AMK

Alle henvendelser fra nødnummeret 113 blir besvart av AMK. AMK er døgnbemannet med sykepleier og koordinator, som samarbeider om å løse henvendelsene. AMK Stavanger er regional AMK i Helse Vest.
Les mer om AMK

AMK

AMK ivaretar:

Mottak av henvendelser fra publikum ved akutt sykdom og hendelser over medisinsk nødtelefon 113
Beslutning om hastegrad og respons i forhold til hendelse, omfang og lokalisasjon
Rådgivning og eventuell instruksjon til innringer
Varsling av lokal helsetjeneste (legevaktslege, lv sentral, andre lokale ressurser)
Varsling og koordinering av ambulanse, eventuell luftambulanse
Varsling av politi og/eller brann
Samhandling med andre AMK, LV-sentraler, politi, brann, HRS
Overvåking av aksjoner
Mottak av rekvirering og koordinering av ambulanseoppdrag
Mottak av henvendelse om øyeblikkelig hjelp innleggelse
Funksjon som LV-sentral
Funksjon som knutepunkt for intern varsling i akutte situasjoner i sykehuset

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord sykehuset: 51 51 80 00 | Adm.nummer AMK : 51 81 53 00 | Fax nummer: 51 51 99 01
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Fant du det du lette etter?