HELSENORGE

Historikk

Nye SUS

 1. 29. april 2022

  Gangbroen mellom byggene åpnes.

 2. 2022

  Ferdigstillelse av de første byggene

 3. 2021

  Montering av fasader og innredningsarbeid på de første byggene.

 4. 2. november 2020

  Ny teknologi testes frem mot nytt sykehus, her ser du en mobil arbeidsstasjon som gir bedre samhandling med pasientene.

  Den mobile arbeidsstasjonen gjør arbeidsdagen bedre for medarbeidere på SUS.
  Foto: Ingrid Ringen/Nye SUS
  Les mer her
 5. November 2020

  HT Nordic får kontrakt om å levere 16 prefabrikerte operasjonsstuer og syv intervensjonsstuer til Nye SUS. Avtalen er verdt 186 millioner kroner inkludert mva. Selskapet har også opsjon på å levere flere operasjonsstuer.

  Illustrasjon fra HT Nordic av mulig løsning
  Illustrasjon: HT Nordic
  Les mer her
 6. 21. oktober 2020

  Kick off for Nye SUS-metoden på gastropostene 6G og 6H: Jobber allerede nå slik de ser for seg å jobbe i nytt sykehus i 2024. Fra venstre, Malinn Pedersen og Tommy Brakstad, avdelingssykepleiere på 6G og H, Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G, Kari Jøssang, prosjektdirektør OU, Anne Ree Jensen, klinikksjef og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.

  Malinn Pedersen og Tommy Brakstad, avdelingssykepleiere på 6G og H, Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G, Kari Jøssang, prosjektdirektør OU, Anne Ree Jensen, klinikksjef og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Se mer på en kort filmsnutt her
 7. 25. september 2020

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å dele nyheten om at Nye SUS får økt låneramme og ekstrabeviligning i Statsbudsjettet for 2021, slik at hele behandlingsbygget (E-bygget) kan fullføres.

  De to statrådene foran området på sykehustomten der hele E-bygget skal oppføres.
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Les mer her
 8. September 2020

  Nye SUS/Helse Stavanger tildeler kontrakt for parkeringshus for besøkende til entreprenøren IGANG Totalentreprenør. Samlet verdi 75 millioner kroner inkludert mva.

  Les mer her
 9. 10. juni 2020

  Statsminister Erna Solberg legger ned grunnsteinen for Nye Stavanger universitetssjukehus, her sammen med prosjektdirektør for Nye SUS Kari Gro Johanson og administrerende direktør på SUS, Helle Schøyen.

  Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS, statsminister Erna Solberg og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Les mer her
 10. Mai 2020

  Den første av tre store betongglider startet på byggeplassen for nytt sykehus, og gir et godt inntrykk av høyden på det nye sykehuset med 37 meters høyde.

  Betongglid nummer en av tre ble gjennomført i mai-juni 2020.
  Webkamera/Woldcam
  Se filmen med timelapse her
 11. 20. mars 2020, storstøp på A-bygget

  I løpet av en dag fikk betongarbeiderne på plass nær 530 kubikk betong for å dekke grunnplanet over to underetasjer på A-bygget. Vel 70 lass med betong ble levert av blandebiler i skytteltrafikk.

  Betongdekket ble støpt og klart på én dag.
  Foto: Bo B. Randulff, Woldcam
 12. Mars 2020

  Koronaviruset førte til strenge smittetiltak på byggeplassen og at folk som kunne jobbet hjemmefra. Tross dette holdt prosjektet fremdrift etter plan.

  Plakater om smitteverntiltak er plassert ut på hele byggeplassen.
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
 13. 18. februar 2020 storkontrakt for gulvbelegg til Interiørfaghuset T. Lund

  Helse Stavanger bestiller gulvbelegg til nær 63 millioner kroner inkludert mva og det innebærer 90 tusen kvadratmeter gulvbelegg.

