HELSENORGE

Diagnostisk senter

Diagnostisk senter består av sengepost og poliklinikk. Vi tilbyr utredning til pasienter med symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende årsak som kan være kreft. Symptomene skal være nyoppståtte og ikke tidligere utredet.

Fant du det du lette etter?