Vårguru-seminarer ved klinikker for psykisk helsevern

Serien Vårguru er et årlig arrangement i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus. Seminaret skal inspirere klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid, og vi inviterer internasjonalt anerkjente fagpersoner til å dele av sin spesialkompetanse.

Nedenfor finner du beskrivelser av de seminarene vi har arrangert. Alle seminarene har vært godkjent som vedlikeholdskompetanse fra Norsk Psykologforening.

Faglig ansvarlige for Vårguru-seminarene er:

  • Liss Gøril Anda-Ågotnes, undervisningsansvarlig psykolog PhD i FoU-enheten for psykisk helse
  • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.  

FoU-enheten for klinikker for psykisk helse ved Stavanger Universitetssjukehus er arrangør.

vårguru 2020 - forside.png

Vårguru 2020 arrangeres 23. april ved Stavanger Universitetssjukehus.

Denne gang har vi invitert den italienske psykiater og psykoterapeut Giancarlo Dimaggio til å snakke om på metakognitiv interpersonlig terapi (MIT) med særlig fokus på unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Mer informasjon og påmelding til Vårguru 2020.

Les mer om FoU-enheten. 

Tidligere Vårguru-seminar:

Vårguru 2019:

vårguru 2019 - forside.png

Tema for Vårguru 2019 var "Rumination-focused CBT" og foreleser var psykolog og professor
Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia.

Han foreleste om hvordan rumineringsfokusert CBT kan gi bedre utfall ved kronisk og vedvarende depresjon. Det kan også lette komorbid angst.

.

Vårguru 2018:

Vårguru 2018 - forside

Tema for Vårguru 2018 var "Integrativ praksis i psykoterapi" og foreleser var den amerikanske professoren Paul Wachtel. Han presenterte hvordan en kan arbeide relasjonelt og integrativt i vanlig klinisk arbeid med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler der vekst og utvikling står i sentrum.

Vårguru 2017

vårguru 2017 flyer forside.png
Tema for Vårguru 2017 var "Mentaliseringsbasert terapi i praksis" og foreleser var den britiske psykologen Anthony Bateman.

Han snakket om hvordan en kan arbeide med mentalisering i vanlig klinisk praksis,
med vekt på praktisk anvendelse fra kliniske eksempler.


Vårguru 2016:

Vårguru 2016_Page_1.png
Tema for Vårguru 2016 var"Traumer, dissosiasjon og psykoterapi" og foreleser var psykologen og forskeren Ellert Nijenhuis fra Nederland.

Han presenterte sin teoretiske modell for kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon.Vårguru 2015:

vårguru 2015 - forside.jpg
Tema for Vårguru 2015 var "Vi er våre relasjoner" og foreleser var den svenske psykologen og forfatteren Tor Wennerberg.

Wennerberg løftet frem kunnskapen om hvordan alvorlige følelsesmessige brudd i den tidlige omsorgen påvirker individuell utvikling.


Vårguru 2014:

