Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru er et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

Faglig ansvarlige for Vårguru-seminarene er:

  • Liss Gøril Anda-Ågotnes, undervisningsansvarlig psykolog PhD i FoU-enheten for psykisk helse
  • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.  

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

vårguru 2020 - forside.png

Vårguru 2020 arrangeres 23. april ved Stavanger Universitetssjukehus.

Denne gang har vi invitert den italienske psykiater og psykoterapeut Giancarlo Dimaggio til å snakke om på metakognitiv interpersonlig terapi (MIT) med særlig fokus på unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Mer informasjon og påmelding til Vårguru 2020.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Kunst- og uttrykksterapi (2021)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kunst-og-uttrykksterapi-2021Kunst- og uttrykksterapi (2021)Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en l krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner. Kurset har oppstart i januar og april 2021.Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.14.01.2021 11:00:00KursPsykisk helse VinderenDiakonhjemmet Sykehus
Mestring av søvnvansker og behandling av insomnihttps://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-sovnvansker-og-behandling-av-insomniMestring av søvnvansker og behandling av insomniKurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.25.01.2021 12:00:00Fysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus
Rom for påfyll våren 2021https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/rom-for-pafyll-varen-2021Rom for påfyll våren 2021Vi inviterer pårørende, berørte og fagpersoner innen psykisk helse og rus til å møtes.Vi inviterer pårørende, berørte og fagpersoner innen psykisk helse og rus til å møtes.17.02.2021 17:00:00Sykehuset Innlandet
Traumebehandling - grunnkurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/traumebehandlin-grunnkursTraumebehandling - grunnkurs Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern; en grunnutdanning som også gir mulighet for videre fordypningskurs. Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern; en grunnutdanning som også gir mulighet for videre fordypningskurs. 24.02.2021 08:00:00Sykehuset Innlandet
Styremøte 26. februarhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-26-februarStyremøte 26. februarHer finner du link til styresakene til 26. februar.26.02.2021 09:00:00Helse Stavanger
Reprisewebinar - våg å snakke om seksualitet med pasienterhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/reprisewebinar-vag-a-snakke-om-seksualitet-med-pasienterReprisewebinar - våg å snakke om seksualitet med pasienterVi viser en reprise fra ett av våre populære webinarer i fjor høst, hvor sexolog og erfaringskonsulent Yvonne Dolonen vil fortelle om hvordan du kan snakke om seksualitet med pasienter, og hvordan arbeide med seksuell helse i tverrfaglig team.Vi viser en reprise fra ett av våre populære webinarer i fjor høst, hvor sexolog og erfaringskonsulent Yvonne Dolonen vil fortelle om hvordan du kan snakke om seksualitet med pasienter, og hvordan arbeide med seksuell helse i tverrfaglig team.26.02.2021 12:00:00Sunnaas sykehus
Landskonferansen i Palliasjon 3-5. mars 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/landskonferansen-i-palliasjon-3-5-mars-2021-2021-03-03Landskonferansen i Palliasjon 3-5. mars 2021Kjære kolleger & venner! På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet må vi dessverre flytte Landskonferansen i Palliasjon 9.- 11. september 2020. Kjære kolleger & venner! På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet må vi dessverre flytte Landskonferansen i Palliasjon 9.- 11. september 2020. 03.03.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 4. mars 2021https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-4-mars-2021Styremøte 4. mars 202104.03.2021 08:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Webinar – Teknologi i rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/webinar-teknologi-i-rehabiliteringWebinar – Teknologi i rehabiliteringSunnaas sykehus, LHL sykehuset og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. Sunnaas sykehus, LHL sykehuset og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. 05.03.2021 07:00:00Sunnaas sykehus
2 dagerskurs for brystkreftoperertehttps://www.sthf.no/arrangementer/2-dagerskurs-for-brystkreftopererte-2020-10-122 dagerskurs for brystkreftopererteKurset er laget for deg som er brystkreftoperert. Kurs over 2 dager, 8. og 15. mars 2021.Kurset er laget for deg som er brystkreftoperert.08.03.2021 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen) Parkering: Det er parkeringsautomater på området Sykehuset Telemark
Brukerutvalgsmøte 9. og 10. mars 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-9-og-10-mars-2021Brukerutvalgsmøte 9. og 10. mars 202108.03.2021 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/bipolar-lidelse-kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-2021Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. 09.03.2021 12:15:00Diakonhjemmet Sykehus
