HELSENORGE

Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru har vært et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

På grunn av den pågående smittesituasjonen vil ikke Vårguru bli arrangert våren 2021. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Styremøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/styremoteStyremøteStyret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.15.02.2023 07:30:00Akershus universitetssykehus
Basiskurs i habilitering 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2023Basiskurs i habilitering 2023Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for ansatte i habiliteringstjenestene, uavhengig av fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har. Kurset er fulltegnet.Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for ansatte i habiliteringstjenestene, uavhengig av fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har. 09.05.2023 22:00:00Oslo universitetssykehus
Grunnkurs ParkinsonNet Troms og Finnmark 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/grunnkurs-parkinsonnet-troms-og-finnmark-2023Grunnkurs ParkinsonNet Troms og Finnmark 202330.05.2023 22:00:00Helse Stavanger
Foreldrekurs ADHDhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/foreldrekurs-adhdForeldrekurs ADHDDette kurset er for foreldre/foresatte til barn med en ADHD-diagnose. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er ADHD/ADD, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter. Dette kurset er for deg som er foreldre/foresatte til et barn med en ADHD- diagnose. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er ADHD/ADD, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter. 31.05.2023 06:30:00Sykehuset Østfold
Styremøte i Sykehusapotek Nord 1. juni 2023https://sykehusapotek-nord.no/om-oss/styremoter/styremote-i-sykehusapotek-nord-1-juni-2023Styremøte i Sykehusapotek Nord 1. juni 202331.05.2023 22:00:00StyremøteSykehusapotekene i nord
Miljøterapi i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/miljoterapi-i-tsbMiljøterapi i TSBVelkommen til nettmøte for deg som jobber med miljøterapi!Velkommen til nettmøte for deg som jobber med miljøterapi!01.06.2023 10:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte i Helse Nord IKT 1. juni 2023https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-1-juni-2023Styremøte i Helse Nord IKT 1. juni 202301.06.2023 10:15:00Helse Nord IKT
Fagdag for Lofotleger, 1. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fagdag-for-lofotleger-1-juni-2023Fagdag for Lofotleger, 1. juni 202301.06.2023 11:45:00Nordlandssykehuset
Styremøte 2. juni 2023https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-2-juni-2023Styremøte 2. juni 2023Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato. 02.06.2023 08:00:00Sunnaas sykehus
Møte om ansiktssmerterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mote-om-ansiktssmerterMøte om ansiktssmerterHodepineklinikken ved OUS inviterer til hybridmøte om ansiktssmerter med foredrag ved professor Arne May mandag 5. juni kl 17.30-19 i blått auditorium på OUS Rikshospitalet og ZoomHodepineklinikken ved OUS inviterer til hybridmøte om ansiktssmerter med foredrag ved professor Arne May mandag 5. juni kl 17.30-19 i blått auditorium på OUS Rikshospitalet og Zoom05.06.2023 15:30:00Oslo universitetssykehus
MedSimNorge 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/medsimnorge-2023MedSimNorge 2023MedSimNorge 2023 arrangeres i Trondheim 6. – 7. juni.MedSimNorge 2023 arrangeres i Trondheim 6. – 7. juni.05.06.2023 22:00:00Helse Stavanger
MedSimNorge - Nettverkskonferanse 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/medsimnorge-nettverkskonferanse-2023MedSimNorge - Nettverkskonferanse 2023Nettverkskonferansen er for alle som holder på med simulering, både innenfor og utenfor sykehus; i psykiartien og i somatikken. Sett av datoen. Mer informasjon kommer! Konferansen 2023 blir arrangert i Trondheim 6.-7. juni 2023.ettverkskonferansen 2023 blir arrangert i Trondheim 6.-7. juni 2023.05.06.2023 22:00:00Helse Stavanger
Pipelinemøte 6. juni 2023https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/pipelinemote-6-juni-2023Pipelinemøte 6. juni 2023Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.05.06.2023 22:00:00Sykehusinnkjøp
MedSimNorge - Nettverkskonferanse 2023https://stolav.no/arrangementer/medsimnorge-nettverkskonferanse-2023MedSimNorge - Nettverkskonferanse 2023Nettverkskonferansen er for alle som holder på med simulering, både innenfor og utenfor sykehus; i psykiartien og i somatikken. Sett av datoen. Mer informasjon kommer!Nettverkskonferansen er for alle som holder på med simulering, både innenfor og utenfor sykehus; i psykiartien og i somatikken. Sett av datoen. Mer informasjon kommer!05.06.2023 22:00:00St. Olavs hospital
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 7. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-7-juni-2023Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 7. juni 2023Sakene 026-028Sakene 026-02806.06.2023 22:00:00Nordlandssykehuset