vårguru 2014 - forside Nancy McWilliams.png
I 2014 arrangerte vi et 2-dagers seminar om
temaet "Personality and its implications for psychotherapy".
Foreleser var dr. Nancy McWilliams fra USA,
og den store interessen for dette seminaret gav idèen til å lage et årlig inspirasjonsseminar.
Pasient- og pårørendeopplæring 2020, HABU - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/pasient-og-parorendeopplering-2020-habu-kristiansund-2020-01-01Pasient- og pårørendeopplæring 2020, HABU - Kristiansund Oversikt for Habilitering barn og ungdom - Kristiansund, 2020. Les mer i vedlagt årskalender! Oversikt for Habilitering barn og ungdom - Kristiansund, 2020. Les mer i vedlagt årskalender!31.12.2019 23:00:00KursKristiansund sjukehusHelse Møre og Romsdal
INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2020-09-14INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.14.09.2020 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie ( same bygg Rema 1000 )Helse Førde
Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse 2020-10-06https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/bipolar-lidelse-kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-2020-10-06Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse 2020-10-06På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. 05.10.2020 22:00:00KursPsykisk helse VinderenDiakonhjemmet Sykehus
Hospitering ryggmargsskaderhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-ryggmargsskader/27-11-2020Hospitering ryggmargsskaderHospiteringen er for fagpersoner og har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.Hospiteringen for fagpersoner om ryggmargsskader og andre nevrologiske skader samt tilstander knyttet til våre målgrupper.26.11.2020 23:00:00HospiteringSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Foreldresamling- Down syndromhttps://helse-forde.no/arrangementer/down-syndrom1Foreldresamling- Down syndromDag 2 av samling for foreldre som har barn med down syndromDag 2 av samling for foreldre som har barn med down syndrom27.11.2020 07:00:00Førde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/pediatrisk-anestesi-intensiv-og-akuttmedisin-var-2020-avlyst-2020-05-25Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisinNy ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi Gammel ordning: se under MålgruppeNy ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi Gammel ordning: (se under Målgruppe).29.11.2020 23:00:00KursAvventer lokalerSpesialisthelsetjenesten
Foreldresamling- barn med diagnose innan autismespekterethttps://helse-forde.no/arrangementer/autisme2Foreldresamling- barn med diagnose innan autismespekteretGruppetilbod til føresette som har barn med ein diagnose på autismespekteret. Diagnosen kan vere ny, eller barnet kan ha hatt den ei tid.Gruppetilbod til føresette som har barn med ein diagnose på autismespekteret. Diagnosen kan vere ny, eller barnet kan ha hatt den ei tid.01.12.2020 08:30:00Prestebøen - Førde BUPFørde BUP, Prestebøen 8, (gamle husmorskulen) FørdeHelse Førde
Møte i Regionalt brukarutvalhttps://helse-vest.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukarutval/02-12-2020Møte i Regionalt brukarutvalMøte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring én veke før styremøta i Helse Vest.01.12.2020 23:00:00Møte i regionalt brukarutvalHelse Vest RHF Nådlandskroken 11 Forus, Stavanger Helse Vest RHF
NKUP-seminaret 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nkup-seminaret-2020-2020-12-02NKUP-seminaret 2020Seminaret ble utsatt på grunn av koronasituasjonen men, vi har nå funnet en ny dato og gjennomfører det digitalt 2. desember. Årets tema er miljøterapi for personer med utviklingshemning/ autismespekterforstyrrelser og psykisk lidelse. Vi har nå funnet en ny dato for seminaret og gjennomfører det digitalt 2. desember.02.12.2020 07:30:00FagseminarSeminaret gjennomføres digitalt, overført via videkonferanse på Norsk Helsenett. Oslo universitetssykehus
Livsstyrketrening -meistre livet og- jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-meistre-livet-og-jobben-2020-09-07Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 02.12.2020 09:00:00Helse Førde sine lokaler Sunnfjord medisinske senter 2 etgHelse Førde
