HELSENORGE

Elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til Avdeling for medisinsk biokjemi

Bestillinger i Interaktor registrert før 21. august kommer inn med feil etiketter.

Etter omleggingen får vi inn svært mange prøver som må re-merkes med nye etiketter før prøvene kan analyseres.

Årsaken er bestillinger i Interaktor frem i tid før omleggingen og funksjonen «kopier tidligere bestilling».

Vi håper dere kan hjelpe oss med å:

  • Slette og legge inn på nytt alle elektroniske rekvisisjoner i DIPS Interaktor som er rekvirert før 21. august 2019
  • Ikke bruke funksjonen «kopier tidligere bestillinger» fra bestillinger tatt før 21.08.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi