Klinikk psykisk helsevern voksne

Vi behandler alle typer psykiske lidelser hos voksne og eldre. Psykiske lidelser rammer fra tid til annen nesten alle familier.  Vi legger vekt på å komme tidlig til med hjelpen - uansett om det er en angsttilstand, depresjon, spiseforstyrrelse, psykose eller noe annet. Psykiatrien har i dag effektive behandlingsmetoder, og hos oss vektlegger vi samtaleterapi, gruppeterapi og musikkterapi.

Les mer om Klinikk psykisk helsevern voksne

Klinikk psykisk helsevern voksne

Klinikk psykisk helsevern voksne ledes av klinikksjef Helle Schøyen.

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland

Kontrollkommisjonen fører tilsyn med at alle vedtak om tvangsinnleggelser er lovlig fattet. Kommisjonen behandler klager fra pasienter som mener de urettmessig er blitt innlagt under tvang, eller andre tvangsvedtak som er fattet mot dem med unntak av tvangsmedisineringsvedtak. Det er også mulig å klage over utskrivningsvedtak. Også pasientens nærmeste pårørende har klagerett.

Pasienten har rett til å være til stede under klagebehandlingen. Pasienten vil da være representert ved advokat betalt av det offentlige.

Hvor skal man sende klagen?

Klager håndteres ved den ulike avdelingen/ institusjonen de inneliggende pasientene tilhører. Hver enkelt avdeling/institusjon har utvalgte personer som ivaretar og formidler klagene til de ulike kontrollkommisjonene som dekker hvert sitt geografiske område.

Kontrollkommisjon 1 ledes av Per Christian Arnesen, Stavanger Tingrett, PB 159, 4001 Stavanger

Kontrollkommisjon 2 ledes av Ragnar Falck Paulsen, Pb 603, 4003 Stavanger.

Kontrollkommisjonen for Sør-Rogaland, ledes av Bjørn Enoksen Ristesund,  Stavanger Tingrett, PB 159, 4001 Stavanger

 

Gruppetilbud

Oversikt over gruppetilbud ved Klinikk psykisk helsevern voksne og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.

Kontakt

Telefon
51518000
E-post
Postadresse
Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Mer informasjon

Affektbevissthetsgruppehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/affektbevissthetsgruppeAffektbevissthetsgruppeAPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiEMPTY
Alderspsykiatrihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriEMPTY
Anoreksi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingEMPTY
Anoreksi hos voksne, døgnbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dognbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingEMPTY
Bipolar lidelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY
Bulimi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingEMPTY
Bulimi hos voksne, døgnbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dognbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingEMPTY
Depresjon hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Døgnbehandling psykiatrihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling psykiatriDDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernDøgnbehandling i psykisk helsevernEMPTY
Eksponering med responsprevensjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEMPTY
Elektrokonvulsiv terapihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTEMPTY
Enkeltfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/enkeltfamiliegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudEnkeltfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Familiefokusert behandling med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/familiefokusert-behandling-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliefokusert behandling med undervisnings- og samtaletilbudFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Fire måneders intensivt behandlingsprogramhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/fire-maneders-intensivt-behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramEMPTY
Flerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/flerfamiliegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Gruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gruppeterapi-for-emosjonell-ustabil-personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseEMPTY
Gruppeterapi overspisingslidelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gruppeterapi-overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseEMPTY
Interpersonlig terapihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/interpersonlig-terapiInterpersonlig terapiIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiEMPTY
Kognitiv terapihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapiKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi[{"Title":"Klinikk psykisk helsevern voksne ","Department":"Klinikk psykisk helsevern voksne|42365149-d5d3-43ee-9db7-1df81142b6d6","Locations":"Jan Johnsens gate 12|18509c18-afaf-4a42-bc59-49005977ac27","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern voksne ","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-voksne-","FNSPOrganizationNumber":"974703300"},{"Title":"Sola poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Sola poliklinikk|142b89a5-3cad-4108-a59b-f226279c1085","Locations":"Stemveien 40|82fe4542-14c5-4b65-942e-e76a6215775c","TitleExtension":", Sola poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=sola-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Randaberg poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Randaberg poliklinikk|c7c65cf5-0c9e-4ad1-836f-23c72ee188ca","Locations":"Torvmyrveien 4E|f7b156d5-f412-42bf-98b2-13e031da8c91","TitleExtension":", Randaberg poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=randaberg-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":"974624761"}]
Nevropsykologisk undersøkelse, voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-voksneNevropsykologisk undersøkelse, voksneNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseEMPTY
Pargruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/pargruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudPargruppe med undervisnings- og samtaletilbudPFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Personlighetsforstyrrelser voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksneEMPTY
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern[{"Title":"Sola poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Sola poliklinikk|142b89a5-3cad-4108-a59b-f226279c1085","Locations":"Stemveien 40|82fe4542-14c5-4b65-942e-e76a6215775c","TitleExtension":", Sola poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=sola-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Randaberg poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Randaberg poliklinikk|c7c65cf5-0c9e-4ad1-836f-23c72ee188ca","Locations":"Torvmyrveien 4E|f7b156d5-f412-42bf-98b2-13e031da8c91","TitleExtension":", Randaberg poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=randaberg-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":"974624761"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern voksne ","Department":"Klinikk psykisk helsevern voksne|42365149-d5d3-43ee-9db7-1df81142b6d6","Locations":"Jan Johnsens gate 12|18509c18-afaf-4a42-bc59-49005977ac27","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern voksne ","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-voksne-","FNSPOrganizationNumber":"974703300"}]
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpEMPTY
Psykodynamisk terapihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi[{"Title":"Randaberg poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Randaberg poliklinikk|c7c65cf5-0c9e-4ad1-836f-23c72ee188ca","Locations":"Torvmyrveien 4E|f7b156d5-f412-42bf-98b2-13e031da8c91","TitleExtension":", Randaberg poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=randaberg-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":"974624761"},{"Title":"Sola poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Sola poliklinikk|142b89a5-3cad-4108-a59b-f226279c1085","Locations":"Stemveien 40|82fe4542-14c5-4b65-942e-e76a6215775c","TitleExtension":", Sola poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=sola-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern voksne ","Department":"Klinikk psykisk helsevern voksne|42365149-d5d3-43ee-9db7-1df81142b6d6","Locations":"Jan Johnsens gate 12|18509c18-afaf-4a42-bc59-49005977ac27","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern voksne ","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-voksne-","FNSPOrganizationNumber":"974703300"}]
Psykoedukasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon[{"Title":"Randaberg poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Randaberg poliklinikk|c7c65cf5-0c9e-4ad1-836f-23c72ee188ca","Locations":"Torvmyrveien 4E|f7b156d5-f412-42bf-98b2-13e031da8c91","TitleExtension":", Randaberg poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=randaberg-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":"974624761"},{"Title":"Sola poliklinikk, Sola DPS ","Department":"Sola poliklinikk|142b89a5-3cad-4108-a59b-f226279c1085","Locations":"Stemveien 40|82fe4542-14c5-4b65-942e-e76a6215775c","TitleExtension":", Sola poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=sola-poliklinikk-sola-dps-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern voksne","Department":"Klinikk psykisk helsevern voksne|42365149-d5d3-43ee-9db7-1df81142b6d6","Locations":"Jan Johnsens gate 12|18509c18-afaf-4a42-bc59-49005977ac27","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern voksne ","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-voksne","FNSPOrganizationNumber":"974703300"}]
Psykoedukasjon for mødre med spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukasjon-for-modre-med-spiseforstyrrelserPsykoedukasjon for mødre med spiseforstyrrelserPPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiEMPTY
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse, voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-voksnePsykologisk behandling ved bipolar lidelse, voksnePBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingEMPTY
Psykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoterapi-i-gruppe-spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserEMPTY
Spiseforstyrrelser hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksneSpiseforstyrrelser hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingEMPTY
Tvangslidelser hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneEMPTY

Arrangementer

 • Torsdag 13.09.
  Medforskerskole trinn 1-4 i 2018/2019

  Stavanger Universitetssjukehus inviterer til Medforskerskole høsten 2018 og våren 2019.

 • Torsdag 25.04.
  Vårguru 2019: Rumination-focused CBT

  Vårguru 2019 har invitert psykolog og professor Ed Watkins fra Exeter Universitet i Storbritannia og han kommer til Stavanger Universitetssjukehus 25. april for å snakke om "Rumination-focused CBT".

 • Tirsdag 14.05.
  SCID-1 kurs

  Kurset inngår i obligatorisk opplæringspakke for nyansatte psykologer og leger i spesialisering ved klinikker for psykisk helse i Stavanger Universitetssjukehus, men er også åpent for andre ved ledig kapasitet.

 • PANSS-kurs (Positive and Negative Syndrom Scale)

  Som en del av vår faste opplæring i utredning og diagnostikk, arrangerer klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus et halvdagskurs i PANSS (Positive and Negative Syndrom Scale). Kurset arrangeres 1 gang årlig i høstsemesteret.

 • WAIS-IV kurs for psykologer

  Stavanger Universitetssjukehus arrangerer regelmessig kurs i WAIS-IV for psykologer. Kurset går over to dager hvor det er meningen at man jobber med stoffet mellom kursdagene.

 • Innføringskurs i miljøterapi

  3 dagers kurs som gir en innføring i miljøterapi og viktige miljøterapeutiske faktorer. Kurset arrangeres 2 ganger årlig, i januar/februar og august/september.

Avdeling affektiv og psykosehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-affektiv-og-psykoseAvdeling affektiv og psykose
Avdeling akutt og intensiv psykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-akutt-og-intensiv-psykiatriAvdeling akutt og intensiv psykiatri
Avdeling alderspsykiatrihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-alderspsykiatriAvdeling alderspsykiatri
Avdeling sikkerhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhetAvdeling sikkerhet
Dalane DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/dalane-dpsDalane DPS
Ryfylke DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/ryfylke-dpsRyfylke DPS
Sandnes DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sandnes-dpsSandnes DPS
Sola DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/sola-dpsSola DPS
Stavanger DPShttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dpsStavanger DPS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.