ADHD, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/adhd-lerings-og-mestringskursADHD, lærings- og mestringskursDigitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta. Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan også delta.07.06.2023 06:30:00KursDigitalt kursSt. Olavs hospital
EndNote innføringskurs - digitalt (juni)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-juniEndNote innføringskurs - digitalt (juni)Innføringskurs i EndNote 20 med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt via Teams, og lenke tilsendes påmeldte deltakere på forhånd.Innføringskurs i EndNote 20 med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt via Teams, og lenke tilsendes påmeldte deltakere på forhånd.07.06.2023 06:30:00Akershus universitetssykehus
Sunnaaslekenehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/sunnaaslekeneSunnaaslekeneEn aktivitetsdag for pasienter på Berger stadion på Nesodden. En aktivitetsdag for inneliggende pasienter på Berger stadion på Nesodden. 07.06.2023 08:00:00Sunnaas sykehus
Brukerutvalgsmøte https://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-7-8juniBrukerutvalgsmøte 07.06.2023 13:00:00Finnmarkssykehuset
Webinar om kartlegging av traumatiske erfaringerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/webinar-om-kartlegging-av-traumatiske-erfaringerWebinar om kartlegging av traumatiske erfaringerWebinaret retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst og er et ledd i kompetanseheving knyttet til behandlingslinjen for utfordrende atferd og rapporten "God psykisk helse for alle".Webinaret retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst og er et ledd i kompetanseheving knyttet til behandlingslinjen for utfordrende atferd og rapporten "God psykisk helse for alle".08.06.2023 11:30:00Oslo universitetssykehus
Møte i Ungdomsrådet 8. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-8-juni-2023Møte i Ungdomsrådet 8. juni 2023Sakene 16-23Sakene 16-2308.06.2023 13:30:00Nordlandssykehuset
Jubileumskonferanse - RKSF 20 århttps://hnt.no/arrangementer/jubileumskonferanse-rksf-20-arJubileumskonferanse - RKSF 20 årPersontilpasset behandling for spiseforstyrrelser.Behandling av spiseforstyrrelser - hvor er vi og hvor er vi på vei?09.06.2023 07:00:00Helse Nord-Trøndelag
Kurs i litteratursøk (juni)https://www.ahus.no/arrangementer/kurs-i-litteratursok-juniKurs i litteratursøk (juni)Velkommen til kurs i systematiske litteratursøk, med fokus på grunnleggende søketeknikk, planlegging og utføring av litteratursøk.Velkommen til kurs i systematiske litteratursøk, med fokus på grunnleggende søketeknikk, planlegging og utføring av litteratursøk.09.06.2023 07:00:00Akershus universitetssykehus
Styreseminar 12.-13. junihttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styreseminar-12-13-juniStyreseminar 12.-13. juniStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.12.06.2023 10:00:00Betanien sykehus
Øre- nese- halskreft, lærings - og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ore-nese-halskreft-for-og-under-behandlingØre- nese- halskreft, lærings - og mestringskursVeien videre for deg som er behandlet for ØNH kreft og for dine pårørende. For deg som skal starte strålebehandling, eller har begynt.13.06.2023 08:00:00Oslo universitetssykehus
Sommerkonsert og grillinghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/konsertSommerkonsert og grillingVelkommen til sommerkonsert med Thom Hell, Eivind Fadnes og Kristoffer Edvartsen fra The Voice på takterrassen. Etter konserten lager vi grillfest. Kjent artist holder konsert for pasienter i kantinen i bygg F.13.06.2023 15:00:00Sunnaas sykehus
SESAM 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/sesam-2023SESAM 2023Europas største simuleringskonferanse. Få med deg det siste innen simuleringsbasert læring.Europas største simuleringskonferanse. Få med deg det siste innen simuleringsbasert læring.13.06.2023 22:00:00Helse Stavanger
Møte i Regionalt brukerutvalg 14. juni 2023https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-14-juniMøte i Regionalt brukerutvalg 14. juni 2023Tentativt møteTentativt møte13.06.2023 22:00:00Helse Nord RHF
Styremøte i juni 2023https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-juni-2023Styremøte i juni 202314.06.2023 07:00:00Sørlandet sykehus
Disputas - Maribeth C. Rivelsrudhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/disputas-maribeth-c-rivelsrudDisputas - Maribeth C. RivelsrudMaribeth Caya Rivelsrud disputerer – Oropharyngeal dysphagia in adults | University of Gothenburg (gu.se)Maribeth Caya Rivelsrud disputerer – Oropharyngeal dysphagia in adults | University of Gothenburg (gu.se)14.06.2023 07:00:00Sunnaas sykehus
Møte i Brukerutvalget 14.06.2023https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14062023Møte i Brukerutvalget 14.06.2023Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.14.06.2023 07:30:00Sykehuset Innlandet