Møte i OSO 11. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-11-mars-2021Møte i OSO 11. mars 2021Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Helgeland. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Helgeland. 10.03.2021 23:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte 11. mars 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-11-mars-2021Styremøte 11. mars 202110.03.2021 23:00:00Helse Sør-Øst RHF
Gruppetilbud inflammatorisk revmatisk leddsykdomhttps://www.revmatismesykehuset.no/arrangementer/gruppetilbud-inlammatorisk-revmatisk-leddsykdomGruppetilbud inflammatorisk revmatisk leddsykdomDette er et gruppetilbud for deg med inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Målet er å gi deg økt forståelse og støtte til å mestre hverdagen best mulig. Dette er et gruppetilbud for deg med inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Målet er å gi deg økt forståelse og støtte til å mestre hverdagen best mulig. 11.03.2021 08:00:00Revmatismesykehuset
Møte i Regionalt brukerutvalg 11. mars 2021https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-11-mars-2021Møte i Regionalt brukerutvalg 11. mars 202111.03.2021 08:00:00Helse Nord RHF
Diabetes type 2 - Førde og Nordfjordhttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-forde-2017-09-26Diabetes type 2 - Førde og NordfjordFørde og Nordfjord arrangerar felles 3 dagars kurs for deg som har fått Diabetes 2, og dine pårørande. Førde og Nordfjord arrangerar felles 3 dagars kurs for deg som har fått Diabetes 2, og dine pårørande. 11.03.2021 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusFørde sentralsjukehus: Lærings- og meistringssenteret (Same bygg som Rema 1000) og Nordfjord sjukehusHelse Førde
Styremøte 11. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-11-mars-2021Styremøte 11. mars 202111.03.2021 09:00:00Helgelandssykehuset
Møte i Brukerutvalget 11. mars 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-11-mars-2021Møte i Brukerutvalget 11. mars 2021Sakene legges ut når de er klar.Sakene legges ut når de er klar.11.03.2021 11:00:00Nordlandssykehuset
Reprisewebinar - Læring og mestring, teori og praksishttps://www.sunnaas.no/arrangementer/reprisewebinar-lering-og-mestring-teori-og-praksisReprisewebinar - Læring og mestring, teori og praksisHva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen?Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen?12.03.2021 07:00:00Sunnaas sykehus
Temadag Ung Voksen Revmatiker 18-25 år https://www.revmatismesykehuset.no/arrangementer/temadag-ung-voksen-revmatiker-18-25-arTemadag Ung Voksen Revmatiker 18-25 år Ønsker du å lære mer om din inflammatoriske sykdom? Få tips om hva du selv kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på for helsa di? Ved deltagelse på disse temadagene vil du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med sykdommen. Ønsker du å lære mer om din inflammatoriske sykdom? Få tips om hva du selv kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på for helsa di? Ved deltagelse på disse temadagene vil du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med sykdommen. 15.03.2021 08:00:00Revmatismesykehuset
Styremøte 17. mars 2021https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-17-mars-2021-2021-03-17Styremøte 17. mars 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.16.03.2021 23:00:00StyremøteSykehuspartner HF - SkøyenSykehuspartner
Styremøte i Sykehusapotek Nord 17. mars 2021https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-17-mars-2021Styremøte i Sykehusapotek Nord 17. mars 2021Styremøte 17.03.21Styremøte 17.03.2116.03.2021 23:00:00Sykehusapotekene i nord
Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/arrangementer/kurs-i-blodprovetaking-og-provebehandling-2020-03-26Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandlingAvdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandlingAvdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling17.03.2021 07:00:00KursLaboratoriebyggetHaukeland universitetssjukehus, Laboratoriebygget, 2. etasje, rom 2.1 Helse Bergen
Styremøte 17. mars 2021https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-17-mars-2021Styremøte 17. mars 2021Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtet. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtet. 17.03.2021 08:00:00Sykehusinnkjøp
Styremøte i Nordlandssykehuset 17. mars 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-17-mars-2021Styremøte i Nordlandssykehuset 17. mars 2021Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.17.03.2021 08:00:00Nordlandssykehuset
Helseforetakenes digitale Hepatitt-seminarhttps://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-digitale-hepatitt-seminarHelseforetakenes digitale Hepatitt-seminar17. mars ønsker helseforetakenes hepatitt-spesialistgruppe velkommen til digitalt hepatitt-seminar.Helseforetakenes hepatitt-spesialistgruppe ønsker velkommen til virtuelt hepatitt-seminar 17. mars fra 10.00 til 13:15.17.03.2021 09:00:00Sykehusinnkjøp
TID erfaringssamlinghttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-erfaringssamlingTID erfaringssamlingOppfriskning og erfaringssamling - refleksjon om utfordrende adferd ved demens.Oppfriskning og erfaringssamling for refleksjon om utfordrende adferd ved demens.18.03.2021 08:00:00Sykehuset Innlandet
