HELSENORGE

Covid-19 serologi

Test for påvisning av IgG-antistoff mot koronavirus SARS-CoV-2 har vært tilgjengelig ved avdeling for medisinsk mikrobiologi fra 2. juni 2020

Blodprøve til antistoffpåvisning anbefales ikke før tidligst 14 dager etter sykdomsstart, da man ikke kan forvente påvisbare IgG-antistoffer før.

I tidlig fase av sykdommen anbefales luftveisprøve til PCR-analyse (sendes på virustransportmedium).

Antistoffanalysen kan utføres både i serum og plasma.

Påvist IgG-antistoff kan være forenlig med tidligere eller nylig gjennomgått covid-19-infeksjon eller vaksinasjon.
Kryssreaktivitet med andre luftveisagens (særlig andre koronavirus) kan ikke utelukkes.

Avdelingen bruker for tiden to ulike antistofftester, begge påviser IgG-antistoff:
CMIA (Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse): Antigen: Nukleokapsid
CLIA (chemiluminescens immunoanalyse): Antigen: Spike1/Spike2

Vaksinene mot covid-19 som benyttes i Norge i dag baserer seg på spike-proteinet.

CLIA-testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon, da testen påviser antistoff mot spike.
CMIA-testen kan påvise antistoff etter infeksjon. Forventes ikke å bli positiv etter vaksinasjon, da testen påviser antistoff mot nukleokapsid. 

Se avdelingens laboratoriehåndbok for informasjon om antistoffanalysen: Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 IgG-antistoff (sus.no)

Sammenhengen mellom målt antistoffrespons og beskyttende immunitet er foreløpig usikker. Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet.

Negativt analyseresultat utelukker ikke aktuell eller gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 eller effekt av vaksinasjon.

Se også Folkehelseinstituttet for informasjon om antistoffer mot SARS-CoV-2 

Eksterne rekvirenter kan rekvirere analysen (SARS-CoV-2 IgG-antistoff) elektronisk i Interactor.
På papirrekvisisjon rekvireres analysen på tom linje eller ved avkrysning for SARS-CoV-2 antistoff under serologiske undersøkelser (på ny rekvisisjon som kommer høsten 2021).

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Telefon: 51 51 88 00
Elisebet Haarr, overlege

Lene Kile Taushanis, seksjonsleder
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Telefon: 51 51 88 06