HELSENORGE
"Den gode dagen" for personer med demens

Linda Buettners praksispris

SESAM vil bidra til "den gode dagen" for personer med demens.

Hvert år deler SESAM ut premier for gode tiltak for personer med demens.

Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur, både internasjonalt og her i vår region, for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til "Den gode dagen" for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt - gode tiltak for personer med demens som gjerne også har nyhetens interesse.

Det deles ut to premier hvert år. Premiene blir delt ut på SESAM-konferansen.

Praksisprisen er på kr. 10 000. Vinneren blir bestemt av fagpersoner på SESAM samt ressurspersoner i WiseAge.

I tillegg blir det delt ut en publikumsprisen på kr. 5 000 som blir bestemt frem av publikum under SESAM-konferansen.

Hvordan sende inn ditt bidrag

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand, helwig@sus.no

Momenter som skal være med:

  • Kort beskrivelse av virksomheten som søker
  • Tittel på bidraget/aktiviteten
  • Beskriv aktiviteten
  • Beskriv utbytte av aktiviteten
  • Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider. Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god kvalitet.

Bidragene vil bli presentert på SESAM-konferansen. I tillegg vil bidragene bli brukt i neste utgave av boka Skattekisten - Den gode dagen for personer med demens. Vinnerbidragene vil bli publisert på vår hjemmeside og sosiale medier. 

NB! Sender dere inn bilder med personer på, er det viktig med samtykke fra disse, eventuelt pårørende.


Ønsker du å vite mer, ta kontakt med oss på sesam@sus.no eller ring 51 51 56 19

Fant du det du lette etter?