  Les mer her
 14. 17. februar 2020 Bravida Norge vinner rørkontrakt med Nye SUS

  Les mer her
 15. 31. januar 2020

  Parkeringshus for ansatte ferdigstilt og åpnet

  Parkeringshus for ansatte ferdigstilt.
  Foto: Øyvind Gravås, Woldcam
  Les mer her
 16. Januar 2020

  Prosjektet plassering av fag leverte et omforent forslag til hvor de ulike klinikker og poster skal være i Nye SUS.

  En stor tverrfaglig gruppe på SUS har jobbet gjennom plassering av fagene i Nye SUS
  Foto: Ingveig Tveranger
  Se filmen om arbeidet her.
 17. November 2019: 2023-metoden på 6D og 6E allerede igang

  Dyktige folk markerer stor milepæl.
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Les mer her
 18. November 2019: Kruse Smith starter popup betongfabrikk på Nye SUS

  Kristin Stømer Frafjord, Roger Halle og Kari Gro Johanson
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Les mer her
 19. November 2019: Helse Stavanger vil fullføre hele byggetrinn 1

  Styrene i Helse Stavanger og Helse Vest går inn for å fullføre hele behandlingsbygget i BT1. Det innebærer 20.000 ekstra kvadratmeter, kostnadsrammen er 1,7 milliarder kroner.

  SUS2023 med komplett byggetrinn 1
  Ill: Nordic Office of Architecture
  Les mer her
 20. November 2019: Vellykket testdag i akuttmottaket

  Raskere avklaring for pasienter som kom inn og bedre arbeidsforhold for fagfolkene i akuttmottaket. Det er hovedkonklusjonen etter at medarbeidere i akuttmottaket testet å jobbe slik de ser for seg i nytt sykehus.

  Les mer her
 21. August 2019: Landets største bokskulverter til Nye SUS

  Hvert element veier 19 tonn og 140 slike skal legges under bakken på det nye universitetssykehuset i Stavanger.

  Romslige bokskulverter
  Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS
  Les mer her
 22. Juli 2019: Tre kontrakter signert; Byggmester Sagen, Front Bygg og Faber Bygg

  Alle pasienter ved Stavanger universitetssjukehus vil i fremtiden kunne se opp på en himling montert av en lokal leverandør. Det er Sagen og Faber som hver får en kontrakt som samlet omfatter alle himlinger på Nye SUS. Front Bygg Stavanger skal levere 2400 servantmoduler til Nye SUS. Samlet verdi; 137 millioner kroner inkluder mva.

  Fv; Ove Hansen, Front Bygg, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS, Jan Arild Wathne, daglig leder Faber Bygg, Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023 og Snorre Hallem, daglig leder, Byggmester Sagen.
  Les mer her
 23. Mai 2019: Nye SUS Organisasjonsutvikling starter endringsprosjekt på akuttmottaket

  Målet er å finne løsninger og å designe nye hensiktsmessige tjenester for nytt sykehus

  Les mer her
 24. April 2019: Utsmykningsprosjektet for Nye SUS svært godt mottatt

  115 kunstnere meldte seg til speeddate med kuratorene fra KORO

  Les mer her
 25. Mars 2019: Sprengearbeidene i gang på sykehustomten

  Stangeland Maskin startet arbeidet med å opparbeide sykehustomten på Ullandhaug.

  Dronebilde ved oppstart av sprengearbeidet
 26. Mars 2019: Bravida vinner elektrokontrakt med Nye SUS

  Bravidas avdeling i Stavanger skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset. Kontraktens verdi er nær 300 millioner kroner inkludert mva.

  Regiondirektør i Bravida Sør Vest, Ronny Øvervik og administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne
  Les mer her
 27. Mars 2019: Vest Betong vant tredje største kontrakt med Nye SUS

  Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva.

  Bjørn M. Dahl, prosjektsjef Vest Betong, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus og Lars Berland, daglig leder Vest Betong
  Les mer her
 28. Januar 2019: Her vil sykehuset frakte blodprøver i luften

  Små, ubemannede fly og helikopter kan spare helsevesenet for tid, penger og klimautslipp. Nå skal tre norske sykehus teste det ut.

