Forsker som ser på skjerm

Forskning i Helse Stavanger

Forskningen skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssjukehus.

​Medisinsk og helsefaglig forskning er et satsingsområde for Stavanger universitetssjukehus. Vi har høy forskningsaktivitet, mange medarbeidere har doktorgrad og over 30 medarbeidere er professorer. Rundt 300 medarbeider ved sykehuset er involvert i forskning. Forskningen er organisert i flere forskningsgrupper, og det publiseres årlig over 280 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger er våre viktigste akademiske samarbeidspartnere. Vi har også samarbeid med andre forskningsmiljø, både lokalt og nasjonalt - i tillegg til et utstrakt internasjonalt samarbeid.

Doktorgrader

Se flere doktorgrader
Fant du det du lette etter?