HELSENORGE

MR barn

MR er ei forkorting for magnetisk resonans, kor man bruker eit magnetfelt og radiobølger til å lage bilde av kroppen.