Koronavirus - rutiner for ansatte

Minner om vaner som forebygger smitte; avstand når det lar seg gjøre, håndvask, daglig desinfeksjon av kontaktpunkter – og bruk av papirlommetørkle/albuekrok ved hosting og nysing. Bli hjemme om du har luftveissymptomer.

Kontakt

Informasjonstelefon for befolkningen

Nasjonal informasjonstelefon (Helsedirektoratet) om korona: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager 08.00-15.30.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgiving, kontakt fastlege eller legevakt på telefon 116 117. 

Dersom du er ansatt på SUS, kan du også kontakte SUS sin egen rådgivingstelefon. 
Telefonnummeret er 916 08 659. Telefontiden er klokken 08.30-15.00 på hverdager og klokken 10.00-15.00 på lørdager/søndager. 

Merk at det er andre åpningstider om sommeren: Hverdager klokken 08.30–14.00 og helger klokken 10.15–13.00. 

Lurer du på om du kan komme på jobb?

Du kan kontakte rådgivingstelefonen på telefon 916 08 659. Der treffer du helsepersonell som bidrar med veiledning og rådgiving for medarbeidere og ledere internt ved SUS. 

Telefontiden er klokken 08.30-15.00 på hverdager og klokken 10.00-15.00 på lørdager/søndager.

Merk at det er andre åpningstider om sommeren: Hverdager klokken 08.30–14.00 og helger klokken 10.15–13.00. ​

Sjekk ellers SUS sin rutine for karantene og isolering her​

Testing av medarbeidere 

Det er opprettet en rådgivningstelefon for medarbeidere. Her kan du også avtale tid til testing. Telefonnummer er 916 08 659. Telefonen er åpen på hverdager klokken 08.30-15.00 og lørdager/søndager klokken 10.00-15.00

Merk at det er andre åpningstider om sommeren: ​Hverdager klokken 08.30–14.00 og helger​ klokken 10.15–13.00. ​

Du får tildelt tid til testing. Ingen må møte opp til testing uten avtale.

Les mer om hvordan testen foregår

Nyttig informasjon for medarbeidere i Helse Stavanger

Hvilken inngang skal jeg bruke?

Fra 18. juni 2021 er det ikke lenger skallsikring på SUS. D​ørene er nå åpne. 

Søk opp ​oversikt over innganger ​på SUS (finnefrem.helse-vest.no)

Digitale opplæringsressurser for medarbeidere

Helse Stavanger tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med korona-situasjonen vi nå er i.

Her er en oversikt over digitale kurs/forelesninger du som medarbeider kan gjennomføre hjemmefra, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikke. Vi gir deg også her en forklaring på hvordan du logger deg på Læringsportalen og kompetanseportalen hjemmefra.

GAT: Fraværs- og årsakskoder i GAT

Det er fraværs- og årsakskoder i GAT som skal brukes i sammenheng med hjemmekarantene/fravær og overtid/merarbeid/utrykning grunnet koronavirus.

Kode 208 Stengt barnehage/skole, KORONA
Fra og med 15. september og ut året 2020 har barnefamilier rett til flere «sykt barn»-dager, dersom de ordinære «sykt barn»-dagene er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger utover høsten. Det kreves dokumentasjon fra Barnehagestyrer/Rektor. Denne rettigheten gjelder for barn i barnehage og på skole til og med det året barnet fyller 12 år.

Fraværskoder i GAT for registering og kartlegging ifm. utlandsreiser:

Disse kodene skal registreres av leder etter kontakt med medarbeider.

Kode 515 Korona - kommet fra utlandet:
Legges inn av leder når medarbeider melder fra om at han/hun er hjemme fra ferie i utlandet. OBS! Registreres på den dagen medarbeideren faktisk kom hjem fra utlandet, ikke den dagen leder mottar beskjed. Registreres som 1 dag.

Kode 516 Korona - testet før start jobb:
Legges inn av leder når test er gjort og bekreftet negativ. Registreres som 1 dag. Er dette en arbeidsdag og det ligger oppgaver i GAT på den ansatte, legg koden på nærmeste fridag med kommentar om datoen testresultatet foreligger.

For medarbeidere som har vært i et land som var grønt ved utreise, deretter blitt rødt og må i karantene, kan fraværskode "504 Hjemmekarantene Korona, jobber ikke" brukes. Grensen er satt til 10 dager.

Medarbeidere som kommer fra land som er røde og var det ved utreise, må i karantene uten lønn. Her må leder og medarbeider finne ut hvordan dette skal håndteres, enten ved bruk av gjenstående ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Her bruker man fraværskode ut fra hva man blir enige om.

Fraværskoder som skal benyttes under koronautbruddet:

116 - Syk med sykemelding, KORONA
Skal brukes på de som er sykemeldt pga. påvist Korona. Eller er i karantene med sykemelding.

505 - Hjemmekarantene  KORONA, jobber hjemmefra
Brukes på de som er i hjemmekarantene, men som kan jobbe hjemmefra. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder. 

