Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelingen ved SUS tar imot henvendelser fra media. Det kan være knyttet til aktuelle nyhetssaker, daglige hendelser, forskning eller andre ting. 

Mediehenvendelser

​Pressetelefon: 477 00 999 (ikke SMS) - betjenes hverdager fra klokken 08.00 til 15.30​.

Epost

Kommunikasjonsavdelingen legger til rette for kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. På den måten sikres det at informasjonen som går ut fra sykehuset, er oppdatert og riktig. Sykehuset kommenterer ikke pasienters sykdom.

Skjema samtykke og taushetserklæring

Samtykkeerklæring for foto, film og intervju ved Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Samtykkeerklæring for fritak av taushetsplikt overfor mediaTaushetserklæring under hospitering/besøk ved SUS

Retningslinjer for media på sykehusområdet

SUS ønsker å ha et godt samarbeid med media. Vi vil være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten, selv om utredning og behandling av pasienter er vår førsteprioritet. Vi vil hjelpe journalister med opplysninger - og formidler kontakt med de rette spesialistene så langt det er mulig. 

Det er viktig at dette skjer på en måte som fungerer godt for alle parter. Vi har derfor retningslinjer for hvordan vi ønsker at media skal opptre for å være minst mulig til sjenanse for andre pasienter og for arbeidet på sjukehuset:

  • Media oppfordres til alltid å varsle kommunikasjonsavdelingen før de kommer til en avdeling/enhet på sykehuset.
  • Fotografer skal ikke filme/fotografere i korridorer uten først å ha avklart dette med avdelingsledelsen ved avdelingen/enheten de gjør opptak i.
  • Når det gjelder filming i fellesareal på sykehuset ber vi om at dette avtales med kommunikasjonsavdelingen først.
  • Pasienter skal aldri filmes/fotograferes uten å ha gitt tydelig og bevisst samtykke.

 

Taushetsplikten er lovpålagt for alle medarbeidere, og de er forpliktet til å sørge for at pasientene ikke blir eksponerte i media dersom de ikke ønsker det selv.

 

 ​​

Fant du det du lette etter?