Forsker som ser på skjerm

Forskning i Helse Stavanger

Forskningen skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssjukehus.

​Medisinsk og helsefaglig forskning er et satsingsområde for Stavanger universitetssjukehus. Vi har høy forskningsaktivitet, mange medarbeidere har doktorgrad og over 30 medarbeidere er professorer. Rundt 300 medarbeider ved sykehuset er involvert i forskning. Forskningen er organisert i flere forskningsgrupper, og det publiseres årlig over 280 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger er våre viktigste akademiske samarbeidspartnere. Vi har også samarbeid med andre forskningsmiljø, både lokalt og nasjonalt - i tillegg til et utstrakt internasjonalt samarbeid.

 • Forskningsbiobanker

  En del forskningsprosjekter forutsetter at pasienter avgir biologisk materiale som skal lagres for senere analyser. Dette materialet utgjør en forskningsbiobank. Her får du mer informasjon om dine rettigheter og forskernes forpliktelser.

 • Forskningsgrupper

  Stavanger universitetssjukehus har forskningsgrupper innenfor ulike fagområder. Alle forskningsgrupper har en leder.

 • Forskningsstrategien

  Forskningen ved SUS skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssykehus. Forskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå.

 • Forskningsstøtte

  Her finner du forskningsstøtte til deg som forsker ved Helse Stavanger.

NYHETER

Fant du det du lette etter?