Brukerutvalgsmøte 2. desember 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-2-desember-2020-2020-12-02Brukerutvalgsmøte 2. desember 202002.12.2020 09:30:00BrukerutvalgsmøteSkypemøteHelgelandssykehuset
Styremøte 3. desember 2020https://sykehusapotekene.no/arrangementer/styremote-10-desember-2020-2020-12-10Styremøte 3. desember 202003.12.2020 09:00:00StyremøteSykehusapotekene
Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. desember 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-4-desember-2020-2020-12-04Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. desember 202004.12.2020 09:00:00StyremøteHelse Nord IKT
Avlyst pga Covid 19 - Stomikurshttps://www.sthf.no/arrangementer/stomikurs-2020-12-07Avlyst pga Covid 19 - StomikursKurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.07.12.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
SR Voss lokalsjukehusområdehttps://saman.no/arrangementer/sr-voss-lokalsjukehusomrade/08-12-2020SR Voss lokalsjukehusområdeMøte i Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde.Møte i Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde.07.12.2020 23:00:00SR Voss og omegnSaman
Avlyst - Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-med-coliaki-trygghet-i-hverdagen-for-barnet-og-familien-2020-12-08Avlyst - Barn med cøliaki - trygghet i hverdagen for barnet og familienKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagenKurs for foresatte med fokus på positiv mestring i hverdagen08.12.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Styremøtehttps://helse-vest.no/arrangementer/styremote/09-12-2020StyremøteAlle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum08.12.2020 23:00:00StyremøteHelse Vest RHF
Styremøte 9. desember 2020https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-9-desember-2020-2020-12-09Styremøte 9. desember 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.08.12.2020 23:00:00StyremøteSykehuspartner SkøyenSykehuspartner
SU Bergensregionenhttps://saman.no/arrangementer/su-bergensregionen/09-12-2020SU BergensregionenMøte i Samarbeidsutvalet Bergensregionen.Møte i Samarbeidsutvalet Bergensregionen.08.12.2020 23:00:00SU BergensregionenSaman
Styremøte i Sykehusapotek Nord 10. desember 2020https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-10-desember-2020-2020-12-10Styremøte i Sykehusapotek Nord 10. desember 202009.12.2020 23:00:00StyremøteTromsøSykehusapotekene i nord
Personlighetskonferansen 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/personlighetskonferansen-2020-2020-12-10Personlighetskonferansen 202010.12.2020 08:00:00KonferanseThon Hotel Opera OsloOslo universitetssykehus
Styremøte 10. desember 2020https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-10-desember-2020-2020-12-10Styremøte 10. desember 202010.12.2020 09:00:00StyremøteSkypemøteHelgelandssykehuset
Styremøte 14. desember 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-14-desember-2020-2020-12-14Styremøte 14. desember 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.13.12.2020 23:00:00StyremøteKonggata 51, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Brukerutvalgsmøte 15. og 16. desember 2020https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-og-16-desember-2020-2020-12-15Brukerutvalgsmøte 15. og 16. desember 202014.12.2020 23:00:00BrukerutvalgsmøteHelse Sør-Øst RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-15-desember-2020-2020-12-15Styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2020Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.15.12.2020 08:00:00StyremøteBodø sentrumNordlandssykehuset
Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 2020https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-16-desember-2020-2020-12-16Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 202015.12.2020 23:00:00StyremøteHelse Nord RHF
Styremøte i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-i-helse-bergen-2020-12-16Styremøte i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 15.12.2020 23:00:00StyremøteBikuben kurs- og konferansesenterHelse Bergen
