Mediekontakt

Vakttelefon mediehenvendelser

​Telefon: 477 00 999 (ikke SMS)

Epost

Kommunikasjonsavdelingen ved SUS håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle nyhetssaker og daglige hendelser.

Vi legger til rette for kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut fra sykehuset er oppdatert og korrekt.

Av hensyn til pårørende vil vi ikke oppdatere tilstanden til pasienter involvert i ulykker i mer enn tre døgn etter hendelsen. Oppdateringer gis i generelle vendinger, som for eksempel at pasienten har fått «alvorlige skader».​

Pressevakta kommenterer aldri pasienters sykdom.

Telefontid

Kl. 07.30-15.00: Pressevakten tar imot alle henvendelser fra media på ukedager.
Kl. 15.00-21.00: Pressevakten er ikke til stede på sykehuset, og tar kun mot akutte henvendelser. Dette gjelder og​så helgedager (09.00-21.00).​

Retningslinjer for media på sykehusområdet

SUS ønsker å ha et godt samarbeid med media. Vi vil være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten - selv om utredning og behandling av pasienter er vår førsteprioritet. Vi vil hjelpe journalister med opplysninger - og formidler kontakt med de rette spesialistene så langt det er mulig. 

Det er viktig at dette skjer på en måte som fungerer godt for alle parter. Vi har derfor retningslinjer for hvordan vi ønsker at media skal opptre for å være minst mulig til sjenanse for andre pasienter og for arbeidet på sjukehuset:

  • Media oppfordres til alltid å varsle kommunikasjonsavdelingen før de kommer til en avdeling/enhet på sykehuset.
  • Journalistene skal tilkjennegi seg og ta kontakt med de ansatte på avdelingen/enheten med det samme de kommer til sykehuset.
  • Fotografer skal aldri filme/fotografere i korridorer uten først å ha avklart dette med avdelingsledelsen ved avdelingen/enheten de gjør opptak i.
  • Når det gjelder filming i fellesareal på sykehuset skal dette alltid avtales med kommunikasjonsavdelingen først.
  • Pasienter skal aldri filmes/fotograferes uten å ha gitt tydelig og bevisst samtykke.

Første bud er altså i avtale intervju og filming med avdelingsledelsen/kommunikasjonsavdelingen. Det er lederen ​for den enkelte avdelingen/enheten som vet hvilke pasienter som er der, hvor syke de er, når og hvor de skal ha behandling/pleie, og når planlagte aktiviteter ved avdelingen finner sted. Dette skal tas hensyn til.

Taushetsplikten er lovpålagt for alle medarbeidere, og de er forpliktet til å sørge for at pasientene ikke blir eksponerte i media dersom de ikke ønsker det selv. Dette er umulig å ivareta dersom fotografer tar bilder eller filmfotografer starter opptak på en avdeling uten å varsle de som har ansvaret for pasientene og aktiviteten ved avdelingen. Det samme gjelder radiointervju og andre intervjusituasjoner.

Retningslinjene gjelder både inne- og uteområdet ved samtlige av sykehusets bygninger (og i arealene til pasienthotellet St. Svithun).

Disse retningslinjene er ikke laget for å være firkanta eller for å gjøre jobben vanskeligare for journalister og fotografer, men av hensyn til pasientene våre. Vi håper på forståelse for dette.

Trenger du hjelp eller ha du spørsmål?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

 

 Pressemeldinger pasienttilstand

Offentlig postjournal

Pressebilder

Kommunikasjonsavdelingen

Logo og profilmanual


Prosjekter

RAKOS har foskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansert gjennom RAKOS og i andre prosjekter har RAKOS en partnerrolle. Se listen av prosjekter under.

Vitenskapelige publikasjoner

Her vil du finne artikler fra våre forskere og KORFORs nettverk.

OCD-teamet Stavanger DPS

Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tvangsliding, er ei liding med tilbakevendande tvangstankar og/eller tvangshandlingar. Helse Stavanger, SUS, Psykiatrisk divisjon ved Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken har eit OCD-team for personer over...

