Beredskap

Beredskapsplanverket skal bidra til at Helse Stavanger HF kan tilby befolkningen nødvendige og forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

​Pårørendetelefon

Pårørendetelefonen opprettes ved behov. Telefonnummer til pårørendetelefonen er: 905 54 111 / 905 54 448

Pårørendesenter

Hvis det er behov, etableres det et pårørendesenter. Pårørendesenteret etableres i St. Svithun Hotell som ligger i tilknytning til sykehuset. Prestetjenesten har ansvar for å lede etablering og drift av pårørendesenteret.

I pårørendesenteret kan det være team som ved behov skal iverksette psykososial støtte / oppfølging av pårørende. Et team består av 3 fagpersoner fra Klinikk psykisk helsevern og 2 sykepleiere fra ABK

Pressesenter

Det opprettes pressesenter ved behov. Dette gir media et sted å jobbe fra, og eventuell pressebrief eller pressekonferanse finner sted her.

Mediekontakt

Pressevakt-telefon 477 00 999

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.