Gode råd ved hjemreise

Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra
nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en ”vanlig familie”. For mange er dette noe dere har vært klare for lenge. For andre
kan det virke skremmende å ha ansvaret for barnet som har
ligget kortere eller lengre tid på sykehuset. Det tar som regel
litt tid før man finner rytmen og føler seg helt fortrolig med
situasjonen. Vi håper at dere har fått god anledning til å bli
kjent med barnet deres i avdelingen, og lært å kjenne barnets
signaler. Vi håper at disse rådene kan være til nytte for dere når
dere kommer hjem.

​Utskriftsvennlig versjon

Gode råd ved hjemreise (pdf)


​Samspill og stimulering

På nyfødtavdelingen har barnet vært i et miljø med mye
sanseinntrykk og stimuli. Personalet på avdelingen har prøvd
å redusere stimuli mest mulig. Barnet vil en tid etter
utskrivelsen være preget av å ha vært i et miljø med mye lyd,
lys og andre stimuli. Det kan dere merke for eksempel ved at
barnet reagerer med uro og mistrivsel på nye situasjoner og
nye omgivelser. Det er nå svært viktig at dere legger vekt på
normal kontakt og samspill når dere kommer hjem.
Barnet trenger mye fysisk og psykisk kontakt og samvær med
mor/far/søsken for å utvikle seg. Men det har også behov for
ro og pauser innimellom.
Når barnet gråter, er det ikke nødvendigvis fordi det er sultent.
Kanskje det vil ha kontakt med deg? Eller kanskje det trenger
litt ro, fred og pause fra omgivelsene? Øv deg på å tolke ditt
barns signaler! Dette krever øvelse fordi signalene ofte er
kortvarige og uklare. Men det er viktig at dere prøver å finne
ut av dette. Slik lærer barnet at det kan være med på å påvirke
omgivelsene sine. Det er derfor lurt å beskytte for tidlig fødte
barn mot for mange påvirkninger samtidig.
Det kan dere gjøre ved å:
- ha en rolig og regelmessig rytme i hverdagen
- introduser barnet for nye mennesker og nye omgivelser
gradvis


For tidlig fødte barns utvikling

Når du ser på ditt for tidlig fødte barns utvikling må du huske
å se det ut fra korrigert alder.
Dvs. fra den tid barnet skulle vært født (termin). (Eks. barnet
er født 8 uker for tidlig  når barnet er 4 mnd. gammelt
kronologisk alder er korrigert alder 2 mnd.)
Korrigert alder brukes i vurderingen av barnets utvikling. Du
kan derfor ikke sammenligne ditt for tidlig fødte barn med
fullbårne barn født på samme tid. Det er for øvrig vanskelig å
sammenligne barns utvikling fordi alle utvikler seg forskjellig
og normalvariasjonene er store. De fleste barn følger sin egen
vekst- og utviklingskurve. Det er viktig at barnet viser en god
utvikling, trivsel og gir god kontakt.
I tiden etter dere har kommet hjem vil mange for tidlig fødte
barn ha en større økning av vekt, lengde og hodeomkrets enn
fullbårne barn. Dette er normalt og forventet, og det vil bli
fulgt opp på helsestasjonen.
Det kan ta 1-2 år før for tidlig fødte barn har tatt igjen for den
tiden de er født for tidlig. Den mentale del av utviklingen hentes
ofte inn igjen først. Vekst og motoriske ferdigheter hentes inn
over lengre tid.

Mat og vitaminer

Når barnet reiser hjem fra nyfødtavdelingen får det morsmelk eller morsmelkerstatning. Vi anbefaler selvregulering ved amming, men maksimalt 4 timer mellom måltidene til barnet er 3,5 kilo. Gi mat ca.
hver 4. time når barnet får morsmelkerstatning. Det er ikke nødvendig å vekke barnet om natten for å gi det mat, men de aller fleste barn vil ha
et nattmåltid.

Når skal barnet begynne med fast føde?
Til barn som er født mye for tidlig kan dere starte med tillegg
av fast føde fra 2-4 måneders korrigert alder, eller 4-6 mnd.
etter fødselen. Dette må vurderes etter barnets vekst og trivsel.
Diskuter med helsesøster før du begynner.
Noen premature barn kan ha problemer med å svelge og kan
lett brekke seg. Bruk tid og lag maten tynn som velling, gå
gradvis over til mer normal konsistens. For å unngå vegring
mot nye smaker og konsistenser, er det viktig å ikke vente for
lenge med å introdusere fast føde for premature barn.