Møte i Brukerutvalget 14. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14-juni-2023Møte i Brukerutvalget 14. juni 2023Sakspapirer legges ut en uke før møtetSakspapirer legges ut en uke før møtet14.06.2023 08:30:00Nordlandssykehuset
Treffpunkt ervervet hjerneskadehttps://stolav.no/arrangementer/vaffelkveldTreffpunkt ervervet hjerneskadeSosialt arrangement for deg med en ervervet hjerneskadeSosialt arrangement for deg med en ervervet hjerneskade14.06.2023 16:00:00St. Olavs hospital
European Association for Palliative Care – EAPC 15. - 17. june 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/european-association-for-palliative-care-eapc-15-17-june-2023European Association for Palliative Care – EAPC 15. - 17. june 202314.06.2023 22:00:00Oslo universitetssykehus
Ein Meinigsfull Kvardaghttps://helse-bergen.no/arrangementer/ein-meinigsfull-kvardagEin Meinigsfull KvardagEin meiningsfull kvardag er en recovery og aktivitetsmesse. Det er en møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte - og de tilbud som finnes til denne målgruppen.Ein meiningsfull kvardag er en recovery og aktivitetsmesse. Det er en møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte - og de tilbud som finnes til denne målgruppen.15.06.2023 10:00:00Helse Bergen
Styremøte UNN 16. juni 2023https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-16-juni-2023Styremøte UNN 16. juni 202316.06.2023 06:30:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Styremøte 16. juni 2023https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-16-juni-2023Styremøte 16. juni 2023Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Vadsø, Tollbugata 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato. Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Vadsø, Tollbugata 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato. 16.06.2023 07:00:00Sykehusinnkjøp
Brukerutvalgsmøte 16. junihttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-12-novemberBrukerutvalgsmøte 16. juniBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.16.06.2023 09:00:00Akershus universitetssykehus
Brukerutvalgsmøte 19. og 20. juni 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-og-20-juni-2023Brukerutvalgsmøte 19. og 20. juni 202318.06.2023 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 19. juni 2023https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-19-juni-2023Styremøte 19. juni 202319.06.2023 07:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte 20. juni 2023https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-20-juni-2023Styremøte 20. juni 202320.06.2023 06:30:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Styremøte 21.06.2023https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-22062023Styremøte 21.06.2023Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.20.06.2023 22:00:00Sykehuset Innlandet
Styremøte 21.06.2023https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-21062023Styremøte 21.06.2023Styremøtene er åpne for almennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før uke før møtet. Styremøtene er åpne for almennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før uke før møtet. 20.06.2023 22:00:00Sykehuspartner
Styremøte i Nordlandssykehuset 21. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-21-juni-2023Styremøte i Nordlandssykehuset 21. juni 2023Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.20.06.2023 22:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 21. juni 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/styremote-21-juni-2023Styremøte 21. juni 202320.06.2023 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Vil du danse?https://www.sunnaas.no/arrangementer/vil-du-danseVil du danse?Presentasjon av sportsdans som hobby- og konkurranseaktivitet. Du kan prøve valg og samba. Presentasjon av sportsdans som hobby- og konkurranseaktivitet. Du kan prøve valg og samba. 21.06.2023 15:00:00Sunnaas sykehus
Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2023https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-juni-2023Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 202321.06.2023 22:00:00Helse Nord RHF
Styremøte 22. junihttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-22-juniStyremøte 22. juniDigitaltDigitalt22.06.2023 07:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte i Oslo universitetssykehus 22. juni 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-22-juni-2023Styremøte i Oslo universitetssykehus 22. juni 2023Styremøte ved OUS.Styremøte ved OUS.22.06.2023 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 23.06.2023https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-23062023Styremøte 23.06.202323.06.2023 07:00:00Sykehuset Telemark

Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helsepedagogikkhttps://helse-mr.no/arrangement/helsepedagogikkHelsepedagogikkLærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar. Neste kurs finn stad i september/oktober i Ålesund.Lærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar.Helse Møre og Romsdal