Møte i Fastlegerådet, 18. mars 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-18-mars-2021Møte i Fastlegerådet, 18. mars 202118.03.2021 08:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte i Helse Nord IKT HF 19. mars 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-19-mars-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 19. mars 202118.03.2021 23:00:00Helse Nord IKT
Brukerutvalgsmøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-marsBrukerutvalgsmøteBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.19.03.2021 08:00:00Akershus universitetssykehus
Se meg: digital fagdag om ungdom og personlighetsproblemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/se-meg-digital-fagdag-om-ungdom-og-personlighetsvanskerSe meg: digital fagdag om ungdom og personlighetsproblemer19.03.2021 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 19. mars 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-19-mars-2021Styremøte 19. mars 2021Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. 19.03.2021 08:30:00Sunnaas sykehus
Brukerutvalgsmøte 19. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-mars-2021Brukerutvalgsmøte 19. mars 202119.03.2021 09:30:00Helgelandssykehuset
Avlyst - Å leve med Tinnitushttps://www.sthf.no/arrangementer/a-leve-med-tinnitus-2020-10-21Avlyst - Å leve med TinnitusKurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 22.03.2021 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings og mestringssenteret Skien, Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Styremøte og styreseminar i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-og-styreseminar-i-helse-bergen-2020-05-06Styremøte og styreseminar i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 22.03.2021 09:00:00StyremøteBergenHelse Bergen
Barnepalliasjonskonferansen 22 - 23. mars 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/barnepalliasjonskonferansen-22-23-mars-2021Barnepalliasjonskonferansen 22 - 23. mars 2021I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvalitetenI samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten22.03.2021 09:15:00KonferanseOslo universitetssykehus
Styremøte i mars 2021https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-mars-2021Styremøte i mars 202123.03.2021 08:00:00Sørlandet sykehus
Styremøte 24. mars 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-24-mars-2021Styremøte 24. mars 202123.03.2021 23:00:00Helgelandssykehuset
Styremøtehttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-24marsStyremøteBodøSakspapirer blir lagt ut her når de er klare. 24.03.2021 07:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte 24.03.2021https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-24032021Styremøte 24.03.202124.03.2021 07:30:00Sykehuset Telemark
Styremøte i Helse Nord RHF 24. mars 2021https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-24-mars-2021Styremøte i Helse Nord RHF 24. mars 202124.03.2021 07:30:00Helse Nord RHF
Styremøte 24. marshttps://www.ahus.no/arrangementer/styremote-24-marsStyremøte 24. marsStyret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.24.03.2021 08:00:00Akershus universitetssykehus
EIBI2 marshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/eibi2-marsEIBI2 marsKurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.Kurs for foreldre og fagpersoner til barn som mottar EIBI-opplæring.24.03.2021 08:00:00Sykehuset Innlandet
Inspirasjon til å lage vegetarisk mathttps://helse-stavanger.no/arrangementer/inspirasjon-til-a-lage-vegetarisk-matInspirasjon til å lage vegetarisk matInspirasjon til å lage vegetarisk mat ved klinisk ernæringsfysiolog. Enkle og smakfulle oppskrifter. Inspirasjon til å lage vegetarisk mat ved klinisk ernæringsfysiolog. Enkle og smakfulle oppskrifter. 24.03.2021 09:00:00Helse Stavanger
Temakveld for pårørende: Tvangslidelserhttps://stolav.no/arrangementer/temakveld-for-parorende-tvangslidelserTemakveld for pårørende: TvangslidelserTVANGSLIDELSERTVANGSLIDELSER24.03.2021 17:00:00St. Olavs hospital
Styreseminar 25. mars 2021https://helse-nord.no/arrangementer/styreseminar-25-mars-2021Styreseminar 25. mars 2021Medlemmene i alle styrene i Helse Nord inviteres med dette til styreseminar 25. mars 2021. Styreseminaret arrangerese i sin helhet på nett. Medlemmene i alle styrene i Helse Nord inviteres med dette til styreseminar 25. mars 2021. Styreseminaret arrangerese i sin helhet på nett. 25.03.2021 07:30:00Helse Nord RHF
Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. mars 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-26-mars-2021Styremøte i Oslo universitetssykehus 26. mars 202126.03.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 26. marshttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-210326Styremøte 26. mars26.03.2021 09:00:00Helse Stavanger
Styremøte 7. april 2021https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-7-april-2021Styremøte 7. april 202107.04.2021 07:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
Avansert kurs i EndNotehttps://www.ahus.no/arrangementer/avansert-kurs-i-endnoteAvansert kurs i EndNoteGjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Akershus universitetssykehus
