Forsker som ser på skjerm

Forskning i Helse Stavanger

Forskning er en av de fire definerte oppgavene som sykehuset skal levere, og medisinsk og helsefaglig forskning et dedikert satsingsområde for SUS.

Forskningsbiobanker Statistisk veiledning Partnerskap for forskning Stavanger Helseforskning Medisinsk bibliotek

NYHETER

  • 07.06.2017
    Disputas: Hofteproteser som «byggesett»

    Cathrine Harstad Enoksen disputerer torsdag 8. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Deformation and initial stability in hip arthroplasty. Effect of neck geometry and fixation – an experimental cadaver study."

  • 05.04.2017
    Forskning: USA-samarbeid skal bedre senfølger hos brystkreftoverlevende

    Pasienter som har fått behandling for brystkreft, sliter ofte med kronisk tretthet etterpå. Men et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Emory University i Atlanta, USA, kan finne en løsning for disse pasientene.

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport