HELSENORGE

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november. I den forbindelse kan svartiden bli noe lenger enn vanlig i overgangsperioden både for interne og eksterne rekvirenter.

I​nformasjon til interne rekvirenter ved SUS
Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november. I den forbindelse kan svartiden bli noe lenger enn vanlig i overgangsperioden. Viktige prøvesvar vil bli ringt.

Fra og med mandag 28. november skal mikrobiologiske prøver rekvireres elektronisk i DIPS Arena på samme måte som for øvrige laboratorier. Mer informasjon knyttet til elektronisk rekvirering via DIPS Arena kommer.

Informasjon til PHT som bruker DIPS Interactor for elektronisk bestilling av mikrobiologiske prøver til Helse Stavanger:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.
I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:
- Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26.november ikke kan benyttes.
- Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. PrøveID på etiketter skal starte med «R».

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.​
Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no​

Ny oppbygging av tjenestekatalog i Interactor

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.

tjeneste_før_etter.png

Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.​​​