Om oss

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF

Vi er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7600 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 365 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Om helseforetaket

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Nøkkeltall 2017

  • over 7670 medarbeidere
  • rundt 130 yrkesgrupper
  • mer enn 2000 utdanningsløp i året
  • mer enn 160 medarbeidere med doktorgrad (2016)
  • budsjett på 6,88 milliarder kroner i 2017
  • befolkningstall 01.01.2017: 363 091
  • cirka 830 leger og 2300 sykepleiere

Innbyggertall per kommune: 1. januar 2017:
Bjerkreim: 2848
Eigersund: 15 002
Finnøy: 3264
Forsand: 1250
Gjesdal: 12 091
Hjelmeland: 2743
Hå: 18 832
Klepp: 19 264
Kvitsøy: 528
Lund: 3252
Randaberg: 10 833
Rennesøy: 4 985
Sandnes: 76 322
Sokndal: 3 312
Sola: 26 649
Stavanger: 132 748
Strand: 12 594
Time: 18 828

Mål og strategier

Stavanger universitetssjukehus har utviklet en egen strategiplan for perioden fram mot 2020. Vi står overfor et utfordringsbilde i endring som blant annet inkluderer demografi, sykdomsbilde og teknologisk utvikling.

I tråd med dette utfordringsbildet, og strategiplan Helse 2020, har Helse Stavanger utarbeidet og beskrevet tiltak som må iverksettes, for å kunne møte utfordringene og fortsatt gi befolkningen en trygg og kvalitativ spesialisthelsetjeneste i regionen.

Tiltakene skal sees i sammenheng med de overordnede målsetningene som ligger til grunn for vårt arbeid:

  • trygge og nære sykehustjenester
  • helhetlig behandling og effektiv ressursbruk
  • en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon

Strategidokumenter

Klimaregnskap for Helse Stavanger HF (2011 - 2013)Miljømål og miljøpolitikk for Helse Stavanger HF (2016-2020)Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013 - 2017Styringsdokument fra Helse Vest 2010Helse 2020 - Strategi for helseregionenHelse 2020 - Visjon for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet

Jobb og utdanning


Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet.


Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004.

Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2014.

I ettertid har vi hatt periodiske revisjoner - og i 2017 skal vi revideres etter ny ISO 14001:2015-standard.

Kontaktinformasjon

Birte Helland
Miljø- og sikkerhetsrådgiver
Send e-post

ISO 14001- Miljørapport 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/ISO 14001- Miljørapport 2016.pdfISO 14001- Miljørapport 2016.pdf
ISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/ISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdfISO 14001-sertifikat Helse Stavanger 2016.pdf
Klimaregnskap for SUS 2014 - 2017 (BH).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Klimaregnskap for SUS 2014 - 2017 (BH).pdfKlimaregnskap for SUS 2014 - 2017 (BH).pdf
Ledelsens gjennomgang 2017 - Ytre miljø - referat.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Ledelsens gjennomgang 2017 - Ytre miljø - referat.pdfLedelsens gjennomgang 2017 - Ytre miljø - referat.pdf
Miljømål 2016-2020.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Miljømål 2016-2020.pdfMiljømål 2016-2020.pdf
Vesentlige miljøaspekter.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/Gront-sykehus/Vesentlige miljøaspekter.pdfVesentlige miljøaspekter.pdf


 


 


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.