HELSENORGE

LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger er organisert under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR ØST og LAR78. Vår felles oppgave er å yte tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR ØST (tidligere LAR27) har ansvar for LAR-behandling til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune og poliklinikk LAR78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i Helse Stavanger. Vi har til sammen ansvar for ca. 570 pasienter.

Fant du det du lette etter?