Skade i hjernen - individuell oppfølging

Det kan oppstå ulike former for skade i hjernen i forbindelse med fall, trafikkulykker, hjerneslag, svulster eller redusert oksygentilførsel til hjernen (for eksempel i forbindelse med hjertestans).

Ingelin Testad, Senterleder/Postdoc

Tlf: 51 51 51 47  Mob: +47 950 93 641 ingelin.testad@sus.no

Corinna Vossius

Rådgiver/forsker corinna.vossius@sus.no SESAM, Helse Stavanger HF, Helsesjef Stavanger kommune

Hilde R. Marianayagam

Fagkonsulent hilde.rydland.marianayagam@sus.no Tlf: 51 51 51 96 Mob: +47 971 21 231

Hogne Sønnesyn

Seniorforsker 1 hogne.sonnesyn@sus.no

Ingrid Langeland Braut

Fagkonsulent ingrid.langeland.braut@sus.no Tlf: 51 51 56 86 Mob: +47 404 74 635

Martha Therese Gjestsen

Koordinator for intervensjonsteamet martha.therese.gjestsen@sus.no Tlf: 51 51 55 72 Mob: +47 928 05 525

Siri Ueland

Fagkonsulent siri.ueland@sus.no Tlf: 51 51 97 06

Dag Årsland, Forskningsleder/professor

Dag.aarsland@sus.no Tlf: 51 51 50 62 Mob: +47 975 75 804

Arne Exner Nakling

Stipendiat SESAM, Helse Stavanger HF Betanien Sykehjem, Hovedveileder Dag Årsland

Hildur Thingnes

Regional ressursperson hildur.thingnes@helse-forde.no Førde Sentralsjukehus

Henvisning

Henvisning sendes av lege til palliativt senter, og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost, eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

Pasientforløp

Mobilt palliativt team (MPT) har igangsatt et prosjekt for å utarbeide et palliativt pasientforløp. Det er ansatt en prosjektleder i 20 % stilling fra februar 2015 for å drive dette arbeidet - og arbeidsgruppen er sammensatt av representant...

Vaktordning

Vaktordning for leger i palliativt senter:

Samarbeid

Henvisning sendes til palliativt senter og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

Om barnet

Barnet formidler sine behov og ubehag på mange måter og er i utvikling hele tiden.  Forskning har vist det mange foreldre har sagt i årevis: det nyfødte barnet har godt utviklede sanser og kan kommunisere med sine omsorgspersoner fra fødsel...

Barnelegeundersøkelse

Dagen etter at barnet ditt er født, vil han/hun bli undersøkt av barnelege. Undersøkelsen foregår på barselavdelingen, og dere som foreldre er hjertelig velkomne til å bli med på undersøkelsen. Det vil også være barnepleiere til stede når b...

KOLSrehabilitering

Et tilbud om døgnbasert rehabilitering

Gruppetilbud innen kognitiv rehabilitering

Dersom du har vært i kontakt med eller innlagt på sykehuset i forbindelse med hodeskade og har lettere kognitive utfall som vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse, kan du få oppfølging i gruppe innen 3-6 mnd etter skaden.

Hjerneskolen

Et gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade.

Målfrid Meling

Seniorrådgiver malfrid.margrete.meling@sus.no

Vigdis Vagle

Seniorrådgiver vigdis.vagle@sus.no

Martine Kajander

Forskningssykepleier martine.marie.kajander@sus.no Tlf: 51 51 55 64

Svein Reidar Kjosavik

Postdoc svein.reidar.kjosavik@sus.no

Allan Øvereng, nettverkskoordinator

allan.overeng@sus.no Tlf: 51 51 55 68 Mob: +47 951 54 196

Helen Guthormsen Wigestrand

Førstekonsulent helen.guthormsen.wigestrand@sus.no Tlf: 51 51 56 19 Mob: +47 476 03 612

Kristin Marie Aas Nordin

Fag- og administrativ koordinator kristin.marie.aas.nordin@sus.no  Tlf: 51 51 55 63 Mob: +47 476 04 541
Se flere artikler()