Covid-19 serologi

Test for påvisning av IgG-antistoff mot koronavirus SARS-CoV-2 er tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi fra 2. juni.

Blodprøve til antistoffpåvisning anbefales ikke før minimum 14 dager etter sykdomsstart, da man ikke kan forvente påvisbare IgG-antistoffer før.
I tidlig fase av sykdommen anbefales luftveisprøve til PCR-analyse (sendes på virustransportmedium).

Antistoffanalysen kan utføres både i serum og plasma.

Påvist IgG-antistoff kan være forenlig med tidligere eller nylig gjennomgått covid-19-infeksjon.

Kryssreaktivitet med andre luftveisagens (særlig andre koronavirus) kan ikke utelukkes. Det er ikke avklart om påvist antistoff gir beskyttende immunitet.

Negativt resultat kan ikke sikkert utelukke covid-19-infeksjon. Ikke alle danner antistoffer etter gjennomgått infeksjon. Antistoffer vil ofte ikke kunne påvises i begynnelsen av infeksjonen. Ved kortvarig sykehistorie anbefales ny prøve 3-4 uker etter symptomdebut.

Se avdelingens Laboratoriehåndbok for informasjon om antistoffanalysen: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=hst&RevisionID=109978

Eksterne rekvirenter kan rekvirere analysen (SARS-CoV-2 IgG-antistoff) elektronisk i Interactor fra tirsdag 2. juni.
Ved rekvirering på papirrekvisisjon rekvireres analysen på tom linje.

Se også Folkehelseinstituttet (fhi.no) for informasjon om antistoffer mot SARS-CoV-2: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/serologi-og-hurtigtester/?term=&h=1  

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Elisebet Haarr, overlege
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806
Lene Kile Taushanis, seksjonsleder