HELSENORGE

Hjertesykdom hos små barn

Kurs for foreldre til små barn med hjertesykdom

Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass


Innhold

  • Hjertefeil hos barn – medisinske aspekter
  • Erfaringer med å leve med et barn med hjertefeil i familien
  • Råd og veiledning i forhold til fysisk aktivitet
  • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
  • Ernæring
  • Å få et barn som er annerledes – hva med søsken?
  • Erfaringsutveksling i grupper

Vi anbefaler begge foresatte om å delta.

Dersom foresatte ikke har barnepass til de minste barna, kan barnet tas med på kurset

Kurskostnader

  • Ingen egenandel for barn /foresatte under 16 år
  • Lunsj kr 100,-pr pers, faktura ettersendes
  • Foreldre kan søke om Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13. Ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn fra jobb

Anbefalte nettsider

I påvente av kurs anbefaler vi nettsiden til 

Foreningen for hjertesyke barn; www.ffhb.no 

Presentasjon fra undervisning:

Søsken til barn med hjertefeil.pptxFant du det du lette etter?