HELSENORGE

Nyansatt på SUS

Velkommen til oss!

​Før du begynner å jobbe hos oss må du:

Her finner du viktig informasjon du trenger som ny medarbeider hos oss:

Lønn

Etter du har begynt i stillingen skal du bruke «Min GAT» for å registrere ditt kontonummer. Her skal du også oppdatere personlige opplysninger.

Ansiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjonFastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevern


LIS lønnsberegning

Gjeldende minstelønnssatser i Helse Stavanger 

Studentavlønning informasjon

Studentavlønning med.stud. u/lisens

Studentavlønning sykepleier, vernepleier og paramedic (pdf)

Pensjonist og jobb

Hvis du er pensjonist, så kan du kan jobbe så mye du vil, samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen din og spare resten til senere. Dette kan du lese mer om på NAV sine sider.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister, som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Det kan du lese mer om her.

Utenlandske arbeidstakere

Skandinaviske borgere som skal arbeide i Norge må:

 • Melde flytting til Folkeregisteret
 • Kopi av pass
 • Levere A1-skjema*

Trenger ikke å levere registreringsbevis, oppholdstillatelse eller bestått B2-test.

Nordiske borgere (utenfor Skandinavia) må:

 • Melde flytting til Folkeregisteret
 • Levere bestått B2-test (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • Kopi av pass 
 • A1-skjema*

EU/EØS – borgere må levere:

 • Registreringsbevis (ved arbeid lengre enn 3mnd.)
 • Kopi av pass
 • Bestått B2 test (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • A1-skjema*

Arbeidsinnvandrere (Borgere fra land utenfor EU/EØS) må levere:

 • Oppholdstillatelse – kan ikke ansettes for lengre enn gyldig oppholdstillatelse
 • Kopi av pass 
 • Bestått B2 test (ved ansettelse i pasientrettet stilling) 
 • A1-skjema*


*A1 skjema (medlemskap i folketrygden) Dette skjemaet skal den ansatte (gjelder ikke studenter) ha med fra trygdekontoret i sitt hjemland eller via Nav sine sider (lenke). Dette må leveres før oppstart i stilling. Dersom de ikke er medlem av folketrygden i eget hjemland må de gi skriftlig tilbakemelding om dette til lønn. 

Skattekort og D-nummer fås hos Skatt Vest.

Se www.udi.no for mer informasjon.

Forsikring

Personalforsikringer

Arbeidstakere som slutter kan inngå avtale om forsettelsesforsikring på gruppelivsforsikring.
Fortsettelsesforsikring for gruppeliv (skjema)

Retningslinjer

Bierverv: Retningslinjer for praktisering av regelverkArbeidsreglementFagforeninger: Arbeidstakere som er organiserte i fagforeningerTre fjerdedels stilling natt: NyansatteForskning: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater

Vernetjenesten

Dokumenter, prosedyrer og rutiner

EQS (extend quality system) er Helse Stavanger HF sitt dokumentstyringssystem som inneholder styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner, retningslinjer, manualer og sjekklister med mer.  

Utarbeidede og godkjente pasientforløp, i tillegg til kvinneklinikkens administrative og medisinskfaglige prosedyrer, er opprettet i EQS, men også gjort fritt tilgjengelig for publikum.
 
Helse Vest IKT

Velferdsordninger

SUSBIL

Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller cirka 3200 medlemmer.

Les mer om SUSBIL på egen side

Turstøvelen

Vi er en turgruppe for alle medarbeidere med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte - i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde deg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

Fravær

Fravær: Egenmeldt fraværOmsorgspengerSykefraværsoppfølgingSykepenger: Ansatte med oppnådd maksdato for sykepenger

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten i Helse Stavanger er en godkjent bedriftshelsetjeneste som holder til i Internatbygget på SUS. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha sunne og trygge arbeidsplasser. I teamet vårt er det bedriftslege, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeuter og bedriftssykepleiere.

Kompetanseheving

Samleside med informasjon om utdanning og kompetanseutvikling Kompetanseportalen LæringsportalenHvordan bruke læringsportalen hjemmefraForskning

Du finner gjeldende reglement og retningslinjer på våre intranettsider. Sykehusets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og du som arbeidstaker plikter å holde deg orientert via dette.

Region Stavanger

I følge FNs levekårsundersøkelse er Norge verdens beste land å bo i. Når Stavanger-regionen flere ganger er blitt kåret til Norges beste region, betyr vel det at vi befinner oss i verdens beste region? 

En landlig storbyregion

Vi som bor her har stor glede av storbyens mangfoldige tilbud, samtidig har området sluppet unna de fleste av storbyens utfordringer. Her er det korte avstander, og selv innenfor storbykjernen kan du velge å bo enten landlig og fritt eller urbant og sentralt. Regionen har et fargerikt kulturliv og kan by på en rekke unike opplevelser enten du er interessert i historiske monumenter, spennende museer eller nyskapende arkitektur. Stavangerregionen kan også tilby et mangfold av matopplevelser. Godt klima og et aktivt fagmiljø har gjort Stavangerregionen til en av landets fremste matregioner. Her kan du også oppleve Nordens største matfestival Gladmat.

Ski, surfing, tur, fjorder og fjell

Både Sirdal og Suldal har flere skitrekk og flotte vinterterreng å by på. Våren og sommeren i Stavanger-regionen er solrike og som skapt for utendørsaktiviteter. Det er bra, for naturen i og omkring Stavanger-regionen byr på et aktivt friluftsliv. Det er kort vei til fjell, jaktområder og skimuligheter. Og alt er innen rekkevidde enten man ønsker å oppleve vakre fjorder, majestetiske fjell eller det åpne hav. En tur til Lysefjorden er obligatorisk når man er i Stavangerregionen. Her kan du oppleve de berømte fjelltoppene Preikestolen og Kjerag.

Kort vei til Europa

Med 50 daglige ankomster til Stavanger Lufthavn Sola, er Stavanger-regionen lett å nå. De mest sentrale europeiske storbyer kan nåes innen 2-3 timer. Regionen har også generelt god infrastruktur.

Bolig

De aller fleste som flytter til Stavanger-regionen, kommer hit fordi de fått seg en jobb. Det neste steget er naturlig nok å skaffe seg en bolig.

Skal du bo her lenge? Da kan det være lurt å sjekke enten leiemarkedet på Finn.no, eller boliger som er til salgs, også via Finn.no. Det kan være lurt å sette seg litt inn i hvordan boligsituasjonen er i de enkelte kommunene.

Helse Stavanger har 58 boenheter til leie for alle ansatte. Leilighetene ligger like ved sykehuset og kan leies for kortere eller lengre tid. Vi har både møblerte og umøblerte leiligheter.

Les mer om ansattboliger

Fritid

Dersom du flytter til Stavanger-regionen, vil du oppleve en region med et flust av fritidstilbud. Alt fra organiserte idrettslag innen fotball og friidrett til friluftstilbud innen ekstremsport og hundeklubber. Det beste er å bruke søkemotorene til å finne akkurat dine interesser.

Mer informasjon om Stavanger-regionen

Region Stavanger

Welcome to Stavanger  (bok på engelsk laget av Stavanger kommune)

 

 Fant du det du lette etter?