Forsker som ser på skjerm

Forskning i Helse Stavanger

Forskningen skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssjukehus.

​Medisinsk og helsefaglig forskning er et satsingsområde for Stavanger universitetssjukehus. Vi har høy forskningsaktivitet og mange medarbeidere med doktorgrad. Omtrent 100 årsverk ved sykehuset går hvert år med til å drive med forskning. Forskningen er organisert i 15 forskergrupper, og det publiseres årlig over 200 artikler fra forfattere ved sykehuset. Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger er våre viktigste akademiske samarbeidspartnere. Vi har også samarbeid med andre forskningsmiljø, både lokalt og nasjonalt, samt et utstrakt internasjonalt samarbeid.

 • Forskningsbiobanker

  En del forskningsprosjekter forutsetter at pasienter avgir biologisk materiale som skal lagres for senere analyser. Dette materialet utgjør en forskningsbiobank. Her får du mer informasjon om dine rettigheter og forskernes forpliktelser.

 • Forskningsgrupper

  Stavanger universitetssjukehus har forskningsgrupper innenfor ulike fagområder. Alle forskningsgrupper har en leder.

 • Forskningsstrategien

  Forskningen ved SUS skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssykehus. Forskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå.

 • Forskningsstøtte

  Her finner du forskningsstøtte til deg som forsker ved Helse Stavanger.

NYHETER

 • 01.02.2019
  Skal forske på bakterie som sprer antibiotikaresistens

  Klebsiella er en av de sentrale bakteriene i den globale spredningen av antibiotikaresistens. Nå skal forskere ved Stavanger universitetssjukehus finne ut mer om bakterien for å hindre alvorlige infeksjoner i framtiden.

 • 25.01.2019
  Storsatsing på prostatakreft

  Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn og flest totalt i Norden. Nå skal Stavanger universitetssjukehus (SUS) bidra til mer presis diagnostisering og bedre behandling gjennom et nordisk forskningssamarbeid.

 • 23.11.2018
  Disputas: Gjenoppliving av nyfødte

  Jørgen Erland Linde disputerer fredag 23. november 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Normal heart rate transition after birth and heart rate responses and newborn outcome after resuscitation.»

 • 12.11.2018
  Kontrastfylt møte med nytt liv

  En fødsel er en tid for glede over det nye livet. Men når barnet blir født for tidlig på grunn av svangerskapsforgiftning, er opplevelsen fylt av kontraster.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.