Helsenorge

Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelingen ved SUS tar imot henvendelser fra media. Det kan være knyttet til aktuelle nyhetssaker, daglige hendelser, forskning eller andre ting. 

Mediehenvendelser

Vårt medieteam gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister til å komme i kontakt med aktuelle fagpersoner og ledere i sykehuset, og alle henvendelser fra media kan rettes til våre medievakter på telefon 477 00 999 (ikke SMS) eller e-post kommunikasjon@sus.no​.

Våre medievakter er tilgjengelige på hverdager mellom 08.00 og 15.30. For raskest mulig hjelp er det derfor en fordel at mediehenvendelsene blir gjort i dette tidsrommet. 

Kontaktpersoner media

Kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø
Telefon: 990 95 111
E-post: helga.tau.strand.vestbo@sus.no

Spesialrådgiver Ingrid Aukland
Telefon: 975 26 151
E-post: ingrid.aukland@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Caroline Aspelund
Telefon: 932 66 199
E-post: caroline.karlsen.aspelund@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Frida Ripland Moberg
Telefon: 976 14 183
E-post: frida.ripland.moberg@sus.no

Kommunikasjonsrådgiver Lina Stokmo Grotmol
Telefon: 908 16 668
E-post: lina.stokmo.grotmol@sus.no

​​Hvem uttaler seg?

Medievaktene ved Stavanger universitetssjukehus er et naturlig startpunkt for journalister som ønsker informasjon om sykehuset, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe journalister med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets medarbeidere. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar: 
  • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i sykehusets ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens ledergruppe. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.
  • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av respektiv klinikk- eller avdelingsleder eller den det delegeres til.
  • Tillitsvalgte uttaler seg om saker innenfor sitt ansvarsområde. 
  • Stavanger universitetssjukehus har lang rekke medisinske eksperter som uttaler seg om generelle medisinske spørsmål.
  • Sykehuset har også en rekke doktorgradskandidater og forskere som kan være behjelpelige til å svare på spørsmål knyttet til ferdigstilte eller pågående forskningsprosjekter. ​

Melding om personskade

Stavanger universitetssjukehus gir ikke informasjon om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker. Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi kan derfor ikke gi ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

Fritak fra taushetsplikten

Fotografering og filming

Samtykkeerklæring for foto, film og intervju ved Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Pressebilder

Visuell profil, logo og navnebruk

Profilmanualen til Stavanger universitetssjukehus følger overordnede nasjonale og regionale retningslinjer. Manualen skal brukes av alle ansatte ved sykehuset. Den skal også brukes av byråer, trykkerier og andre samarbeidspartnere.

Bruk av navn: Helse Stavanger HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Stavanger universitetssjukehus (SUS) er navnet som ofte blir brukt i dagligtale og når vi omtaler for eksempel pasientbehandling eller forskning på sykehuset på Våland i Stavanger og enhetene som er plassert andre steder i Sør-Rogaland. 

Les mer om logo og profilmanual her​

Styret og ledelsen


Offentlig postjournal

Vi legger til rette for mer offentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer og søk i offentlig postjournal

Fant du det du lette etter?