Introduksjonsseminarerhttps://jdps.no/arrangementer/introduksjonsseminarerIntroduksjonsseminarerIntroduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Angstmestringskurshttps://jdps.no/arrangementer/angstmestringskursAngstmestringskursMålet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet. Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Hjarterehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/hjarterehabiliteringHjarterehabiliteringEit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.Helse Førde
Å leve med Sjøgrens syndrom https://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-sjogrens-syndrom-2020-09-08Å leve med Sjøgrens syndrom Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Betanien Hospital
Å leve med RA eller psoriasisartitthttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-ra-eller-psoriasisartitt-2020-10-14Å leve med RA eller psoriasisartittKurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Kurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Betanien Hospital
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Hjerneslag, Mo i Rana - Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/hjerneslag-mo-i-rana-sandnessjoenHjerneslag, Mo i Rana - SandnessjøenLærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Helgelandssykehuset
Lungerehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/lungerehabiliteringLungerehabiliteringKurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Kurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Sykehuset Østfold
Helse og arbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helse-og-arbeidHelse og arbeidKurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut.Kurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut. Sykehuset Østfold
Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/cfsme-kurs-for-foresatte-til-barn-og-ungeCFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungeKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Lærings og mestringskurs for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha en bekreftet diagnose. Helse Stavanger
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Kontaktmøter for legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/fag-forskning-og-innovasjon/kurs-for-helsepersonell/kontaktmoter-for-legerKontaktmøter for legerMøtene er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.Diakonhjemmet sykehus
Resertifisering av petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/resertifisering-av-petroleumslegerResertifisering av petroleumslegerFor å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.Helse Bergen
Grunnkurs for petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-petroleumslegerGrunnkurs for petroleumslegerKurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Helse Bergen
Grunnkurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-sjomannslegerGrunnkurs for sjømannslegerDette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Helse Bergen
Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-alvorlege-psykiske-lidingar-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-angst-og-depresjon-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Helse Bergen
Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/psykiske-lidingar-hos-vaksne-med-utviklingshemmingPsykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smertehttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-akutt-og-postoperativ-smerteMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerteMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonSt. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjonhttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-kunnskapsbasert-praksis-og-organisering-innen-palliasjonMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon Ihttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-smerte-og-palliasjon-iMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IIhttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-smerte-og-palliasjon-iiMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IIMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade, Temakafèhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-temakafErvervet hjerneskade, TemakafèAvd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. St. Olavs hospital
ART (Aggression Replacement Training), lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/art-aggression-repplacement-training-lerings-og-mestringskursART (Aggression Replacement Training), lærings- og mestringskursHabiliteringstjenesten for voksne gjennomfører kurs i trening av sosiale ferdigheter, sinnemestring og moralsk resonering for personer med utviklingshemning.Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølginghttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-langvarig-smerte-tverrfaglig-undersokelse-behandling-og-oppfolgingMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølgingMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital

Fant du det du lette etter?