Beredskap

Beredskapsplanverket skal bidra til at Helse Stavanger HF kan tilby befolkningen nødvendige og forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

​Pårørendetelefon

Pårørendetelefonen opprettes ved behov. Telefonnummer til pårørendetelefonen er: 905 54 111 / 905 54 448

Pårørendesenter

Hvis det er behov, etableres det et pårørendesenter. Pårørendesenteret etableres i St. Svithun Hotell som ligger i tilknytning til sykehuset. Prestetjenesten har ansvar for å lede etablering og drift av pårørendesenteret.

I pårørendesenteret kan det være team som ved behov skal iverksette psykososial støtte / oppfølging av pårørende. Et team består av 3 fagpersoner fra Klinikk psykisk helsevern og 2 sykepleiere fra ABK

Pressesenter

Det opprettes pressesenter ved behov. Dette gir media et sted å jobbe fra, og eventuell pressebrief eller pressekonferanse finner sted her.

Mediekontakt

Pressevakt-telefon 477 00 999

GRØNN, GUL eller RØD BEREDSKAP

Beredskapsnivå:

Grønn beredskap:

Beredskapssituasjon der det ikke, eller i begrenset grad er behov for ekstra ressurser.

Gul beredskap:

En alvorlig hendelse har inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. På dette nivået iverksettes definerte tiltak og begrenset beredskapsøkning.

Rød beredskap:

En større uønsket hendelse har skjedd, og de ordinære ressursene strekker ikke til. På dette nivået iverksettes definerte tiltak og mer omfattende beredskapsøkning.

Strategisk beredskapsledelse:

Overordnet ledelse av foretakets beredskapsorganisasjon. Strategisk beredskapsledelse jobber distansert til hendelsen og består av toppledelsen. De skal ha et fremtidsrettet og koordinerende fokus, og jobbe for å forhindre eller begrense den negative konsekvensen krisen kan få for organisasjonen. Driften ellers må ivaretas, og tiltak for å sikre beredskap for andre og nye hendelser må sikres. Strategisk beredskapsledelse ivaretar også omdømme, økonomi og eventuelle juridiske konsekvenser hendelsen kan få for egen organisasjon.

Operativ beredskapsledelse:

Leder hendelsen her og nå. Skal støtte innsatsen på taktisk nivå. Sørger for en effektiv og koordinert innsats i tråd med organisasjonens planverk og strategiske føringer.

Når strategisk ledelse er etablert: Være bindeledd mellom strategisk og taktisk nivå.

Taktisk beredskapsledelse:

Leder hendelsen der den skjer. Ledelse av den direkte innsatsen under beredskapssituasjoner. Jobber for å forhindre eller begrense skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller omdømme gjennom utførelse av konkrete oppgaver.

Taktisk ledelse kan foregå (eksempler):
• På skadested med fagleder helse, operativ leder helse og leder ambulanse.
• I akuttmottak og andre avdelinger, se beredskapsplan for mottak av masseskader.
• I berørte avdelinger og intern service ved vesentlig bortfall av infrastruktur eller trussel om slikt.


Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Mattilbud på Våland

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​