HELSENORGE

Vernetjenesten i Helse Stavanger

Vernetjenesten er arbeidstakernes tillitsvalgte i spørsmål som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har både en rådgivnings-, tilsyns- og en varslingsfunksjon.

​Kontakt

Foretakshovedverneombud

Marius Bergeslien Malmo

marius.bergeslien.malmo@sus.no

tlf. 51 51 87 21 / 924 51 204

Vara foretakshovedverneombud

Marcus Zaremba 

marcus.zaremba@sus.no​

tlf. 51519664 / 45241268

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere skal vernetjenesten i helseforetaket bidra til at helse, miljø og sikkerhet skal være en selvsagt del av arbeidsdagen.​

​​​Foretakshovedverneombud

​​Helse Stavanger har frikjøpt et foretakshovedverneombud i 100 % stilling og et hovedverneombud i 50 % stilling. 

Foretakshovedverneombudet har det koordinerende ansvar for vernetjenesten og samordning av denne virksomheten i alle divisjonene. AML § 6-1: www.lovdata.no

Verneombudene i Helse Stavanger har ansvar for sine verneområder som er definert i de ulike divisjonene. Verneombundet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har noe å si for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde.​

Oppgavene til verneombudene er omtalt i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og i foretaket sin HMS-håndbok.

Arbeidsmiljøloven - § 6-2. Verneombodets oppgåver​

Strategi for verneombudene

Foretaket er i konstant endring og utvikling, og verneombudene må være i stand til å møte endringene som kommer. I samarbeid med de andre foretakene i Helse Vest har verneombudene derfor utarbeidet en egen strategi med klare verdier og mål. Strategien viser hvordan verneombudene ønsker å utvikle vervet, slik at de best mulig kan representere arbeidstakerne som har valgt dem.

Brosjyrer

Verneombudet ditt (pdf)

Strategi for verneombudene (pdf)

Metodebok for vernetjenesten (pdf)

Fant du det du lette etter?