HELSENORGE

Retningslinjer og skjema

Her finner du informasjon, reglement og retningslinjer som kan være nyttig for deg som jobber ved Stavanger universitetssjukehus.

Ansiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjon besluttethttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Ansiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjon besluttet.pdfAnsiennitetsregler og informasjon om innlevering av dokumentasjon besluttet
Arbeidsreglementhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Arbeidsreglement ved Helse Stavanger HF.pdfArbeidsreglement
Bierverv: Retningslinjer for praktisering av regelverkhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfBierverv: Retningslinjer for praktisering av regelverk
Fagforeninger: Arbeidstakere som er organiserte i fagforeningerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Arbeidstakere som er organiserte i fagforeninger.pdfFagforeninger: Arbeidstakere som er organiserte i fagforeninger
Fastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer for fastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevern.pdfFastsetting av lønn for ferievikar og ekstravakter ved klinikkene for psykisk helsevern
Forskning: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultaterhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retningslinjer immaterielle rettigheter.pdfForskning: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater
Fortsettelsesforsikring for gruppelivhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon om retten til å kunne tegne fortsettelsesforsikring for gruppeliv.pdfFortsettelsesforsikring for gruppeliv
Framdriftsplan (individuell utdanningsplan)https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Framdriftsplan (individuell utdanningsplan).pdfFramdriftsplan (individuell utdanningsplan)
Fravær: Egenmeldt fraværhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Egenmeldt fravær.pdfFravær: Egenmeldt fravær
GJELDENDE MINSTELØNNSSATSER I HELSE STAVANGER HF 2021-2022https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/GJELDENDE MINSTELØNNSSATSER I HELSE STAVANGER HF 2021-2022.pdfGJELDENDE MINSTELØNNSSATSER I HELSE STAVANGER HF 2021-2022
Helseskjema ved ansettelse og gjeninntreden i stilling, bilag til tilbudsbrevhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Bilag til tilbudsbrev.pdfHelseskjema ved ansettelse og gjeninntreden i stilling, bilag til tilbudsbrev
Kategoriberegning for legerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Kategoriberegning for leger.pdfKategoriberegning for leger
LIS lønnsberegninghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/LIS_lonnsberegning_-_rutine.docxLIS lønnsberegning
LIS_lonnsberegning_-_rutinehttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/LIS_lonnsberegning_-_rutine.pdfLIS_lonnsberegning_-_rutine
Likestillingsredegjorelse for Helse Stavanger HF 2022https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Likestillingsredegjorelse for Helse Stavanger HF 2022.pdfLikestillingsredegjorelse for Helse Stavanger HF 2022
MASTER - Lønnsrammer 2022-2023https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/MASTER - Lønnsrammer 2022-2023.pdfMASTER - Lønnsrammer 2022-2023
Omsorgspengerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Retten til omsorgspenger.pdfOmsorgspenger
Pensjonist SUS program 2021https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Pensjonist SUS program 2021.pdfPensjonist SUS program 2021
Pensjonistlønnhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Pensjonistlønn.pdfPensjonistlønn
Personalforsikringerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Personalforsikringer.pdfPersonalforsikringer
Retningslinjer for fastsetting av lønn, klinikkene for psykisk helsevernhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/lønnekstravakter 24102022.docRetningslinjer for fastsetting av lønn, klinikkene for psykisk helsevern
Rutine - LIS lønnsberegninghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Rutine - LIS lønnsberegning.docxRutine - LIS lønnsberegning
Rutine - LIS lønnsberegninghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Rutine - LIS lønnsberegning.pdfRutine - LIS lønnsberegning
Rutine - LIS lønnsberegning oppdatert 15.11.21https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Rutine - LIS lønnsberegning oppdatert 15.11.21.pdfRutine - LIS lønnsberegning oppdatert 15.11.21
Rutine - LIS lønnsberegning oppdatert februar 2023https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Rutine - LIS lønnsberegning oppdatert februar 2023.pdfRutine - LIS lønnsberegning oppdatert februar 2023
STUDENTAVLØNNING Med.stud.https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/STUDENTAVLØNNING Med.stud..pdfSTUDENTAVLØNNING Med.stud.
Studentavlønninghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Studentavlønning - informasjon.pdfStudentavlønning
Sykefraværsoppfølginghttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging.pdfSykefraværsoppfølging
Sykepenger: Ansatte med oppnått maksdato for sykepengerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon til ansatte med oppnådd maksdato for sykepenger.pdfSykepenger: Ansatte med oppnått maksdato for sykepenger
Tjenestebevis: Søknadhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Skjema tjenestebevis.pdfTjenestebevis: Søknad
Tjenestebolig: Søknadhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Søknad om tjenestebolig.pdfTjenestebolig: Søknad
Tre fjerdedels stilling natt: Nyansattehttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Informasjon til nyansatte som skal jobbe tre fjerdedels stilling natt.pdfTre fjerdedels stilling natt: Nyansatte
Utenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenkerhttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/Utenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenker.pdfUtenlandske medarbeidere - viktig informasjon og lenker
Velkommen som nyansatt på SUS - brosjyrehttps://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/VelkommenNyansattSUS.pdfVelkommen som nyansatt på SUS - brosjyre
lønnekstravakter 24102022https://helse-stavanger.no/Documents/Nyansatt og medarbeider/lønnekstravakter 24102022.pdflønnekstravakter 24102022


 

Mer informasjon

AnsiennitetsreglerBiervervFagforening, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Lønn, personalpolitikk, permisjon, ferie o.l (personalportalen)MinGat - arbeidstid, plan, lønnslipp og fravær Pensjon og forsikringSykdomVernetjenesten

Øvrige reglementer og retningslinjer som gjelder i Helse Stavanger HF på tiltredelsestidspunktet vil du finne på våre intranettsider. 

Helseforetakets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og arbeidstaker plikter å holde seg orientert via dette.​

 

Kontakt

Personalsjef Gunn Hilde Naaden Hirsch
Telefon: 51 51 80 84

 


 


  

Fant du det du lette etter?