HELSENORGE

Slutte med Amies kullpensel som transportmedium

Amies kullpensel utgår som transportmedium for sekret til bakteriologisk dyrkning. Kullpensel erstattes av Amies flytende medium (eSwab). Endringen iverksettes 22.05.23.

​Som ledd i overgang til automatisk utsåing av prøver ved bakteriologisk seksjon, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, er det nødvendig å endre enkelte transportmedier. Amies kullpensel kan ikke brukes i automasjonslinjen, og vi ber derfor om at transportmediet ikke benyttes. I stedet kan Amies flytende transportmedium (eSwab) benyttes. Amies kullpensel har tidligere vært foretrukket transportmedier for øvre luftveisprøver fordi enkelte stammer av S. pneumoniae har redusert overlevelse i Amies flytende medium ved transporttid over 24 timer. Ved overgang til Amies flytende medium er det derfor viktig at luftveisprøver kommer til laboratoriet innen ett døgn.