HELSENORGE

Svangerskapsundersøkelse

Husk korrekt Id-sikring og signatur på rekvisisjonen når du har tatt blodprøver i forbindelse med svangerskapsundersøkelse til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin.

Prøveresultatet til blodtyping og antistoffkontroll tatt i forbindelse med svangerskapskontroll kan bli benyttet som første prøve og grunnlag ved transfusjon. Som bekreftelse på at det er utført korrekt Id kontroll av pasienten og at merking av  prøve er korrekt utført, må rekvisisjonen signeres av prøvetaker. Mottatte prøve uten signatur vil ikke bli godkjent. Se Rekvirering under Immunologi og transfusjonsmedisin i Laboratoriehåndboka.

I Laboratoriehåndboka finner du også et dokument om Svangerskapsundersøkelse.