Brukes også om ansatt er satt i ventekarantene.

504 - Hjemmekarantene  KORONA, jobber ikke (egenmeldingskode). Brukes på de som er i hjemmekarantene, og som ikke kan jobbe hjemmefra. Brukes også på de som utvikler lett forkjølelse og som må holde seg hjemme. Hvis ansatt er koronafast i utlandet, er det enten ferie, avspasering, eller perm u/lønn frem til de kommer hjem. Når man er kommet hjem, brukes kode 504. Krever ikke sykemelding, men teller som vanlig egenmelding.

Brukes også om ansatt er satt i ventekarantene.


206 - Sykt barn/barnepasser syk, KORONA
Brukes der man har barn som er syke og man mistenker Korona smitte, eller har fått påvist Korona. Brukes også når det gjelder stengt skole/barnehage, men i utgangspunktet skal kommunen tilby omsorgstilbud til barn av helsepersonell. Dersom det til tross for dette blir utfordringer kan denne fraværskoden brukes.

Brukes også om barn er satt i ventekarantene, og foreldre (ansatt) må være hjemme med barnet.

200 - Barn/barnepasser sykdom 
Med virkning fra 1. juli 2020 har stortinget vedtatt at vi går tilbake til normal ordning.

Uansett om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
Viktig presisering: Føring av fravær fra dag 11 må føres på kode 205 Sykt barn/barnepasser. Dette er fordi verken GAT eller UBW støtter nullstilling av fraværsdager. 

Årsakskode for merarbeid/overtid som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode KORONA 
Er opprettet for registering av overtid/merarbeid/utrykning som følge av korona. Ved bruk av denne skal det også legges inn prosjekt: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus. Dette må gjøres manuelt av leder på hver godkjenning/registering.
 
Eksempel på hvordan man legger inn prosjekt nummer på en ekstravakt: 

Velg årsakskode «KORONA». I underfane «lønnsberegning» har man egen kolonne for prosjekt, trykk i feltet under prosjekt. Bruk rullegardinmeny for å legge til prosjektet: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus.

Ny årsakskode for AML-brudd som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode AML KORONA 
Er opprettet for å registrere AML-brudd som følge av korona. Brukes ved alle AML-brudd som kan relateres til koronautbruddet.

 
Ved spørsmål, kontakt GAT-hjelpen på GAT-hjelpen@sus.no eller på telefon 515830.
 
NB! Det er viktig at leder legger inn koder fortløpende i GAT.

Gravide medarbeidere

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom Norsk gynekologisk forenings råd og anbefaling til gravide

Karantene og isolering

Smittemåte og symptomdebut  
Viruset smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Gjennomsnittlig tid fra smittetidspunkt til debut av symptomer er cirka 4-5 dager. Det er holdepunkt for at sykdommen kan overføres de siste par døgn i forkant av symptomdebut.

Symptomer  
Symptomer er feber, tung pust, hoste og sår hals. I tillegg kan smaks- og luktesans forandres. Vær også obs på milde symptomer. Ingen medarbeidere skal gå på jobb med luftveissymptomer.
 
Karantene  

Se SUS sin rutine for karantene og isolering her​ 

Generell informasjon til ​deg som er pålagt karantene og isolering her (lenke FHI) 

Definisjon av nærkontater (fhi.no)

Medarbeidere som utvikler luftveissymptomer

Helsepersonell som har påvist smitte   
Isolasjon benyttes ved påvist sykdom. Leder skal informeres ved påvist sykdom.

Selvmonitorering og årvåkenhet for egne symptomer
Alle har selv ansvar for selvmonitorering. Det betyr at hver enkelt medarbeider har ansvar for følge med på eventuelle symptomer som kroppstemperatur over 37,5 grader, tungpusthet, hoste og sår hals. Har du slike symptomer, skal du ikke være på jobb.

Testing av egne medarbeidere
Det er etablert egen prøvetakingsmulighet på SUS for medarbeidere som er i arbeid.

Det er kun medarbeidere som oppfyller fastsatte kriterier som skal testes. Dersom du har symptomer skal du ikke være på jobb. Ta kontakt med lederen din på telefon om du får symptomer/er syk. Det kan da være aktuelt med testing. Dette må avtales med rådgivningstelefon.

MinGat: Oppdatert profil i MinGat

Alle medarbeidere bør ha oppdatert profil i MinGat. Dette gjelder spesielt telefonnummer. Det kan bli gitt informasjon på SMS som sendes via GAT – både i forbindelse med beredskap og i den pågående koronasituasjonen. Vi oppfordrer derfor til å legge inn mobilnummer.

Til deg som mangler mobilnummer i MinGat - slik sjekker du informasjonen din:

Logg inn i MinGat. Trykk på MinGat-knappen oppe til venstre. Velg «profil», deretter fanen «kontaktinfo», trykk på grønn knapp «endre profil», legg inn mobilnummer i feltet «privat mobil» (et nummer du kan nås på hjemmefra). Deretter trykk «lagre».