Vitaminer og jern
På grunn av lavt jerndepot og rask vekst trenger for tidlig
fødte barn tilskudd av jern og vitaminer.
Jern. For barn med fødselsvekt under 2500gram, gis det
tilskudd av jern (Neo Fer mikstur) fra 4 uker til 1 års alder.
For å få en best mulig oppsuging av jernet, anbefales det gitt
mellom måltidene. Dersom barnet kun får morsmelk betyr
ikke dette så mye. Er det vanskelig å få til, er det bedre at du
gir det før et måltid enn ikke i det hele tatt.
Nycoplus Multi eller annet multivitaminpreparat gis i
første leveår. Dette kan erstattes med tran fra 4-6 ukers
korrigert alder.
Du får resept på disse tilskuddene før hjemreise.

Temperatur

Etter hjemkomst trenger du stort sett ikke ta andre forholdsregler enn om barnet var født til vanlig tid. På nyfødtavdelingen er det spesielt varmt. Hjemme kan du ha vanlig stuetemperatur. På soverommet bør det ikke være varmere enn 18 grader C, men heller ikke for kaldt. Kle barnet
etter temperaturen, ha gjerne på en lue på soverommet. Legg
ikke barnet rett under et åpent vindu.
For å forebygge krybbedød anbefales det at barnet skal ligge i ryggleie fram til det snur seg selv. Pass på at hodet ligger  vekselvis til høyre og venstre.
Bruk sunn fornuft når det gjelder å ta barnet ut på trilletur. Se på gradestokken og ta hensyn til vinden. Når gradestokken viser under –10 grader C og ved sterk vind er det best inne. Øk tiden dere er ute gradvis.
Selvsagt kan du umiddelbart ta barnet ut i bilen.

Sikring av barn i bil

For de minste barna kan bilsetene virke litt store. For å få barnet i et stabilt og behagelig leie kan dere den første tiden bygge opp med et teppe under barnets sete og for eksempel en tepperull rundt barnet.
Trafikksikkerhetsmessig er det best for barnet å sitte i en bakovervendt spedbarnstol hvor belastningen ved en kollisjon blir fordelt på hele barnets rygg. Barna skal likevel ikke sitte for lenge, maks opptil 30 min anbefales av fysioterapeut i starten.
Se ellers egne brosjyrer for sikring av barn i bil, eller bruk nettsidene til Trygg Trafikk, www.tryggtrafikk.no

Unngå smitte

En del av de minste for tidlig fødte barna kan være spesielt mottakelige for smittsomme sykdommer i tiden etter de er kommet hjem fra sykehuset.
Unngå å utsette barnet for unødig smitte:

 • Unngå besøk av barn og voksne som er syke eller forkjølet.
 • Unngå å ta barnet med på steder med økt risiko for smitte,
  for eksempel kjøpesenter, store forsamlinger osv.
 • Er foreldre eller søsken syke:
  - god håndhygiene
  - unngå å hoste eller nyse i barnets nærhet
  - unngå å kysse det lille barnet

Røyking

Premature har ofte lungeproblemer i nyfødtperioden. Noen er respiratorbehandlet og enkelte har hatt oksygenbehov i flere uker. Alle spedbarn og spesielt premature har følsomme slimhinner i luftveier og lunger. De er derfor mer utsatt for lungesykdommer som f. eks.
bronkitt og lungebetennelse.
Tobakksrøyk irriterer luftveiene og er derfor uheldig og må unngås i rommet/boligene der barnet oppholder seg.
Forskning har vist at nikotininnholdet er fire ganger større i morsmelk enn i morens blod.
Dette skulle være en god grunn for å slutte å røyke. Dersom du ikke klarer det, er det best å ta røyken like etter at du har ammet og brystet er tomt. Da går mest mulig nikotin ut av kroppen før ny melk blir produsert til neste måltid.