Veiledning og litteratursøkhttps://www.ahus.no/arrangementer/veiledning-og-litteratursokVeiledning og litteratursøkBiblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold
Veiledningssamtale, selvhjelphttps://www.siv.no/arrangementer/veiledningssamtale-selvhjelpVeiledningssamtale, selvhjelpLærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Sykehuset i Vestfold
Brystkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/brystkreftkursBrystkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Søskenkurs - nå er det vår tur!https://www.sthf.no/arrangementer/soskenkurs-na-er-det-var-turSøskenkurs - nå er det vår tur!Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Sykehuset Telemark
Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldrehttps://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-barn-med-cerebral-parese-og-deres-foreldreKurs for barn med cerebral parese og deres foreldreKunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Sykehuset Telemark
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsianfall-og-trygghetstiltak-e-leringskursEpilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskursDu kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Sykehuset Telemark
Fysisk aktivitet og epilepsihttps://www.sthf.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-epilepsiFysisk aktivitet og epilepsiE-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. Sykehuset Telemark
Fødselsforberedende kurshttps://www.ahus.no/arrangementer/fodselsforberedende-kursFødselsforberedende kursVi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Akershus universitetssykehus
Epilepsi og mestring, e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringskurs-norsk-og-engelsk-versjonEpilepsi og mestring, e-læringskursE-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.Sykehuset Telemark
Aldring og helsehttps://www.ahus.no/arrangementer/aldring-og-helseAldring og helseVoksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Innføringskurs i miljøterapihttps://helse-stavanger.no/arrangementer/innforingskurs-i-miljoterapiInnføringskurs i miljøterapi3 dagers kurs som gir en innføring i miljøterapi og viktige miljøterapeutiske faktorer. Kurset arrangeres 2 ganger årlig, i januar/februar og august/september.3 dagers kurs som gir en innføring i miljøterapi og viktige miljøterapeutiske faktorer og som arrangeres 2 ganger årlig.Helse Stavanger
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
Diabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)https://helse-stavanger.no/arrangementer/diabeteskurs-for-eldre-ungdom-2klasse-i-videregaende-skoleDiabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Dagsseminar for ungdom 17/18 år med diabetes, type 1.Helse Stavanger
Rusproblemer - kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/rusproblemer-kurs-for-parorendeRusproblemer - kurs for pårørendePoliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Sykehuset Østfold
Proteseskole, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/proteseskole-mo-i-ranaProteseskole, Mo i RanaAlle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen. Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen. Helgelandssykehuset
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Livslyst – når det røyner på, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/livslyst-nar-det-royner-pa-mo-i-ranaLivslyst – når det røyner på, Mo i RanaTredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Tredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Kurset passer også for etterlatte.Helgelandssykehuset
Parkinsons sykdom, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/parkinsons-sykdom-mosjoenParkinsons sykdom, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson sykdom og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Ervervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-hukommelsestrening-i-gruppeErvervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeSt. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-svimmelhet-og-balanseproblemerErvervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.Vi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade - Mestringskurs om Fatiguehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-om-fatigueErvervet hjerneskade - Mestringskurs om FatigueVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeSt. Olavs hospital
Kurs om kjærlighet og seksualitet - MELD INTERESSEhttps://stolav.no/arrangementer/kurs-om-kjerlighet-og-seksualitet-meld-interesseKurs om kjærlighet og seksualitet - MELD INTERESSEHabiliteringstjenesten for voksne arrangerer lærings- og mestringskurs om KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET. Habiliteringstjenesten for voksne arrangerer Læring- og mestring KURS OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET St. Olavs hospital
Fredagsforelesningerhttps://stolav.no/arrangementer/fredagsforelesningerFredagsforelesningerFredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade, Temakafèhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-temakafErvervet hjerneskade, TemakafèAvd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. St. Olavs hospital

Fant du det du lette etter?