HELSENORGE

Sengevæting - informasjon til helsestasjoner og primærleger

Nattenurese uten andre symptomer og funn, er et svært vanlig problem hos barn. I litteraturen finner man litt varierende frekvens, men det gjelder ca 40 % av alle 3-åringer, ca 20 % av alle 5-åringer, ca 10 % av alle 6-åringer, 3 % av alle 12-åringer. Sengevæting regnes derfor som et normalfenomen inntil 6-7 års alder.

Et barn ligger under dynen i sengen med føttene ute
Nattenurese uten andre symptomer og funn, er et svært vanlig problem hos barn. Foto: Colourbox.

Barnepoliklinikken mottar svært mange henvisninger på barn som sliter med enurese. Vi har ingen mulighet for å gi tilbud til denne store gruppen og mener også at dette først og fremst er en oppgave for foreldre i samarbeid med primærhelsetjenesten. I tråd med prioriteringsveilederen til Helsedirektoratet setter vi derfor en grense på 10 år før vi kan gi et tilbud, og da bare til motiverte barn som har forsøkt adekvate behandlingstiltak over minst 6 mnd. Henviste barn som oppfyller disse kriteriene vil få et tilbud om en legevurdering, og oppfølging over noen ganger hos sykepleier ved poliklinikken, med spesiell kompetanse på dette.

Vi vil gjerne bidra til at primærhelsetjenesten kan gjøre en god jobb for disse barna og har derfor utarbeidet informasjon som vi gjerne sender ut på forespørsel og som i den grad man ønsker det kan kopieres opp f.eks til foreldre.

Vi har også sykepleiere på poliklinikken med spesiell kompetanse som kan kontaktes på dagtid dersom man trenger råd.

Noen konkrete råd:

Alder for å starte behandling avhenger helt av barnets modenhet. Hvis ikke barnet selv eier problemet er det ofte vanskelig å komme til målet. Da kan det være bedre å utsette det til barnet blir eldre.

  • Informasjon og positiv oppmuntring krever mindre modning hos barnet enn alarm og medikamentell behandling.
  • Vi anbefaler at man venter med medikamentell behandling og alarm til etter 8 år, ellers "bruker man dette opp" i et tidsrom hvor barnet vanligvis ikke har glede av det.
  • Husk: Barn som væter seg har rett på bleier på blå resept fra fylte 6 år ved dagvæting, fra fylte 8 år ved nattevæting. Bruk diagnose F98.0 (ICD10) og send søknad til NAV.
  • Alarmer i Rogaland forhandles av: Samarit i Sandnes og Straen Sykepleiesenter i Stavanger. Foreldre må selv bekoste alarmer som koster fra 800-1500 kr.

Medikamentell behandling:


Desmopressin smeltetbl 60 ug og 120 ug. Ordineres på blå resept av enhver lege §2 F980 (ICD 10)

Startdose 120 ug før legging. Begrens drikke til ett glass fra en time før til 8 timer etter at medisinen er gitt.

Testperiode: start med å registrere en referanseperiode på 2-3 uker. Deretter startes med dose 120 ug. Hvis ingen effekt etter en uke økes dosen til 240 ug. Dersom det ikke har hatt effekt etter 2 uker på maks behandlingsdose er det ingen grunn til å fortsette.

Hvis god effekt: fortsett med effektiv dose i 3 mnd, deretter pause. Vent minst to uker uten behandling. I tilfelle residiv kan man velge

  • Enten å starte igjen for en mer eller mindre forlenget periode. Seponeringsforsøk hver 3. mnd
  • Eller å bruke medikamentet bare ved spesiell behov (overnatting, leir etc).

 ​

​Desmopressin eller alarmapparat som førstevalg?

Alarm har best effekt på lang sikt og bør, der det er mulig, være førstevalget.
Desmopressin kan velges først hvis barnets motivasjon ikke er optimal, eller hvis det er vanskelig å gi tett oppfølging for foreldre eller primærhelsetjenesten.
Men altså: vi anbefaler at både alarm og desmopressin utsettes til etter fylte 8 år og det foreligger klar motivasjon hos barnet.

Spesielle tilfeller

Behandlingsresistens: ta pause og vent til barnet er klar for nytt forsøk. Hold kontakt og forsøk f.eks. alarm igjen etter et år.
Hos barn som også er obstipert bør obstipasjonen behandles før sengevæting.
Barn med nattlig luftveisobstruksjon med snorking eller søvnapnè kan bli tørre etter tosnillectomi/adenoidectomi.

Har du grunn til å mistenke at det dreier seg om mer enn primær nattlig enurese eller sekundær enurese med psykologiske/psykiatriske forhold (vurder henvisning til BUPA) kan barnet selvsagt henvises barnepol selv om det er yngre enn 10 år.

Tilgjengeli​g informasjon/veiledning  på barnepoliklinikken:

​Alarmbehandling ved Enuresis Nokturna: veiledning i praktisk bruk av alarm.
Sengvæting –enuresis nocturna. Veiledning til foreldre.
Dagtidvæting – Veiledning for foreldre.
Spørreskjema: Sengvæting/urininkontinens hos barn.
Nattenureseskjema (for registrering)
​Treningsprogram for å oppnå god blærefunksjon.​​

Fant du det du lette etter?