HELSENORGE

Ny teknologi kan gi bedre pustehjelp til nyfødte

Leger ved Stavanger universitetssjukehus undersøker nå om en ny bøyle som legges rundt magen på nyfødte, kan føre til at babyer som ikke puster får bedre og raskere pustehjelp.

33885874068_09fd0f8914_k.jpg

Hjertefrekvensmåleren legges rundt magen til den nyfødte umiddelbart etter fødsel. Her viser overlege Siren Rettedal (t.v.) og overlege Peder Aleksander Bjorland ved nyfødtintensivavdelingen, hvordan det gjøres.

Gjenoppliving av nyfødte er en av de vanligste behandlingene på sykehus. 6-7 prosent av alle nyfødte i Norge trenger hjelp til å puste etter fødselen. Det første minuttet etter fødsel er kritisk. Innen 60 sekunder skal det måles hjertefrekvens og startes pustehjelp hos nyfødte som ikke puster.

Umiddelbar tilbakemelding på hjertefrekvens

I en ny klinisk studie ved SUS skal det undersøkes om pustehjelpen som gis blir mer effektiv ved hjelp av en bøyle utviklet av Lærdal Medical. SUS er blant de første i verden som får tilgang til å bruke dette utstyret.

– Vi håper at den nye teknologien kan være til god hjelp for å avdekke hvilke barn som raskt trenger pustehjelp etter fødsel. I tillegg vil kontinuerlig tilbakemelding på hjertefrekvens gjøre at vi kan gi bedre pustehjelp, sier overlege og studieansvarlig Siren Irene Rettedal.

Utstyret som brukes i studien kalles NeoBeat, og er en trådløs ekg-bøyle som legges rundt magen på den nyfødte. Bøylen gir umiddelbar pålitelig tilbakemelding om hjertefrekvens hos nyfødte, få sekunder etter fødsel.

Kan redde liv

I norske sykehus i dag brukes EKG-elektroder som festes til det nyfødte barnet når barnet trenger pustehjelp. Når barna er våte kan de være vanskelige å feste, og det hender at elektrodene faller av. Da kan man miste verdifull tid.

Gjennom studien ønsker Rettedal å finne ut hvorvidt det nye utstyret faktisk bidrar til å gjøre en forskjell.

– Kommer man raskt i gang med pustehjelp kan man forhindre hjerneskader og redde liv, sier Rettedal.

I studien brukes bøylen på alle nyfødte i de første fem minutter etter fødsel, og beholdes på dersom den nyfødte har behov for pustehjelp. For å vurdere om man gir pustehjelp mer effektivt ved hjelp av bøylen skal det også logges tidspunkt for fødsel, når navlesnoren klemmes av og tidspunkt for oppstart av pustehjelp.

 

47762772641_5d448120be_k.jpg

Hjertefrekvensen vises klart og tydelig i displayet som ligger over barnets mage.

Lyst å delta i studien?

Alle som kommer til SUS for å føde får spørsmål om de vil delta i studien. Den nyfødte må være født i uke 28 eller senere.

Om studien

  • Navn på studien: «Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenoppliving».
  • ILCOR (International Liaison Committee On Resuscitation) har etterlyst bedre teknologi for raskere og pålitelig å kunne evaluere hjertefrekvens hos nyfødte etter fødsel.
  • Lærdal Medical har utviklet NeoBeat.
  • NeoBeat er godkjent for medisinsk bruk, men testes nå i en klinisk studie ved Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Østfold.
  • Foreldre må samtykke skriftlig til deltagelse, dette skjer enten på fødepoliklinikken ved rutine ultralyd uke 18-20 eller ved innkomst fødeavdelingen. Når mor kommer inn for forløsning, tildeles studie-ID.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt studieansvarlig overlege Siren Rettedal, e-post: siren.irene.rettedal@sus.no