Kurs

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Vi fortsetter å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og Geriatri perm.

 ABC-seminar i regi av SESAM våren 2020

Vi har seminar for demensomsorgens ABC 1 og 2, likedan for alle de tre permene av eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og seminar i geriatripermen. I tillegg kommer et seminar i musikkbasert miljøbehandling. 

Likedan ønsker vi denne våren å tilby kurs i kartleggingsverktøy. Dette melder du deg på helt nederst på denne siden.

Kursene vil være i Forsknings- og undervisningsavdelingen på Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF som er i 3. etasje.

Påmeldingen til alle ABC seminarer skal skje gjennom følgende link: www.abcregistrering.no .

Brukerveiledning for ABC-kontakter.pdf

  • Demensomsorgens ABC perm 1 er revidert og er kommet i ny utgave i nov. 2018
  • Tidligere miljøbehandlingsperm er lagt i perm 1 og revidert perm 2 som kommer i slutten av 2019. Så nå er det kun 2 permer av demensomsorgens ABC.
  • Ny perm av eldreomsorgens ABC, Geriatri kom ut i oktober 2018

​Seminar​Dato​Tid
Oppstartsseminar. Demensomsorgens ABC. perm 1 ​18/211-15
Musikkbasert miljøbehandling​Dato kommer
Demensomsorgens ABC, perm 2. Fagseminar 2: personsentrert omsorg12/311-15
Demensomsorgens ABC, perm 1. Fagseminar 2: Takling av utfordrende adferd19/310-15
Demensomsorgens ABC, perm 2. Fagseminar 1: Ulike miljøbehandlingsmodeller, gjennomgang av kartleggingsverktøy for depresjon, nevropsyk. sympt., delir25/3​10-15
Eldreomsorgens ABC, Psykiske sykdommer i eldre år. Fagseminar 21/411-15
Eldreomsorgens ABC, geriatri. Fagseminar 1: Hva er geriatri, delir, infeksjonssykdommer2/411-15
Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg. Fagseminar 1: Ernæring14/511-15

Seminarene er på SUS, psykiatrisk klinikk, undervisningsavdelingen, 3. etasje rom: F-301. Obs 25/3 er det ¨på rom F-308.

Andre kurs

Vi kan også tilby kurs i:

Marte Meo metoden i demensomsorgen - veilederutdanning.

Marte Meo er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker video for å belyse og illustrere temaer til bruk i veiledning.

Demensomsorgens VIPS (kurset kan holdes på arbeidsplassen).

Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.

V- alle mennesker har samme verdi

I- omsorgsen er indivduelt tilrettelagt

P- å ta perspektivet til personen med demens

S- et støttende sosialt miljø

Sentralt i Demensomsorgens VIPS er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur der hensikten er å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. 
Interessert i våre interne kurs?
Ta kontakt med Fag - og
administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541

Fant du det du lette etter?