Om oss

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF

Vi er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har 7500 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 360 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Om helseforetaket

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Nøkkeltall

Over 7500 ansatte
Rundt 130 yrkesgrupper
Mer enn 160 medarbeidere med doktorgrad (2016)
Budsjett på 6,8 milliarder kroner i 2016

Befolkningstall:

Oversikt over kommuner som hører til Helse Stavanger sitt foretaksområde. Oversikten viser også folketall pr 1. januar 2016 (kilde: Statistisk sentralbyrå)

Eigersund, 14 942
Sandnes, 73 820
Stavanger, 132 644
Sokndal, 3 313
Lund, 3 243
Bjerkreim, 2 825
Hå, 18 591
Klepp, 18 970
Time, 18 572
Gjesdal, 11 853
Sola, 26 096
Randaberg, 10 737
Forsand, 1 238
Strand, 12 464
Hjelmeland, 2 737
Finnøy, 3 221
Rennesøy, 4 856
Kvitsøy, 524

Mål og strategier

Stavanger universitetssjukehus har utviklet en egen strategiplan for perioden frem mot 2020. Vi står overfor et utfordringsbilde i endring som blant annet inkluderer demografi, sykdomsbilde og teknologisk utvikling.

I tråd med dette utfordringsbildet, og strategiplan Helse 2020, har Helse Stavanger utarbeidet og beskrevet tiltak som må iverksettes, for å kunne møte utfordringene og fortsatt gi befolkningen en trygg og kvalitativ spesialisthelsetjeneste i regionen.

Tiltakene skal sees i sammenheng med de overordnede målsetningene som ligger til grunn for vårt arbeid:

Trygge og nære sykehustjenester
Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk
En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon

Strategidokumenter

Klimaregnskap for Helse Stavanger HF (2011 - 2013)Miljømål og miljøpolitikk for Helse Stavanger HF (2016-2020)Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013 - 2017Styringsdokument fra Helse Vest 2010Helse 2020 - Strategi for helseregionenHelse 2020 - Visjon for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet

Jobb og utdanning


Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet.


Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004.

Hovedrevisjonen ble gjennomført i perioden august/september. Det ble gjennomført 37 revisjoner uten at det ble påvist noen avvik fra standarden.

Kontaktinformasjon

Birte Helland
Miljø- og sikkerhetsrådgiver
Send e-post

ISO 14001- Miljørapport 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/ISO 14001- Miljørapport 2014.pdfISO 14001- Miljørapport 2014.pdf
ISO 14001- Miljørapport 2015_3.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/ISO 14001- Miljørapport 2015_3.pdfISO 14001- Miljørapport 2015_3.pdf
ISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/ISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdfISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdf
Ledelsensgjennomgåelse 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Ledelsensgjennomgåelse 2015.pdfLedelsensgjennomgåelse 2015.pdf
Miljoemaal20162020.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Miljoemaal20162020.pdfMiljoemaal20162020.pdf
Møtereferat fra Ledelsens gjennomgang 01.06.2015 (Miljø).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Møtereferat fra Ledelsens gjennomgang 01.06.2015 (Miljø).pdfMøtereferat fra Ledelsens gjennomgang 01.06.2015 (Miljø).pdf
Plakat_Miljoemaal.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Plakat_Miljoemaal.pdfPlakat_Miljoemaal.pdf
Strategidokument - Klimaregnskap for Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Strategidokument - Klimaregnskap for Helse Stavanger HF.pdfStrategidokument - Klimaregnskap for Helse Stavanger HF.pdf