Hjalmar Johansens gate 2

Bekkefaret, Stavanger

Her ligger blant annet allergisenteret, hudavdelingen, poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner og seksjon for behandlingshjelpemidler.

 

Murbygg med dør. Foto.
Inngangsparti behandlingshjelpemidler.
Murbygg med glassdør. Foto.
Inngangsparti hudavdeling og allergisenter.

Kontakt

Oppmøtested

I første etasje til høyre for Coop Prix finner du behandlingshjelpemidler. Allergisenteret og hudavdelingen er i andre og tredje etasje i "Prixbygget". 

Besøksadresse
Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger (Google maps)
 

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Praktisk informasjon

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​

Allergisenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/allergisenteretAllergisenteret
Hudavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdelingHudavdelingen
Lysbehandlingsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/lysbehandlingsavdelingenLysbehandlingsavdelingen
Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner https://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/hudavdeling/poliklinikk-for-seksuelt-overforbare-infeksjonerPoliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner
Seksjon for behandlingshjelpemidlerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/seksjon-for-behandlingshjelpemidlerSeksjon for behandlingshjelpemidler