  Les hele saken (nrk.no)
 29. Desember 2018: Kruse Smith AS vinner kontrakt om å bygge råbygget til Nye SUS

  Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner inkludert mva., og er en av de største kontraktene i prosjektet.

  Les mer her
 30. 3. september 2018

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger, tar det aller første spadetaket på tomta der det nye sykehuset skal ligge.

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger tar første spadetak.
  Svein Lunde, SUS.
  Les mer
 31. 5. juni 2018

  Nye SUS har valgt Kruse Smith Entreprenør AS som leverandør av parkeringshus for ansatte på Ullandhaug. Estimatverdien på kontrakten er på 95 millioner kroner

  F.v.: Tom Brueland og Kristin Stømer Frafjord fra Kruse Smith, Therese Sæland Øvernes (Nye SUS), Geir Endresen (Kruse Smith), Kari Gro Johanson (SUS2023) og Bent Ove Tjøtta fra Kruse Smith.
  Les mer
 32. 22. mars 2018

  Den første kontrakten blir signert med KONE AS. KONE AS skal levere person- og sengeheiser til det nye sykehuset.

  Les mer
 33. 21. februar 2018

  Funksjonsprosjektet ble ferdigstilt og presentert i styremøte i Helse Stavanger HF. Funksjonsprosjektet danner grunnlag for det videre arbeidet med detaljprosjektering og organisasjonsutvikling.

 34. 9. januar 2018

  Tomteavtalen mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF signeres. Med denne avtalen har Stavanger universitetssjukehus fått hånd om det meste av sykehustomten som trengs for både første byggetrinn og til videre byggetrinn.

  Administrerende direktør signerte tomteavtale
 35. 21. juni 2017

  Styret i Helse Vest RHF godkjenner Forprosjektrapporten og sier ja til bygging av nytt sykehus. Nå kan gjennomføringsfasen starte!

  Les mer om forprosjektfasen
 36. 9. juni 2017

  Styret i Helse Stavanger sier ja til nytt sykehus. Forprosjektrapporten godkjennes.

 37. Mars 2017

  Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug vedtas i Stavanger bystyre og i Sola kommunestyre.

  Oversiktsbilde over sykehustomta på Ullandhaug
  Områdereguleringen for de nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatt
 38. 6. oktober 2016

  Helseminister Bent Høie besøker SUS og meddeler at Helse Stavanger får låne 5,9 milliarder kroner til utbygging av nytt sykehus på Ullandhaug over statsbudsjettet. Byggingen er beregnet til å koste cirka åtte milliarder kroner. De resterende midlene skal finansieres via lån fra Helse Vest og sykehuset selv.

  Bent Høie på besøk på SUS
  Svein G Lunde
  Finansieringen av nytt sykehus er på plass
 39. August 2016

  Nye SUS Organisasjonsutvikling blir etablert.

 40. 12. januar 2016

  Helseministeren vedtar i foretaksmøte at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug. Helse Stavanger HF skal utarbeide forprosjektet.

  Les mer om konseptfasen
 41. 22. desember 2015

  Styret i Helse Vest RHF vedtar at Helse Stavanger får bygge nytt sykehus på Ullandhaug innenfor en ramme på 8 milliarder kroner.

  Helse Stavanger trenger og fortjener et nytt sykehus
 42. 27. november 2015

  Styret i Helse Stavanger går inn for Ullandhaug som sted for nytt sykehus.

  Enstemmig Helse Stavanger-styre velger Ullandhaug
 43. November 2015

  Konseptvalgrapporten ferdigstilles med utredning av mulige alternativer for nytt sykehus. Det legges fram fire alternativer 1) Nullalternativet 2) Våland 3) Ullandhaug 4) Stokka/Sandnes.

 44. Juni 2013

  Idefasérapporten godkjennes.

  Les mer om idefasen
 45. 26. september 2012

  Bygningsmessig utviklingsplan godkjennes i Styret i Helse Stavanger og legger grunnlaget for videre arbeid med sykehusutbygging.

 46. 2011

  Prosjektet «Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF» etableres.

Fant du det du lette etter?