Fag og forskning

Sammen med kommunene arbeider vi for et godt behandlingstilbud for våre pasienter. Sykehusets spesialister gir råd og veiledning til leger, og vi har flere kompetansesenter med spesialfunksjoner på nasjonalt og regionalt plan. I tillegg til pasientbehandling driver vi utstrakt forskning og undervisning ved sykehuset. Forskningsaktiviteten har hatt en svært positiv økning de siste 10 årene, og sykehuset har over 160 medarbeidere med doktorgrad.

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Fant du det du lette etter?