AMK

AMK mottar alle henvendelser fra nødnummeret 113 og bemannes av koordinator med ambulanseutdannelse og sykepleier som tar i mot alle medisinske henvendelser. Stavanger AMK har den regionale funksjonen for hele Helse Vest.

Les mer om AMK

AMK

Hva skjer når du ringer 113?

Noen har vært utsatt for en akutt livstruende sykdom/ulykke. Du er første person til stedet, og ringer 113. På andre siden av telefonrøret hører du stemmen til vår sykepleier som sier:

– Medisinsk nødtelefon.

(Sykepleier vil nå gå gjennom startkortet sammen med deg)

–  Hvor er pasient/ulykken?

Du oppgir adressen/stedet hvor hendelsen/ulykken er.

–  Hva er ditt telefonnummer?

Du oppgir telefonnummer (dette er viktig hvis samtale skulle brytes eller du skal ringes tilbake).

–  Hva er problemet? Hva har skjedd? Er pasient våken? Puster pasient normalt?

Du forteller kort om hva som er problemet.

Deretter vil sykepleier stille spørsmål ut fra Norsk indeks for medisinsk nødhjelp for å beslutte hastegrad og respons i forhold til hendelse. Koordinator vil samtidig sende ut ressurs (lege/ambulanse/luftambulanse/båtambulanse) etter behov. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et verktøy som sykepleier bruker for å gi riktig råd og veiledning under samtalen. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er brukt av alle AMK-sentraler i Norge.

AMK ivaretar:

Mottak av henvendelser fra publikum ved akutt sykdom og hendelser over medisinsk nødtelefon 113
Beslutning om hastegrad og respons i forhold til hendelse, omfang og lokalisasjon
Rådgivning og eventuell instruksjon til innringer
Varsling av lokal helsetjeneste (legevaktslege, lv sentral, andre lokale ressurser)
Varsling og koordinering av ambulanse, eventuell luftambulanse
Varsling av politi og/eller brann
Samhandling med andre AMK, LV-sentraler, politi, brann, HRS
Overvåking av aksjoner
Mottak av rekvirering og koordinering av ambulanseoppdrag
Mottak av henvendelse om øyeblikkelig hjelp innleggelse
Funksjon som LV-sentral
Funksjon som knutepunkt for intern varsling i akutte situasjoner i sykehuset

Kontakt

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.