Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Våren 2019 fortsetter vi  å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og Geriatri perm.

 ABC-seminar i regi av SESAM våren 2019

Vi har seminar for demensomsorgens ABC 1 og 2, likedan for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen. I tillegg kommer et seminar i musikkbasert miljøbehandling. 

Likedan ønsker vi denne våren å tilby kurs i kartleggingsverktøy. Dette melder du deg på helt nederst på denne siden.

Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Nytt i 2019 er at påmeldingen til alle ABC seminarer skal skje gjennom følgende link: www.abcregistrering.no .

  • Demensomsorgens ABC perm 1 er revidert og er kommet i ny utgave i nov. 2018
  • Tidligere miljøbehandlingsperm er lagt i perm 1 og revidert perm 2 som kommer i slutten av 2019. Så nå er det kun 2 permer av demensomsorgens ABC.
  • Ny perm av eldreomsorgens ABC, Geriatri kom ut i oktober 2018

​Seminar​Dato​Tid
Demensomsorgens ABC, perm 2, seminar 1: Tema: Pårørende til personer med demens, Vips, Marte Meo 7/211-15
Eldreomsorgens ABC, Geriatri, seminar 1. Tema: Den geriatrisk pasienten, delir, infeksjonssykdommer13/211-15
Demensomsorgens ABC, oppstartsseminar perm 1, obs. ny perm15/211-15
Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg, seminar 2,  Tema: Aktivitet, legemiddelbruk20/211-15
ABC musikkbasert miljøbehandling21/29-15
Demensomsorgens ABC, perm 2, seminar 2. Tema: Personen med demens, personsentrert omsorg14/311-15
Demensomsorgens ABC, perm 1, seminar 2. Tema: Takling av utfordrende adferd hos personer med demens, aggresjonsdemping27/310-15
Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år, seminar 1, Tema: Angst, depresjon3/411-15
Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år, seminar 2, Tema: Psykose, rus hos eldre og selvmord blant eldre8/511-15
Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg, seminar 1, Tema: ernæring15/511-15
Eldreomsorgens ABC, Geriatri, seminar 2. Tema: Hjertesykdommer, fall hos eldre/ osteoporose29/511-15

Alle seminarene er på SUS, psykiatrisk klinikk, undervisningsavdelingen, 3. etasje rom: F-301

Andre kurs

Kurs i kartleggingsverktøy

Dato: 06.02.2019    klokkeslett: 11.00 - 15.00

Sted: SUS, Undervisningsavdelingen, psykiatrisk klinikk, 3. etasje, rom F-301.

Påmelding her


Fagseminar - An introduction to recreational therapy med Dr. Angela Sardina

Dato: 13.02.2019    klokkeslett: 12.00 - 15.00

Sted: SUS, Undervisningsavdelingen, psykiatrisk klinikk, 3. etasje, rom F-308.

Påmelding her


Kurslederkurs - Demensskolen

Dato: 21.03.2019    klokkeslett: 09.00 - 15.00

Sted: SUS,  psykiatrisk klinikk, SESAM

Påmelding her


Mer informasjon kommer


SESAM konferansen 2019

Dato: 22.05.2019 - 23.05.2019    klokkeslett: 09.00 - 15.30

Sted: Stavanger Forum

Påmelding her


Eksterne kurs og konferanser


Geriatriseminar Vestfold, Sandefjord, 6.feb.2019
Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt, 11.-12.2.2019
Demenssykdommene, 4.-5. mars 2019
Basiskurs Aldr hos pers. med utvikl.h, Oslo 12-14 mars 2019
Preoperativ optimalisering av eldre pasienter,Oslo,13.3.19
Basal utredning av demens og kog.svikt, 19.-20.03.19 Trondheim
Utfordringer i dagaktivitet og arbeid 28.mars 2019, Oslo
Geriatrikongressen, Oslo 8. og 9.april 2019
Landskonferanse i alderspsykiatri,Kristiansand,6.-8.mai 2019
Hukommelsesteamkonferanse, 10.-11.sept. 2019, Oslo
Temakonferanse om aldring og utviklingshemning 13.11.2019

 
Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Fant du det du lette etter?