HELSENORGE

Aktuelle styresaker

2011

Styresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2011/Styresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdfpdf70970

 

2012

Styresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2012/Styresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdfStyresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdfpdf111183
Styresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2012/Styresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdfStyresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdfpdf179084

2013

Styresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2013/Styresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdfStyresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdfpdf3964428

2014

Styresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfpdf157475
Styresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfpdf100433
Styresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdfStyresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdfpdf1641356

2015

Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfpdf381218
Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfpdf100662
Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfpdf100840

2016

Styresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdfpdf168825
Styresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdfpdf154676
Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfStyresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfpdf108248

2017

Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfStyresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfpdf593042
Styresak 23-17 Status SUS 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 23-17 Status SUS 2023.pdfStyresak 23-17 Status SUS 2023.pdfpdf156994
Styresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdfStyresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdfpdf290283
Styresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdfStyresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdfpdf225390
Styresak 38-17 A - Status SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 38-17 A - Status SUS2023.pdfStyresak 38-17 A - Status SUS2023.pdfpdf157348
Styresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdfStyresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdfpdf150360
Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfStyresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfpdf256403
Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfStyresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfpdf179987
Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfStyresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfpdf194698
Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfStyresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfpdf177168
Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfStyresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfpdf172436
Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfStyresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfpdf194947
Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfpdf171534
Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfpdf161569
Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfpdf83069
Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfpdf173493
Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfStyresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfpdf743901

2018

Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2018/Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfStyresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfpdf406430
Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2018/Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfStyresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfpdf3238386

 

2019

Sak 89-19 SUS2023 Kvartalsrapport 3 kvartal 2019.pdf Sak 89-19 vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019.pdf

Sak 90-19 Forprosjektrapport BT1 fullføring av bygg E.pdf

Sak 90-19 vedlegg 1 - Forprosjektrapport BT1, utvidelse av Bygg E oppdatert.pdf

Sak 90-19 Vedlegg 2 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU-FBE) versjon 1.0_.pdf Sak 90-19 Vedlegg 3 - HFP 2017 versjon 2.0_.pdf Sak 90-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport Arealplan Våland 2023 - Basert på BT 1 fullført E-bygg.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan 01.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan 02.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan 02 studie samlet MR.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan 03.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan 04.pdf Sak 90-19 Vedlegg 5 - Plan U1.pdf Sak 90-19 Vedlegg 6 - Kalkyle - utv bygg E - alt_1.pdf Sak 90-19 Vedlegg 7 - kalkyle - utv bygg E - innredet-alt_2.pdf

Sak 90-19 Vedlegg 8 - Utvidelse av bygg E_20101014 planen.pdf

Sak 65-19 SUS2023 Kvartalsrapport.pdf Sak 65-19 vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 2K 2019.pdf

Sak 65-19 vedlegg 2 - Hovedplan.pdf

Sak 65-19 Vedlegg 3 - Entrepriseplan.pdf

Sak 65-19 vedlegg 4 - Bemanningshistogram.pdf

Sak 66-19 Mulige opsjoner i BT1 - Planlegging av BT2, del 1 - Våland og kommuneplan.pdf Styresak 48-19 Universitetsarealer i SUS2023.pdf

Styresak 49-19 Opsjoner BT1 og BT2 del 1 forsert - Våland og kommuneplan.pdf Styresak 07-19 Sprenging av hele tomten (til BT1 og BT2) til bygg E, Behandlingsbygget.pdf

2020

Sak 07-20 Kvartalsrapport SUS2023

Sak 07-20 Vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 4K 2019 (002)

Sak 13-20 Forenklet kvalitetssikring utvidelse av E-bygget

Sak 13-20 vedlegg 1 - KSK, Deloitte notat

Sak 36-20 Kvartalsrapport og prognoseoppdatering 1 kvartal 2020

Sak 36-20 Vedlegg 1 - SUS2023 Kvartalsrapport 1K 2020

Sak 41-20 SUS2023 OU Kvartalsrapport

Sak 41-20 - vedlegg 1 - Kvartalsrapport SUS2023 OU

Sak 58-20 Kvartalsrapport Byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus

Sak 58-20 - Vedlegg 1 - Kvartalsrapport Byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus

​2​​021


20​22

​​

Fant du det du lette etter?