går godt".Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2022 arrangeres i Tromsø 14. og 15. februar.15.02.2022 08:00:00Helse Nord RHF
Kurs i systematiske litteratursøk (fysisk)https://www.ahus.no/arrangementer/kurs-i-systematiske-litteratursok-fysisk-1502Kurs i systematiske litteratursøk (fysisk)Velkommen til grunnleggende kurs i systematiske litteratursøk. Litteratursøket er viktig, enten du skal i gang med et stort og omfattende forskningsprosjekt, eller du "bare" trenger å skaffe deg informasjon i hverdagen.Velkommen til grunnleggende kurs i systematiske litteratursøk. Litteratursøket er viktig, enten du skal i gang med et stort og omfattende forskningsprosjekt, eller du "bare" trenger å skaffe deg informasjon i hverdagen.15.02.2022 08:30:00Akershus universitetssykehus
Opphold for barn og ungdom med Marfans syndrom 2022https://www.sunnaas.no/arrangementer/opphold-for-barn-og-ungdom-med-marfans-syndrom-2022Opphold for barn og ungdom med Marfans syndrom 2022Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, vinteropphold for barn og ungdom med Marfans syndrom. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, vinteropphold for barn og ungdom med Marfans syndrom. 15.02.2022 23:00:00Sunnaas sykehus
Samling RHF og HF-styrahttps://helse-bergen.no/arrangementer/samling-rhf-og-hf-styra-2022-02-16Samling RHF og HF-styraStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 15.02.2022 23:00:00StyremøteStavangerHelse Bergen
Digitalt plutselig vaksen kurs våren 2022https://helse-fonna.no/arrangementer/digitalt-plutselig-vaksen-kurs-varen-2022Digitalt plutselig vaksen kurs våren 2022Pårørendekurs til foresatte som har ungdom med funksjonshemming. Grunna covid19 blir kurset digitalt.Pårørendekurs til foresatte som har ungdom med funksjonshemming16.02.2022 08:00:00Helse Fonna
Møte i Regionalt brukerutvalg 16. februar 2022https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-16-februar-2022Møte i Regionalt brukerutvalg 16. februar 202216.02.2022 08:00:00Helse Nord RHF
Styremøte 16.02.2022https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-16022022Styremøte 16.02.202216.02.2022 08:30:00Sykehuset Telemark
Styremøte i Nordlandssykehuset 17. februar 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-17-februar-2022Styremøte i Nordlandssykehuset 17. februar 2022Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.17.02.2022 08:00:00Nordlandssykehuset
Nettmøte om akutte tjenester i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettmote-om-akutte-tjenester-i-tsbNettmøte om akutte tjenester i TSBVelkommen til dialogmøte på nett, der vi deler erfaringer om akutte tjenester i TSB. Målgruppen for møtet er ledere og fagutviklere i TSB.Velkommen til dialogmøte på nett, der vi deler erfaringer om ansettelse og bruk av erfaringskonsulenter i TSB. Målgruppen for møtet er ledere, klinikere og erfaringskonsulenter. 18.02.2022 08:30:00Oslo universitetssykehus
Brukerutvalgsmøte 18. februar 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-18-februar-2022Brukerutvalgsmøte 18. februar 202218.02.2022 09:00:00Helgelandssykehuset
Bibliotektjenester for forskere (digitalt)https://www.ahus.no/arrangementer/bibliotektjenester-for-forskere-digitaltBibliotektjenester for forskere (digitalt)Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser. Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser. Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?18.02.2022 09:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte 18. februar 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-18-februar-2022Styremøte 18. februar 2022Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes digitalt. Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes digitalt. 18.02.2022 14:00:00Sykehusinnkjøp
EndNote innføringskurs (digitalt)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-12-februarEndNote innføringskurs (digitalt)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.21.02.2022 08:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte 22. februar 2022https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-22-februar-2022Styremøte 22. februar 2022Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. 21.02.2022 23:00:00Sunnaas sykehus
Styremøte 22. februar 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-22-februar-2022Styremøte 22. februar 202222.02.2022 13:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte i Helse Nord RHF 23. februar 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-februar-2022Styremøte i Helse Nord RHF 23. februar 202223.02.2022 07:30:00Helse Nord RHF
Styremøte i februar 2022https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-februar-2022Styremøte i februar 202223.02.2022 08:00:00Sørlandet sykehus
Kurs om Aktørenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/kurs-om-aktorenKurs om AktørenRegionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til kurs om "Aktøren".Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til kurs om "Aktøren".23.02.2022 08:30:00Helse Bergen
Styremøte UNN 24. februar 2022https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-24-februar-2022Styremøte UNN 24. februar 202223.02.2022 23:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Styremøte 25.02.2022https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-25022022Styremøte 25.02.2022Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres en uke før møtet. Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres en uke før møtet. 25.02.2022 08:30:00Sykehuset Innlandet
Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelser-lerings-og-mestringskursAutismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskursKurset er for foreldre/foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. Kurset er for foreldre/voksne familiemedlemmer til barn og unge som nylig har fått diagnosen. Fagfolk tilknyttet pasienten kan også delta.02.03.2022 07:30:00KursKunnskapssenteretSt. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, KA 11St. Olavs hospital
Lynkurs: PubMed (digitalt)https://www.ahus.no/arrangementer/lynkurs-pubmed-digitaltLynkurs: PubMed (digitalt)Kurset holdes digitalt og lenke sendes til påmeldte deltakere på forhånd.Kurset holdes digitalt og lenke sendes til påmeldte deltakere på forhånd.04.03.2022 08:00:00Akershus universitetssykehus
The 1st Annual Tromsø Conference in Neurohabilitationhttps://unn.no/arrangementer/the-1st-annual-tromso-conference-in-neurohabilitationThe 1st Annual Tromsø Conference in NeurohabilitationVelkommen til konferanse i Tromsø! Denne konferansen har som mål i å gi faglig påfyll til ansatte i Helse Nord. Vi åpner i tillegg opp for deltagelse nasjonalt. Velkommen til konferanse i Tromsø! Denne konferansen har som mål i å gi faglig påfyll til ansatte i Helse Nord. Vi åpner i tillegg opp for deltagelse nasjonalt. 07.03.2022 07:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Brukerutvalgsmøte 8. og 9. mars 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-8-og-9-mars-2022Brukerutvalgsmøte 8. og 9. mars 202207.03.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 9. mars 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-9-mars-2022Styremøte 9. mars 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.08.03.2022 23:00:00Sykehuspartner
Styremøte 10. mars 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-10-mars-2022Styremøte 10. mars 202209.03.2022 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Akromegali, lærings – og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-lerings-og-mestringskursAkromegali, lærings – og mestringskursMange pasienter med akromegali og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.Mange pasienter med akromegali og deres pårørende har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.09.03.2022 23:00:00Oslo universitetssykehus
Møte i Ungdomsrådet 10. mars 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-10-mars-2022Møte i Ungdomsrådet 10. mars 2022Sakene legges ut en uke før møtetSaksliste kommer10.03.2022 15:30:00Nordlandssykehuset
Lokalsjukehuskonferansen i rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/arrangementer/lokalsjukehuskonferansen-i-rehabiliteringLokalsjukehuskonferansen i rehabiliteringÅrets tema: "Kreftoverlevere - Heile mennesket, heile vegen".Årets tema: "Kreftoverlevere - Heile mennesket, heile vegen".15.03.2022 07:15:00Helse Bergen
Å være besteforeldrehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/a-vere-besteforeldre-2020-02-25Å være besteforeldreÅ være besteforeldre til barnebarn med funksjonsvariasjon byr på både gleder og bekymringer. Ønsker du å treffe andre besteforeldre som er i en lignende situasjon?Å være besteforeldre til barnebarn med funksjonsvariasjon byr på både gleder og bekymringer. Ønsker du å treffe andre besteforeldre som er i en lignende situasjon?15.03.2022 11:00:00KursStedet er ikke avklart ennå. Sykehuset Østfold
AKKtiv KomIgang – kurslederutdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akktiv-komigang-kurslederutdanningAKKtiv KomIgang – kurslederutdanningKurslederutdanningen er en utdanning for fagpersoner som skal lede AKKtiv KomIgang kurs for foreldre til barn med kommunikasjonsvansker.Kurslederutdanningen er en utdanning for fagpersoner som skal lede AKKtiv KomIgang kurs for foreldre til barn med kommunikasjonsvansker.15.03.2022 23:00:00Oslo universitetssykehus

Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
CPAPhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/cpap-kursCPAPCPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP). CPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP). Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hørselhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/horselskursHørselHørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pårørendekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelphttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/parorendekurs-lovisenberg-lindring-og-livshjelpPårørendekurs - Lovisenberg Lindring og LivshjelpÅ leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pårørendegruppe - Psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/parorendegruppe-psykisk-helsevernPårørendegruppe - Psykisk helsevernPå grunn av korona-situasjonen utgår dette tilbudet inntil videre.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mindfullnesskurs etterlatte - Lovisenberg Lindring og Livshjelphttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/mindfullnesskurs-etterlatte-lovisenberg-lindring-og-livshjelpMindfullnesskurs etterlatte - Lovisenberg Lindring og LivshjelpNår sorgen setter seg i kroppen. Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt.Når sorgen setter seg i kroppen. Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hofteskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hofteskolenHofteskolenHofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut. Hofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Korsbåndskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/korsbandskolenKorsbåndskolenKorsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.Korsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kneskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kneskolenKneskolenKneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.Kneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Etterlattekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelphttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/etterlattekurs-lovisenberg-lindring-og-livshjelpEtterlattekurs - Lovisenberg Lindring og LivshjelpGjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjertesvikthttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertesviktHjertesvikt1 dag: arrangeres ved behov.1 dag: arrangeres ved behov.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
Grunnkurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-sjomannslegerGrunnkurs for sjømannslegerDette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Helse Bergen
Målrettet miljøarbeidhttps://www.ahus.no/arrangementer/malrettet-miljoarbeidMålrettet miljøarbeidVoksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.Voksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Søvnskole, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/sovnskole-e-leringskursSøvnskole, e-læringskursSøvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Smerte og smertemestringhttps://www.ahus.no/arrangementer/smerte-og-smertemestringSmerte og smertemestringDette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring. Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring. Akershus universitetssykehus
Avspenningsgruppehttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningsgruppeAvspenningsgruppeSpenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.Spenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og grunnleggende habiliteringhttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-grunnleggende-habiliteringPsykisk utviklingshemming og grunnleggende habiliteringHva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.Hva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Spise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltidhttps://www.ahus.no/arrangementer/spise-og-svelgevansker-tilrettelegging-av-maltidSpise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltidVoksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".Voksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Mestringsgruppe, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/arrangementer/mestringsgruppe-sykehuset-levangerMestringsgruppe, Sykehuset LevangerGruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Gruppebehandling med kognitiv tilnærming som metode, det vil si hvordan tanker og følelser påvirker våre valg.Helse Nord-Trøndelag
Informasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdomhttps://www.siv.no/arrangementer/informasjonsdag-overvekt-og-fedme-hos-ungdomInformasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdomVi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Sykehuset i Vestfold
Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barnhttps://www.siv.no/arrangementer/informasjonsdag-overvekt-og-fedme-hos-barnInformasjonsdag: overvekt og fedme hos barnVi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Sykehuset i Vestfold
CFS/ME-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/cfsme-kursCFS/ME-kursMålet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.Målet med kurset er at du som lever med CFS/ME skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre kontroll over egen situasjon. Kurset går ukentlig over seks ganger, to timer hver gang.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold

Fant du det du lette etter?