Helsestasjonen

Alle barn får tilbud om kontakt med helsestasjonen i det distriktet de bor. Helsestasjonen har bl.a. helsesøster og lege.
I tillegg har de tett kontakt med andre instanser i kommunen, f. eks. fysioterapeut.
Helsestasjonen har mange oppgaver og tilbud. De driver bl.a. helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinering. Målet for helsestasjonen er å fremme god helse blant barn og unge.
Mange av dere har fått kontakt med helsesøster mens barnet har vært innlagt på sykehuset. Fra fødeavdelingen har helsestasjonen fått fødselsmelding. De får tilsendt helsestasjonsrapport fra sykepleier og epikrise fra lege når barnet skrives ut fra nyfødtavdelingen. Her beskrives barnets forløp og behandling og evt. beskjeder om ting som skal følges spesielt opp på helsestasjonen.
Når du kommer hjem kan helsestasjonen brukes til veiledning og rådgiving på alle spørsmål du måtte ha i forbindelse med barnet ditt. F.eks. om ernæring/amming, såre brystvorter, vektkontroll, søvn, sår hud, motorisk og mental utvikling, samspill og kontakt. Noen helsestasjoner har grupper for nybakte foreldre. Spør på din helsestasjon.

Vaksiner

Det anbefales at for tidlig fødte barn får de vaksinene som er i vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene gis til vanlig tid, dvs. etter kronologisk alder. Det er viktig at barna får disse vaksinene for å unngå smitte. Vaksinene gis på helsestasjonen.

Fastlege

I tillegg til å gå på helsestasjonen må barnet ha fastlege. Dersom ikke annet er bestemt, vil barnet få samme lege som mor har. Egen lege brukes når barnet er sykt.

Gode søvnvaner

 • Finne en rytme/ritual for sengetid (natt)
  - gradvis nedtrapping av aktivitet (rolig før sengetid)
  - markere forskjell på dag og natt (nattøy, mørkt rom)
  - bading om kvelden kan virke søvndyssende (eller omvendt)
  - gjenta det samme ritualet hver kveld
  - forsøk å holde fast leggetid (lørdag som ukedag)
 • Unngå at barnet blir overtrett
  - regelmessige faste sovetider på dagen
  - begrense inntrykk/aktivitet om kvelden
  - bør ikke kutte ut dagssøvn (i håp om bedre nattesøvn)
 • Lær barnet å sovne av seg selv
  - det bør unngås at barnet vender seg til å sovne med brystet eller flasken i munnen
  - ikke vugge, rugge eller klappe barnet i søvn
  - noen barn gråter litt før de sovner, dette er normalt
   Nattmåltidet: Mat ikke kos
  - det bør kun gis mat om natten (kos virker som belønning)
  - helst ikke nattmåltid til barn over 6 mnd. alder (korrigert alder)
  - det er ikke nødvendig med bleieskift om natten hvis huden er fin, og barnet ikke har hatt avføring
 • Unngå å ta barnet opp hvis det våkner
  - forsøk å roe barnet i sengen med stemme eller berøring
  - evt. bleieskift i sengen hvis nødvendig
  - å ta barnet opp i foreldresengen blir lett en vane
  - hvis barnet ammes er det ofte bedre at faren forsøker å
  roe barnet (når man skal slutte med nattmåltidet er dette
  spesielt viktig).

Oppfølging av for tidlig fødte barn

Barn med fødselsvekt over 1000 gram eller ga 28 uker, og som har hatt et ukomplisert forløp i nyfødtperioden, følges opp med vanlige konsultasjoner på helsestasjonen i hjemkommunen.

Barn med fødselsvekt under 1000 gram eller ga 28 uker følges opp med vanlige, evt. litt hyppigere konsultasjoner hos helsesøster og lege på helsestasjonen.

I tillegg blir barn med fødselsvekt under 1000 gram fulgt opp på Barnepoliklinikken på sykehuset etter følgende skjema:

 • 1-2 måneder etter utreise:
  Time hos lege på Barnepoliklinikken, gjerne sammen med
  fysioterapeut.
 • 6 måneder korrigert alder:
  Time hos lege på Barnepoliklinikken.
 • 12 måneder korrigert alder:
  Time hos lege på Barnepoliklinikken
 • 3 år kronologisk alder
 • 5 år kronologisk alder

Utover dette blir barnet evt. fulgt opp etter individuell
vurdering.

Er det noe dere lurer på etter at dere har kommet hjem?
Da er dere velkommen til å ta kontakt med oppfølgingssykepleier eller NAST -Nyfødtavdelingens Ambulerende Sykepleietjeneste
Telefon 51 51 84 92
Er ingen til stede, så legg igjen beskjed så ringer vi tilbake til deg. Her kan du komme med store og små spørsmål og tanker som du lurer på omkring ditt for tidlig fødte barn.

Fant du det du lette etter?