HELSENORGE

Utredningsposten for barn, K1

Ser du tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, vansker i forhold til kropp og mat eller forstyrret søvn hos barnet ditt? Å være i et tilrettelagt miljø på en sengepost for en kortere eller lengre periode kan være nyttig for noen. Vi utreder, diagnostiserer, observerer, gir råd og behandler barn i aldersgruppen 0-13 år og deres familier/foresatte. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser, psykose eller skolevegring. Vi tilbyr også øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Fant du det du lette etter?