HELSENORGE

Bordetella pertussis, utfasing av bakteriologisk dyrkning

Fra 01.01.21 utfører avdeling for medisinsk mikrobiologi ikke lenger bakteriologisk dyrkning med tanke på B. pertussis (kikhoste). Bakteriologisk dyrkning har betydelig lavere sensitivitet enn PCR-metode, og avdelingen utfaser derfor dyrkningsmetoden.

​Ved mistanke om kikhoste og det er mindre enn 3-4 uker etter symptomdebut, bør det tas luftveisprøve til PCR-undersøkelse på virus transportmedium (se Laboratoriehåndboka).


Ved mistanke om kikhoste og det er mer enn 3-4 uker siden sykdomsdebut, bør det tas serumprøve til antistoffundersøkelse ( se Laboratoriehåndboka).