Styremøte 16.12.2020https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-16122020-2020-12-16Styremøte 16.12.202016.12.2020 08:30:00StyremøteBygg 54 i Skien - administrasjonDirektørens møteromSykehuset Telemark
Styremøte 16.desemberhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-16desember-2020-12-16Styremøte 16.desember16.12.2020 09:00:00StyremøteSt. Svithun hotellHelse Stavanger
Brukerutvalgsmøte 16. desemberhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-16-desember-2020-12-16Brukerutvalgsmøte 16. desemberBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.16.12.2020 10:00:00BrukerutvalgsmøteAkershus universitetssykehus
Styremøtehttps://hsr.as/arrangementer/styremote/17-12-2020Styremøte16.12.2020 23:00:00StyremøteRevmatismesykehusetHaugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Styremøte i desember 2020https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-desember-2020-2020-12-17Styremøte i desember 202017.12.2020 08:00:00StyremøteSørlandet sykehus
Styremøte 17. desember 2020https://www.siv.no/arrangementer/styremote-17-desember-2020-2020-12-17Styremøte 17. desember 2020Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. 17.12.2020 12:15:00StyremøteTønsbergMøterom CA-E1-028Sykehuset i Vestfold
Styremøte 18. desember 2020https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-18-desember-2020-2020-12-18Styremøte 18. desember 2020Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres her omtrent en uke før møtet. 18.12.2020 08:30:00StyremøteSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 18. desember 2020https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-18-desember-2020-2020-12-18Styremøte i Oslo universitetssykehus 18. desember 202018.12.2020 09:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverkethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/oppstartsamling-for-nettverksgrupper-i-tsb-ledernettverket-2021-01-07Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverketPå grunn av den pågående koronapandemien og innstramminger i tiltak for å forhindre smitte, er årets kull med nettverksgrupper besluttet utsatt til 2022. Vi kommer tilbake med informasjon og ny dato for oppstartsamling. Ønsker du å •diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere? •lære av andre ledere? •få veiledning av en erfaren mentor? Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!07.01.2021 09:00:00NettverksmøteSentralt i OsloOslo universitetssykehus
Fagsamling- Kommunikasjonhttps://helse-forde.no/arrangementer/fagsamling-2Fagsamling- KommunikasjonGratis fagsamling for helsepersonell i 1. og 2. linjetenesta.Gratis fagsamling for helsepersonell i 1. og 2. linjetenesta.15.01.2021 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusAuditoriet og webinarHelse Førde
Skandinavisk CT-kurs i Vestfold - AVLYSThttps://www.siv.no/arrangementer/skandinavisk-ct-kurs-i-vestfold-avlyst-2021-01-27Skandinavisk CT-kurs i Vestfold - AVLYSTPå grunn av Covid-19 må vi dessverre avlyse det skandinaviske CT-kurset i Larvik, 27.-29. Januar 2021. Vi flytter programmet vi skulle hatt til 26.-28. januar 2022.Kurset er avlyst.26.01.2021 23:00:00FagseminarFarris BadSykehuset i Vestfold
Styremøte i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-i-helse-bergen-2020-04-15Styremøte i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 01.02.2021 09:00:00StyremøteBergenHelse Bergen
Opphold for barn og ungdom med dysmeli 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/opphold-for-barn-og-ungdom-med-dysmeli-2021-2021-02-03Opphold for barn og ungdom med dysmeli 2021I perioden 3. - 23. februar 2021 arrangerer Beitostølen Helsesportsenter gruppeopphold for barn og ungdom med dysmeli.I perioden 3. - 23. februar 2021 arrangerer Beitostølen Helsesportsenter gruppeopphold for barn og ungdom med dysmeli.02.02.2021 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSunnaas sykehus
Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autismehttps://helse-bergen.no/arrangementer/etablering-av-sosiale-ferdigheter-hos-sma-barn-med-autisme-2021-02-03Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autismeDigitalt seminar med Dr. Jed Baker som er direktør for Social Skills Training Project, en privat organisasjon som gir tjenester til personer med autisme og sosiale kommunikasjonsvansker. De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Helse Sør-Øst har gleden av å komme med en tidlig annonsering av konferansen Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme 03.02.2021 09:00:00WebinarHelse Bergen
Samling RHF og HF-styrahttps://helse-bergen.no/arrangementer/samling-rhf-og-hf-styra-2020-09-29Samling RHF og HF-styraStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 17.02.2021 23:00:00StyremøteStavangerHelse Bergen
Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Tromsø, vår 2021https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/administrasjon-og-ledelse-for-leger-i-spesialisering-tromso-var-2021-2021-03-08Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Tromsø, vår 2021Obligatorisk kurs for alle spesialiteter fro leger i spesialisering;unntatt Allmennmedisin; arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (30 timer)Obligatorisk kurs for alle spesialiteter fro leger i spesialisering;unntatt Allmennmedisin; arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (30 timer)07.03.2021 23:00:00KursTromsøSpesialisthelsetjenesten
Styremøte og styreseminar i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-og-styreseminar-i-helse-bergen-2020-05-06Styremøte og styreseminar i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 22.03.2021 09:00:00StyremøteBergenHelse Bergen
Hjerneslaghttps://helse-forde.no/arrangementer/hjerneslag1HjerneslagEit 2 dagars meistringskurs for deg som har hatt hjerneslag, og dine pårørande.Eit 2 dagars meistringskurs for deg som har hatt hjerneslag, og dine pårørande.07.04.2021 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Kurs for pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser https://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-parorende-til-personer-med-psykiske-lidelser-ogeller-ruslidelser-2020-10-14Kurs for pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser Kurset går over to onsdagskvelder, 14. og 21. april.Kurset går over to onsdagskvelder, 14. og 21. april.14.04.2021 16:00:00KursBygg 54 i Skien - administrasjonKurset avholdes i Konferansesenteret i bygg 54 på sykehusområdet i Skien. Det er avgiftsparkering på området.Sykehuset Telemark
Styremøte i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/styremote-i-helse-bergen-2020-09-03Styremøte i Helse BergenStyret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. 07.05.2021 08:00:00StyremøteBikuben kurs- og konferansesenterBergenHelse Bergen
Regional blodbankkonferanse utsatt til 20.-21. mai 2021https://vestreviken.no/arrangementer/regional-blodbankkonferanse-utsatt-til-20-21-mai-2021-2021-05-20Regional blodbankkonferanse utsatt til 20.-21. mai 2021På grunn av situasjonen med coronavirus er konferansen utsatt. Det blir sendt ut informasjon når påmelding åpnes.På grunn av situasjonen med coronavirus er konferansen utsatt. Det blir sendt ut informasjon når påmelding åpnes.20.05.2021 08:00:00KonferanseSundvolden hotel ligger like ved Krokskogen, mellom Sandvika og Hønefoss.Vestre Viken
Welcome to the european conferance on FASD 2021!https://sshf.no/arrangementer/welcome-to-the-european-conferance-on-fasd-2021-2021-09-12Welcome to the european conferance on FASD 2021!The first Competence Center for children with prenatal alcohol/drug exposure in Scandinavia is proud to host the EUFASD 2021 in Arendal, Norway. The 3 day conference from the 12th – 15th of September 2021 will be at the Clarion Tyholmen Hotel, Arendal. The first Competence Center for children with prenatal alcohol/drug exposure in Scandinavia is proud to host the EUFASD 2020 in Arendal, Norway. The 3 day conference from the 12th – 15th of September 2021 will be at the Clarion Tyholmen Hotel, Arendal. 12.09.2021 06:00:00KonferanseConference venue: Tyholmen Hotel, ArendalSørlandet sykehus
Nasjonalt seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommerhttps://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01Nasjonalt seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer01.02.2022 09:00:00FagseminarStavangerSt. Olavs hospital

Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
Avansert kurs i EndNotehttps://www.ahus.no/arrangementer/avansert-kurs-i-endnoteAvansert kurs i EndNoteGjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Akershus universitetssykehus
Veiledning og litteratursøkhttps://www.ahus.no/arrangementer/veiledning-og-litteratursokVeiledning og litteratursøkBiblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg. Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Lungekreft - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/lungekreft-alesundLungekreft - ÅlesundKurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta. Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta. Helse Møre og Romsdal
IBS-skulen - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/ibs-skulen-alesundIBS-skulen - ÅlesundIBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm Helse Møre og Romsdal
Diabetes Type 2 - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/diabetes-type-2-kristiansundDiabetes Type 2 - KristiansundHar du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!Har du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!Helse Møre og Romsdal
Astmaskulen - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/astmaskulen-alesundAstmaskulen - ÅlesundMålgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.Helse Møre og Romsdal
Eksemskule i Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/eksemskule-i-alesundEksemskule i ÅlesundMålgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.Helse Møre og Romsdal
Revmatologi - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/revmatologi-alesundRevmatologi - ÅlesundMålgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.Helse Møre og Romsdal
Sett seksualitet på dagsordenhttps://helse-mr.no/arrangementer/sett-seksualitet-pa-dagsordenSett seksualitet på dagsordenHvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.Helse Møre og Romsdal
Revmatologiske sykdommer - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/revmatologiske-sykdommer-alesundRevmatologiske sykdommer - ÅlesundFor deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). Helse Møre og Romsdal
Prostatakreft - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/prostatakreft-alesundProstatakreft - ÅlesundFørebuing til strålebehandling av prostata. Førebuing til strålebehandling av prostata. Helse Møre og Romsdal
Prostatakreft - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/prostatakreft-kristiansundProstatakreft - KristiansundKurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande. Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande. Helse Møre og Romsdal
Presentasjonsteknikkhttps://helse-mr.no/arrangementer/presentasjonsteknikkPresentasjonsteknikkKurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneskee i en undervisningssituasjon. Helse Møre og Romsdal
Helsepedagogikkhttps://helse-mr.no/arrangementer/helsepedagogikkHelsepedagogikkLærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.Helse Møre og Romsdal
Spondylartritt - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/spondylartritt-alesundSpondylartritt - ÅlesundFor deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra). Helse Møre og Romsdal
Lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold
Veiledningssamtale, selvhjelphttps://www.siv.no/arrangementer/veiledningssamtale-selvhjelpVeiledningssamtale, selvhjelpLærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Sykehuset i Vestfold
Brystkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/brystkreftkursBrystkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Telemarksmodellenhttps://www.sthf.no/arrangementer/telemarksmodellenTelemarksmodellenTelemarksmodellen er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Telemarksmodellen er en kursrekke med tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn. Kurset gjelder barn og unge med forståelsesvansker / lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.Sykehuset Telemark
Søskenkurs - nå er det vår tur!https://www.sthf.no/arrangementer/soskenkurs-na-er-det-var-turSøskenkurs - nå er det vår tur!Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Sykehuset Telemark
Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldrehttps://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-barn-med-cerebral-parese-og-deres-foreldreKurs for barn med cerebral parese og deres foreldreKunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Sykehuset Telemark
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsianfall-og-trygghetstiltak-e-leringskursEpilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskursDu kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Sykehuset Telemark
Startkurs diabetes type 2 - Ålesundhttps://helse-mr.no/arrangementer/startkurs-diabetes-type-2-alesundStartkurs diabetes type 2 - ÅlesundLærings og mestringskurs for deg som har diabetes type 2, enten om du har hatt det lenge eller er nylig diagnostisert, alle er velkommen.( også pårørande) Lærings og mestringskurs for deg som har diabetes type 2, enten om du har hatt det lenge eller er nylig diagnostisert, alle er velkommen.( også pårørande) Helse Møre og Romsdal
Bipolar lidelse - Kristiansundhttps://helse-mr.no/arrangementer/bipolar-lidelse-kristiansundBipolar lidelse - KristiansundKurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan.Kurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan.Helse Møre og Romsdal
Fysisk aktivitet og epilepsihttps://www.sthf.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-epilepsiFysisk aktivitet og epilepsiE-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. Sykehuset Telemark
Sorggrupper for voksne på Nordmørehttps://helse-mr.no/arrangementer/sorggrupper-for-voksne-pa-nordmoreSorggrupper for voksne på NordmøreFor deg som har mistet noen du er glad i.For deg som har mistet noen du er glad i.Helse Møre og Romsdal
Temakveld for pasienter, pårørende, brukere og ansatte ved DPS Vestfoldhttps://www.siv.no/arrangementer/temakveld-for-pasienter-parorende-brukere-og-ansatte-ved-dps-vestfoldTemakveld for pasienter, pårørende, brukere og ansatte ved DPS VestfoldTemakveldene skal være en møteplass og samtalearena for personer som har erfaring med psykisk helse og/eller rusavhengighet ved DPS Vestfold, enten som pasient/bruker, pårørende eller ansatt. Temakveldene skal være en møteplass og samtalearena for personer som har erfaring med psykisk helse og/eller rusavhengighet ved DPS Vestfold, enten som pasient/bruker, pårørende eller ansatt. Sykehuset i Vestfold

Fant du det du lette etter?